Dolgozók Lapja, 1975. december (28. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-21 / 299. szám

1975. Äeeember 21., vasárnap BMGOÍŐI LAPJA 11 Munkavállalókat felvesznek A Megyei Tüdőgyógyintézet (elvesz 3 tő napi 5 órás, 2 fő napi 8 órás, 2 fő napi 4 órás konyhalányt és 1 fő tűtőt. 5161 Közgazdasági végezettséggel rendelkező adminisztrátort felvesz a tatabányai Lap­nyomda, Győri n. 5168 Felvételre keresünk Dorog, Esztergom, Szőny. Tata, Ta­tabánya mentőállomásokra mcntőápolókat lehetőleg érett­ségivel, Dorogra és Tatabá­nyára gépkocsivezetőket. Ta­tabányára keresünk műszaki ismeretekkel rendelkező férfi dolgozót raktárosnak. Jelent­kezés: Tatabánya Mentőállo­más, II., Dózsa Gy. u. 77. sz. 5170 A tatai mg. szakmunkás- képző iskola azonnali belé­péssel felvesz pedagógiai, vagy agrár-, illetve kertész- mérnök, üzemmérnöki vég­zettségű 1 férfi, és 1 női di­ákotthoni nevelőt. Kedvező munkafeltételek. Szolgálati szobát és kedvezményes étke- kést biztosítunk. Bér meg­egyezés szerint. Kulturális és sportérdekiődésűek előnyben. Jelentkezés személyesen az is­kola igazgatóságán. 5202 A Megyei Könyvtár azon­nali belépéssel felvesz takarí­tót. Jelentkezés a könyvtár igazgatójánál. 5197 Fűszért Vállalat azonnali belépéssel felvesz 1 férfi nyugdíjast fürdőőrnek. Je­lentkezés, Tatabánya II., Kör- nyei út 5195 Tatabánya és Környéke Sü­tőipari Vállalat azonnali be­lépéssel felvesz lakatosokat, gépkocsivezetőket. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkez­ni lehet személyesen. Tatabá­nya II., Búzavirág út 4. Fenn­tartási üzemág. 5152 Bérelszámolót és utókalku­látort felvesz a Tájrendező Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat, Dorog, Bacsó Béla út 13. 5178 A) iróhirie lés L_ LAKÁS J Sürgősen eladó azonnal beköl­tözhető 3 szobás összkomfortos te­hermentes új öröklakás, garázzsal együtt. Tata II., Gesztenyefasor 45. III. lh. 1/2. Megtekinthető hét­köznap 18 h-tól, vasárnap egész nap. 5171 Budapesti főbérleti tanácsi szo- ba-konybás lakásomat elcserél­ném tatai kertesre. Cím: Varga Gábor 1143 Budapest XIV. Fran­cia u. 42. 11/36 Vagy Tata I., Fa­zekas u. 55. sz. 5164 Azonnali belépéssel felve­szünk; női betanított munká­sokat gyógyszerüveg gyártásá­hoz, két és három műszakos munkakörbe, segédmunkáso­kat, liftkezelőt, oxigénkezelőt, lakatosokat, konyhalányokat, takarítónőket, fűtőket. Bölcső­de, óvoda és munkásszállás van. Jelentkezni lehet: Buda­pesti Ampullagyár, Budapest XIII., Váci út 99. munkaügyi osztály. Telefon: 408-334/21- es mellék. 4941 Koppánymonostoron Duna-parti vegyes beépítésre alkalmas telek fizetési kedvezménnyel is eladó. Érdeklődni lehet: Fekete Zoltán, Tokod, Lenin út 5. ' 5159 Karácsonyra mohairturbán és -sapka 140 Ft-ért, sál két méretben 110 és 140 Ft-ért; gyermeknadrág 128 Ft-tól, pulóver 116 Ft-tól, mo­hair mini*kardigán 390 Ft-tól, fel­sőruházati kötött termék jó mi­nőség, szolid árak. garantálva a készítőnél, Tatabánya V., Nép- köztársaság útja 42. (7-es busz vonalán.) 5010 Meglévő telefonhoz ikernek tár­sulnék. Tatabánya V., Mártírok útja 35. II/3. Koltai. 5201 Vásároljon villanymotort, szivattyút, szellőző­berendezést MAGÉV fiókszak üzletében MAGÁNOSOKAT IS KISZOLGÁLUNK 9022 GYÖK. Rózsa Ferenc u. 50. TELEX: 24-380 TELEFON: la-134 Az 0BV Tatabányai Bányagépgyára telvételre keres gépipari technikummal rendelkező MUNKAVÁLLALÓT műszaki munkakör betöltésére. Közgazdasági technikummal rendelkező MUNKAVÁLLALÓT adminisztrációs munkakör betöltésére. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán. ■SPORT­Ifiúsági és tartalékbajnoksáz A DAC szerepel jobban Egyidős az újkori olimpiai játékokkal Az országos ifjúsági labda­rúgó-bajnokság Nyugati cso­portjában két NB Il-es szak­osztályunk (Dorogi AC, Orosz­lányi Bányász) ificsapata sze­repel. Közülük a DAC telje­sítménye a jobb: a mezőny­ből magasan kiemelkedő Vi­deoton mögött a második he­lyet foglalta el az őszi sze­zonban. Az Ng Il-es szak­osztályok között tehát a leg­jobban áll. Az OBSK fiatal­jainak mérlege pontszámban negatív, gólkülönbségük vi­szont azt mutatja, hogy több­re lennének képesek. Az idényt mindenesetre ők is a mezőny első felében zárfák. Csapataink eredményei az utolsó fordulókban: Videoton —Dorog 8:0 (5:0). Oroszlány— Fűzfő 2:2 (2:0). Bauxitbányász Kosárlabda NB II Hosszabbításban vereség Ikarus Álba Rcgia —Tatabányai Hirtex 52:45 (29:20, 43:43, 9:2) Székesfehérvár, vezette: Tár­nok és Herczeg. A Hirtex ügyes támadásaival indult a mérkőzés, 6—9 pontos vezetés­re tettek szert az. első félidő­ben a vendégek. Fleischmann szép kosarai ekkor rendre be­jöttek, de társai szintén na­gyon igyekeztek. A félidő 29:20-as eredménye is a Hir­tex jó játékát igazolta. Fordulás után Is tartotta a megszerzett vezetést a ven­déggárda, egészen Szöllősi sé­rüléséig. Előnye tudatában a Hirtex már az „időért” har­colt —, de a tábla egyszerre csak 43:43-at mutatott. A já­tékvezetők tehát hosszabbítást rendeltek el. A Hirtex ekkor ismét megszerezte a vezetést. Tárnok játékvezető néhány ítélete megzavarta a tatabá­nyai lányokat és végül 52:45- re az Álba Régia győzött. Legjobb dobók: Fleisch­mann 18, Szöllősi 12, Gyön­gyösiné 6, Nemes 4, Zsolnainé 3 Fodorné 2, Heíhmann 2. —Dorog 1:1 (0:1), Oroszlány- Enyingi MEDOSZ 5:1 (3:0). Pét—Oroszlány 2:2 (1:1). Do­rog—Perbál 4:0 (1:0). Dorqjg —Ajkai Alumínium 5:0 (2:0). Az ifjúsági csoport őszi vég­eredménye: 1. Videoton 14 14 ­- 98: 2 28 2. Dorog 14 9 3 2 43 : 23 21 3. Dunaújv. K. 14 9 2 3 81: 15 20 4. Fűzfő 14 8 2 4 38: 26 18 5. Bakony V. 14 6 5 3 41: 15 17 6. Bauxitb. 14 6 5 3 32: 24 17 7. Oroszlány 14 4 5 5 38: 30 13 8. Perbát 14 5 2 7 19: 47 12 9. Dunaújv. É. 14 5 1 8 32: 35 11 10. Várpalota 14 4 3 7 26: 41 11 11. Péti MTE 14 4 3 7 28 : 44 11 12. Ajkai Alu. 14 3 4 7 21: 43 10 13. Enying 14 5 ­9 11: 47 10 14. Szf. MÁV 14 3 3 8 21: 38 9 15. Ajkai B. U 1 ­13 7:106 2 eden szakosztályok utánpótlá- sa vetélkedik. A különbség itt az, hogy a Videoton helyett (mely e csoportban természet­szerűleg harmadik csapatával vesz részt, mivel másodgár­dája az NB I-es tartalékbaj­nokságban szerepel) az NB II-ben élen álló Dunaújvá­ros tartalékai játsszák a prímet. De jó pozícióban van két megyei csapatunk is, hi­szen a DAC a harmadik, az OBSK pedig a negyedik he­lyen fejezte be az őszi idényt. Eredményeink az őszi finis­ben: Dorog—Fűzfő 3:0 (1:0). Ajkai Alumínium—Oroszlány 1:1 (0:0). Oroszlány—Video­ton III. 3:1 (2:1). Dorog—Ba­kony Vegyész 3:2 (3:2) Do­rog—Videoton III. 4:1 (1:0) Bauxitbányász—Dorog 1:0 (0:0). Oroszlány—Enying 4:0 (4;0). Pét—Oroszlány 1:1 (1:0). Dorog—Ajkai Alumínium 3:0 (1:0). A tartalékbajnokság őszi vég­eredménye: 1. Dunaújv. K„ 14 11 2 1 42:15 24 2. Várpalota 14 9 3 2 29:14 21 3. Dorog 14 9 2 3 38:15 20 4. Oroszlány 14 9 2 3 35:23 20 5. Videoton III. 14 7 2 5 35:30 16 6. Perbál 14 8­6 23:18 16 7. Péti MTE 14 4 5 5 24:22 13 8. Bauxitb. 14 4 5 5 22:23 13 9. Ajkai B 14 5 3 6 29t43 13 10. Bakony V. 14 5 2 7 34:31 12 11. Szf. MÁV 14 5 2 7 24:25 12 12. Ajkai Alu. 14 2 6 6 17:22 10 13. Fűzfő 14 3 4 7 20:27 10 14. Dunaújv. É. 14 1 3 10 15:45 5 15. Enying 14 2 1 11 12:46 5 A nemzetközi sportéletben az innsbrucki téli és a mont­reali nyári olimpiai játékok közeledtével mind élénkebb tevékenységet fejtenek ki a nemzeti olimpiai bizottságok, így van ez hazánkban is, nap­ról napra egyre nagyobb fel­adat hárul a Magyar Olimpiai Bizottságra. Éppen ezért érde­mes röviden visszapillantani a MOB megalakulása óta eltelt időszakra: 1895 decemberében alakúit meg a Magyar Olimpiai Bi­zottság. Ez volt az első olyan szervezet, amely tömörítette a század második felében ala­kult magyar sportegyesülete­ket és sportszövetségeket A magyar olimpiai mozga­lom tehát szinte egyidős az újkori olimpiai játékok életre keltésével. A francia Pierre de Coubertin egyik leg­következetesebb segítője dr. Kemény Ferenc volt, aki tagja lett az 1894-ben létrejött Nem. zetközi olimpiai Bizottságnak. Á Magyar Olimpiai Bizott­ság szervezete számos változá­son ment keresztül az évek során. 1927-ben például az ak­kori kultuszminiszter az olim­piai ügyek intézését teljes egé­szében az Országos Testneve­lési Tanács hatáskörébe utal­ta és csak 1941-ben állították vissza a MOB önállóságát A második világháború után 1946-ban alakult meg a Ma­gyar Olimpiai Bizottság, amelyben a demokratikus sportélet szervezői és legje­lesebb képviselői kaptak he­lyet. Azóta a MOB négyéven­ként — minden olimpia után — újjáalakul. A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság 1972-ben határozta meg újólag az olimpiai játé­kok alapelveit és a részvétel feltételeit, módosította sza­bályzatát és saját alapszabá­lyát Mindennek figyelembevé­telével készült el a MOB új alapszabálya is, amely kiemel- h a szervezet fő feladatait Ezek szerint a Magyar Olim­piai Bizottság hivatott ápolni és terjeszteni az olimpiai moz­galom eszméit, elősegíteni a sportolók részvételét a téli és nyárt játékokon, tartani a kapcsolatot az olimpiai szer­vekkel és szervezetekkel. A MOB új alapszabálya hi­tet tesz a diszkrimináció-men­tes sportolás mellett, me t „nem ismer el és elítél bár­mely országgal, néppel vágy- személlyel szembeni faji, val­lási vagy politikai hovatarto­zás miatt alkalmazott hátrá­nyos megkülönböztetést". A Magyar Olimpiai Bizottság tagjaivá választhatók az olim­piai programon szereplő sport­ágak szakszövetségeinek kép­viselői — nekik kell alkotniok a tagság többségét —. egyéb magyar sportszervek és intéz­mények képviselői, rajtuk kí­vül sportvezetők, sportszakér­tők, olimpiai bajnokok és más olyan személyek, akik az olimpiai mozgalomnak szol­gálatot tettek. A MOB jelen­leg 91 tagból áll, két ülése között 17 tagú elnökség irá­nyítja a munkát. Nemrégen a Minisztertanács is megerősítette határozatával, hogy a Magyar Olimpiai Bi­zottság végzi a MOB alapsza­bályában és szabályaiban a nemzeti olimpiai bizottságok számára meghatározott fel­adatok és célkitűzések megva­lósítását. Bíró Gábor, a TBSC sportorvosa „rendel”. Képünkön éppen Pfiszterer — az Oroszlányi Bányász súlyemelőjének — vér­nyomását ellenőrzi. Az, NB-s tartalékbajnokság Nyugati csoportjában ugyan­Síilyemelés Az év utolsó megyei Az OBSK rendezte ez év utolsó megyei súlyemelő ver­senyét a „G” terület szakosz­tályai részére, összesen 73-an léptek dobogóra, hogy ezt a lehetőséget is megragadják a minősítésükhöz szükséges tel­jesítmény elérésére. Ennek megfelelően a szín­vonal jó volt. Ez azért is hangsúlyozható, mert a fel­nőttek közül csak 4-5 volt az ismertebb, az ifjúságiak leg­jobbjai pedig azért nem ve­hettek részt, mert nemrég a magyar bajnokságon harcol­tak a pontokért. A távolma­radt serdülő súlyemelők közül többen szintén az előző hét végén versengtek az országos serdülő bajnokságon. Ezek után nyugodtan kije­lenthetjük: az oroszlányi ver­seny valóban a távolabbi utánpótlás szemléje volt. Ezt figyelembe véve az elért tel­jesítmények biztatóak. Külön kiemelendő, hogy a verseny­zők nagyobbik része javított egyéni eredményein és — végéhez viszonyítva — jó erő­ben kezdheti el a következő évi alapozó munkát. A „G” terület szakosztá­lyainak száma egyébként egy- gyel növekedett, mivel Sop­ron is hozott súlyemelőket. Egyénileg a legértékesebb eredményt Varga Lajos, a TAC könnyűsúlyú felnőtt ver­senyzője érte el, aki egyre biztosabban teljesíti súlycso­portja követelményét. Jelen­leg már 20 kilóval jobb a tel­jesítménye, mint az I. osztá­lyú szint. Illeg (OBSK) lég­súlyban I. osztályú szintet ért el, Majorits (TAC) és Frey (OBSK) pedig csak 2,5 kilóval maradt el ettől. Az ifik között két arany­jelvényes szint jelezte az igyekezetét. A serdülők között egy „aranyszintes” akadt. (Rába ETÓ). Az úttörők „A” kategóriában 3-4 ügyes fiú Külön kiemelendő közülük a hívta fel magára a figyelmet. Tatai AC nagy reményekre jogosító súlyemelője, a júli­usban országos úttörőbajnok­ságot nyert Horváth Jenő, aki az ott elért teljesítményét versenye most 17,5 kilóval emelte túl. (Alig maradt el a légsúlyi ifjúsági arany szinttől.) A megyei súlyemelők ered­ményei: Felnőttek: Lepke­súly: Kohl Gyula (OBSK) 170 kg, II. osztályú szint. Lég­súly: Illeg Pál (OBSK) 207,5, I. o., Majorits József (TAC) 205, II. o., Egri Zoltán, (TAC) 155 kg. Pehelysúly: Rácz Bé­la (KOMÉP) 160 kg. Könnyű­súly: Varga Lajos (TAC) 270, I. o. Váltósúly: Récsy István (OBSK) 250. ír. o. Vizslovszky Sándor (KOMÉP) 215, III. o. Középsúly: Dudás István (KOMÉP) 170 kg. Félnehéz­súly: Likerecz János (OBSK) 280, II. o., Endrédi Mihály (TAC) 225 kg. Nehézsúly: Frey László (OBSK) 315,11.0. Ifjúságiak: Légsúly: Körö­si Tibor (TAC) 145, ifj. bronz, Pehelysúly: Döbrönte Ferenc (TAC) 145 kg. Könnyűsúly: Mezei Béla (Lábatlan) 210, arany, Gáspár Attila (TAC) 195 ezüst. Váltósúly: Szmilek Mihály (OBSK) 230, arany. Serdülők: Leokesúly: Faze­kas Zoltán (OBSK) 120, ezüst. * Pehelysúly1 Juhász István ‘(OBSK) 155, ezüst. Szigetvöl­gyi I. (OBSK) 147,5, ezüst. Könnyűsúly: Sántik Józse!: (KOMÉP) 155, ezüst. Váltó­súly: Bene László (OBSK) 172,5, ezüst, Elekes Gábor (KOMÉP) 135 kg. Középsúly: Deák István (OBSK) 180, ezüst. Félnehézsúly: Ambró- zi Imre (TAC), 180, bronz. Ko­vács Mihály (TAC) 175 bronz. Ólomsúly: Szénási Mihály (OBSK) 145 kg. Úttörők: „A” kategória: Légsúly: Akóts László (OBSK) 107,5, bronz. Pehely­súly: Mészáros László (TAC1 82.5 kg. Könnyűsúly: Nagy Pál (TAC) 127,5. ezüst, Tol- .lovits Ferenc (TAC) 95 kg. Váltósúly: Imrő Dezső (OB­SK) 100 kg. Középsúly: Hor­váth Jenő (TAC) 177.5 arany. Félnehézsúly: Likerecz Jó­zef (OBSK) 130, bronz. Ne­hézsúly: Kovács Sándor (TAC) 140, bronz, Homola József (TBSC) 130, Dávidhá- zi István (KOMÉP) 100 kg. Ólomsúly: Sárai Boldizsár (OBSK) 145, Gyuricza István (KOMÉP) 95 kg. Úttörők: „B” kategória: Lepkesúly: Kopasz Ernő (OBSK) 80 kg. Pehelysúly: Krecsmayer Gusztáv (TÁC) 92.5 kg. Középsúly: Hupp Tibor (OBSK) 105 kg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom