Dolgozók Lapja, 1975. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-12 / 188. szám

1975. augusztus 13. kedd DOLGOZÓK LAPJA 7 Innen onnan KOSÁRLABDA Az Interkontinentális Ku­pa újabb eredményei: Jugosz- lávia-*-Mexikó 66:65, Brazília —Olaszország 68:64. Vígéban befejeződött a ha­todik ifjúsági Európa-bajnok- ság. Az utolsó napon a ma­gyar csapat 63:34-re győzött Spanyolország ellen, s ezzel az ötödik helyen végzett. Az Európa-bajnoki címet Cseh­szlovákia szerezte meg Len­gyelország előtt. Jambolban folytatódott a nemzetközi női torna. A ma­gyar válogatott ezúttal Ju­goszláviával találkozott és 85:59 arányban győzött. To­vábbi eredmények: Koreai NDK—Bulgária 71:60, Romá­nia—Kanada 67:64. műugrás Kelemen Ildikó (BVSC) a toronyugrás után a műugrást is megnyerte az országos baj­nokságon. A férfi toronyug­rásban Némedi Károly (KSI) győzött. ASZTALITENISZ Véget ért Zágrábban az if­júsági és serdülő Európa-baj- nokság. Az ifjúságiak vegyes páros számában a magyar Molnár, Szabó kettős arany­érmes lett, a serdülő fiú egyesben Kriston és a csapat ezüst-, a lányoknál Urbán és a csapat bronzéremhez jutott. LABDARÜGÄS Nemzetközi tornán a , Zala­egerszeg együttese otthonában 2:1 (0:0) arányban legyőzte a spanyol Elche együtteséi, és ezzel elnyerte a Göcsej Ku­pát Caracasban az NDK válo­gatottja 1:0-ra nyert az ar­gentin Rosario Central, majd 2:l-re a portugál Doavista el­len. ÜSZÁS Genfben az ifjúsági Euró- pa-bajnokságon Nagy Sándor az 1500 méteres gyorsúszás­ban 16:16.19 perces új magyar ifjúsági rekorddal aranyérmet nyert. • Befejeződött az országos juniorbajnokság, amelynek utolsó napján is született re­kord. Lázár Eszter, a 800 m-es női gyorúszásban 9:19.20 per­ces idővel árt el felnőtt és if­júsági rekordot. Még egyszer Caliról Az amerikai és európai ed­zők, úszók már többször fel­tették egymásnak és az újság­íróknak a kérdést: miért'dön­tött úgy a Nemzetközi Űszó- Szövetség vezetősége, hogy a kolumbiai Caliban rendezzék a második úszó-világbajnok­ságot? A kérdés jogos és in­dokolt, mert Kolumbia még nem jeleskedett különösebben az úszósportban. De ez lenne a kisebbik baj. A hollandok egykori kitűnő úszónője sóhajtva jelezte meg: Mit használ a déli nap­sütés, amikor a szó szoros ér­telmében kirabolnak bennün­ket és egy percig sem lehetünk biztonságban. Se szeri, se száma azoknak az áldozatoknak, akiket Cali­ban, az utcán megtámadtak, elrabolták óráikat és egyéb értéktárgyaikat. A szállodai szobák sem voltak biztonság­ban, mert különlegesen kikép­zett besurranó tolvajok fosz­togatták azokat. A nyugatnémet csapat úszófelügyelőjének a bogotai szállodában 400 amerikai dol­lárt loptak ki a zsebéből. Nem járt jobban Teleki József, az izraeli csapat edzője, aki a nyugatnémet együttessel uta-' zott Dél-Amerikába. Egy ital­ra a szálloda bárjába ment és mire visszatért szobájába, már hűlt helyét találta a tárcájá­ban lévő 1200 márkának. A nyugatnémet úszóegyüttes egy másik vezetőjét a repülő­téren támadták meg, késsel a karjára vágtak és »leszakítot­ták az óráját. A holland úszószövetség el­nökét az utcán egy fiatalem­ber megszólította és nagyon udvariasan megkérdezte, hogy hgny óra? Mikor az elnök az órájára nézett, abban a pilla­natban egy másik útonálló le­tépte karjáról az órát és kere­ket oldott. Egy kanadai úszóról lesza­kították a! kabátját, órájával együtt. Szerencsés volt az NDK egyik kitűnő úszója. öt is megtámadták, de nem vesz­tette el lélekjelenlétét és jól irányzott, gyors ütésekkel ár­talmatlanná tette a rablót. A rendőrség és a katonaság villámrazziákkal próbált segí­teni ezeken az állapotokon. Ez az intézkedés két NDK- beli vezetőnek okozott kelle­metlenséget. Gyanútlanul sé­táltak az egyik szálloda mel­lett, amikor vijjogva rendőri- és katonai riadóautők tömege érkezett. A rendőrök kiugrál­tak a kocsikból és a parancs­nok harsányan kiáltotta: — „Fel a kezekkel! Mindenki a falhoz!” — Akik nem tudták magúkat igazolni, azokat be­vitték a rendőrségre. Az NDK-s edzőknél sem volt iga­zoló papír és így több órát töltöttek a rendőrségen, amíg személyazonosságuk kiderült. Ideges hangulatban Szekszárd—Dorog í:0 (0:0) Dorog, 2000 néző, v.: Tátrai. Dorog: Schnitzer — Engel­brecht, Tóth, Kiss R., Meré­nyi, Peszeki, Gabala, Ecker, (Horváth II., 80. perc), Szila- si, Rozgonyi, Baftalos (Szabó, 65. perc). Edző: Ivanics Tibor. A Dorognak a Szekszárd el­len úgy látszik „komplexusa” van. S az új vezetőedző hiába igyekezett a rossz előérzetet hét közben eloszlatni, ez még sem sikerült. Rekkenő hőség­ben kezdődött a játék, az első negyedóra erőfelméréssel telt el. A dorogiak csak támadgat- tak, minden elgondolás nélkül. A 15. percben Kiss erős szabad­rúgását védte a kapus. Három perc múlva Peszeki egy jó cselsorozat után 18 méterről védhetetlenül lőtt a bal alsó sarokba. A játékvezető azon­ban nagy meglepetésre — les címén — nem adta meg a gólt. A 29. percben ismét a já­tékvezető borzolta fel a szur­kolók idegeit Egy bal oldali szabadrúgást a szekszárdi ka­pus csak 'kiütni tudott, a labda Ecker élé került, ö nagy erővel lőtt kapura, de az egyik védő beledobta magát a lövésbe és kézzel leütötte a labdát. A dorogiak reklamál­tak, a játékvezető ezért sza­badrúgását ítélt ellenük. Hatá­rozott fölényben játszott a DAC. A 34. percben Rozgo­nyi nagyszerű egyéni játék után Bartalos elé gurította a labdát,, de a balszélső — óriá­si helyzetben — a kapus ke­zébe emelte azt. Egy perc múlva javíthatott volna a balszélső, de tiszta helyzetben a kapu mellé lőtt. A vendé­gek a 38. percben veszélyez­tettek először: a balhátvéd szabadrúgása a sorfalon irányt változtatva alig ment a kapu­fa mellé. Szünet után nagy erővel tá­madott a Dorog. Szilasi már csak a kapussal állt szemben, lőtt is, de gyatrán, a kapu mellé. Két távoli szekszárdi lövés színesítette a meglehető­sen egyoldalú játékot, Schnit­zer mindkettőt könnyedén há­rította. A 71. percben szög­lethez jutott a Szekszárd. A beívelt labda Peszekin felper­dült, a felső lécre pattant, majd onnan vissza a mezőny­be. A dorogi védők csak néz­ték, amikor Szentes beugrott közéjük, lövése nyomán a labda valamelyik védőt érint­ve a felső léc alsó lapjára, onrlan a gólvonal mögé pat­tant. 1:0. A vendégek ezután beálltak „belckelni”. A 80. percben egy kapura lövés az ol­dalhálóban kötött volna ki: Schnitzer kinyúlt, hogy meg­szerezze a labdát és gyorsan játékba hozza. A játékvezető meglepetésre szögletet ítélt- A kapus ezért szólt, amire Tát­rai leküldte őt a pályáról. Horváth II. állt a cserepadra, a kapus helyébe és Ecker le­jött a pályáról. Nemsokára Kiss vitte fel a labdát, Szabó, a vendégek középpályása sze­relte — s a játékvezető a szekszárdi fiút is kiállította. A hátra lévő időben a nagyon idegesen játszó dorogiak csak erőlködtek, a mindent a vé­dekezésre fordító vendégekkel szemben. A mérkőzésen a dorogiak nem tudtak megszabadulni balsejtelmeiktől, ami a szek­szárdi mérkőzések miatt ben­nük élt. Kihagytak egy csomó helyzetet, többen a csapatból nagyon gyengén játszottak. A játékvezető működése is rop­pant gyenge volt. Különösen Schnitzer kiállítása tette ide­gessé ,a harfgulatot. A hazai csapatból csak Engelbrecht, Peszeki és Kiss játszott átla­gon felül. Hiányzott az összhang A Göcsej Kupában TBSC—Elche CF 2:1 (2:1) A felkészülési időszak első nemzetközi mérkőzését szom­baton játszotta a Tatabányai Bányász labdarúgó-csapata: a ZTE által rendezett Göcsej Kupa lehetőséget nyújtott ar­ra, hogy külföldi csapattal is megvívjon. A spanyol első liga nyolcadik helyezettje, az Elche CF avatta nemzetközi­vé a tornát. Mivel a Balaton Á VOLÁN 18. sz. Vállalat hivatásos személy- és tehergépkocsi-vezetői tanfolyamot indít. Jelentkezési feltételek: — 8 ALTALANOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG — 18 ÉVEN FELÜLI ÉLETKOR — BÜNTETLEN. ELŐÉLET — ORVOSI» ALKALMASSÁG — 2 ÉVES MUNKAVÁLLALÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZOLGALATI HELYEINKEN. Á tanfolyam költségeit a vállalat téríti. A felvételre alkalmas jelentkezőket a tanfolyam elvégzése után a TATABANYAI, TATAI, OROSZLÁNYI szolgálati helyeinken alkalmazzuk, tehergépkocsi-vezetői beosztásban. JELENTKEZNI LEHET: Tatabánya I., Csaba u. 19., III. em. Személyzeti és oktatási önálló osztályon, szombat kivételével, munkanapokon 7—15,30 óráig. Jelentkezéskor iskolai bizonyítvánnyal kell igazolni, * a 8 általános iskola elvégzését, Kupa döntőjének eredményét is (ZTE—TBSC 2:1) beszámí­tották, vereséggel kezdett . a Göcsej Kupában , a Bányász. Másnap azonban sikerült ja­vítani a spanyolok legyőzé­sével. ••ievoiidc.je.- ■*' vyoi < A TBSC a következő össze­állításban, játszott: Brünyt — lakatos (Sallói), Miklós, Né- der, Tóth (Bánfi) — Halász Arany, Knapik, — Kóródi, Takács, (Kőműves), Selenka. A találkozó elején a Bányász ragadta magához a kezderpé. nyezést, de egy gyors ellen- támadásból R. Cano, az ellen­félnek szerzett vezetést. A ta­tabányai csapat továbbra is higgadtan futballozott és egy negyedóra alatt két szép ak­ciógóllal — Kóródi és Takács révén — megfordította az eredményt. A második félidő elején végleg eldőlhetett volna a ta­lálkozó, ám a kezezésért meg­ítélt büntetőt Arany a kapu­fára lőtte. Az iram meglehe­tősen gyenge volt — a TBSC előző nap is nehéz mérkőzést játszott. A fáradó Bányásszal szemben az ECF egyre inkább fölénybe került. A spanyolok Pfóbálkozásait azonban a ta­tabányai védelem jól hárítot­ta, így maradt a 2:1-es vég­eredmény. A nagy melegben lejátszott mérkőzésen a Bányász első­sorban akarásáért, odaadó já­tékáért érdemel dicséretet. A győzelem különösen értékes, ha figyelembe vesszük, hogy az ellenfél hazája bajnoksá­gában legyőzte a Real Mad- ridot és a Barcelonát is. A TBSC hétfőn elutazott Csehszlovákiába, ahol a TJ Prievidza tavaszi vendégjáté­kát viszonozza. A totó 32. heti eredménye 1. MÁV DAC—KKFSE 1:3 2 2. Dunaújv.—Bp. Spart. 2:1 1 3. Várpalota—Nagybátony 3:2 1 4. Izzó—Komló 1:0 1 5. Szolnok—Oroszlány 2:1 1 6. Dombóvár—Táncsics 1:1 X 7. Növényolaj—PVSK 5:1 1 8. Véménd—D. Építők 3:2 1 9. Székesf. MÁV-Előre 3:2 1 10. Bauxitb.—Bábolna törölve 11. Alumínium—Dunakeszi 5:1 1 12. BTASK—Sz. MÁV 4:3 1 13. Borsodi B.—K.-barcika 4:3 1 14. Siófok—PBTC 2:0 1-f-1 15. Záhony—Leninváros 0:2 2 13 plusz 1 találat 2 darab 242 608 Ft, 13 találat 41 darab, 16 071 Ft, 12 találat 1518 darab, 289 Ft, 11 találat 28 915 darab, 19 Ft, 10 találat 69 416 darab, 12 Ft. Szolnok—Oroszlány 2:1 (1:1) Szolnok, 2000 néző, vezette: Győri. Oroszlány: Papp L. — Sipos, Szabó. Jelinek, Vizkele- ti (71. perc, Németh), Kovács, Egyed, Kavalák, Dákai. Papp M., Szlobodics (36. perc, Ba­bai). Edző: Mészáros Imre. Az OBSK kezdett, de a 2. percben egy lendületes hazai támadás már szolnoki vezetés­sel zárult. Lódi Szabadrúgását Szolnoki adta be jobbról és Garics a hálóba vágta. liC A 7. percben Simon szabadrúgá­sa szállt fölé, majd ismét Ga- rics futott el, beadását Papp L. vetődve védte. Az ellentá­madásnál Dákai távolról mel­lé lőtt A 15. percig azután az OBSK támadott. Később Már­ton elől adott haza Szabó. Viz- keleti lőtt távolról,' a kapus kezébe. A 18. percben Egyed partdobása után Dákai az ötösről mellé fejelt. (Még a kapu sarkát is megnézte.) A 22. percben Papp M. a saját kapujuknál tisztázott fejjel egy szöglet után. Két perc múlva Kovács (SZMTE) senkitől sem zavarva futott fel a bal oldalon, a Papp L. fölött átszálló labdát a kapufánál Garics hibázta el. A 27. perc­ben Papp M. szabadrúgása alig szállt fölé. Eseménytelen játék után a 35. percben Egyed szögletét Szlobodics szintén fölé lőtte. Utána Szlo­bodics helyére Babai állt be. A -nagy melegben csökkent a színvonal, az OBSK középpá­lyásai egy időre visszaestek. A 43. percben Kavalák lőtt távolról a kapus kezébe, majd Papp M. lövése jelentett ese­ményt. A 45. percben Egyed beadásánál Simon felszabadító rúgás helyett saját kapujuk­ba lőtt. öngól: 1:1. Szünet után Papp M. egyé­ni játék után lőtt, a veszélyes labdát a kapus szögletre há­rította. Papp M.—Kavalák— Dákai támadás végén Vizke- leti lövése szállt mellé. Töb­bet támadott a Bányász, az 53. percben mégis újabb gólt ért el az SZMTE. Magos be­adását Füstös 10 méterről a hálóba vágta. 2:1. Ezután javult az iram. Az 55. percben Egyed pattogós labdáját védte a kapus, majd Simon megint a saját kapuját veszélyeztette. A 61. percben Magosról pattant Papp L.-hez a labda nagy helyzetben. A 64. percben egyenlítési alkalom maradt ki. Egyed bal oldali beadását Dákai alig fejelte mellé. A 71. percben Porhan- da futott fel a jobb oldalon, átjátszotta az egész védelmet, de beadását Füstös gólhely­zetben mellé pörgette. A 75. percben Babai beadását Dá­kai fejelte Papp M.-héz, az ő fejesét pedig a kapus, véd­te. Négy perc múlva a szol­noki Magos hagyott ki nagy helyzetet. A 86? percben Egyed bal oldali beadását Dákai fe­jelte kapura, a kapus ujj­heggyel hárított. Két perc múlva Babai több ésel után fölé lőtt. Az utQlsó percben Kovács beadását Kavalák kö­zelről, nagy helyzetben fölé vágta. Egyenlítési alkalom volt. Az OBSK nem tudja meg­ismételni eljSző heti jó játé­kát. Az eredmény azonban a helyzetek alapján döntetlen is lehetett volna. Hiányzott a középpályán az összhang a csapatrészek között. A tikkasz­tó hőség rányomta bélyegét "a játékra. Az akarással nem volt baj, de még sok a ten­nivaló a védekezés biztonsága és a helyzetek kihasználása terén. A játék színvonala a közepesnél nem volt jobb. — mk — Az első félidő döntött Budafok—Bábolna 3:0 (2:0) Budafok, 3000 néző, vezette: Alberti. BSE: Kóczián — Fü­redi, Hernádi, Kalamár, Nyers — Kalmár (Laki). Szakolczay — Tóth B., Bácsi, Neusinger (Tóth J.), Korsós. Ragyogó napsütéses időben a Bábolna kezdte a játékot, de az irányítást rögtön a budafo­kiak vették át. Az élső ne­gyedórában a hazaiak me­zőnyfölénye ellenére komoly gólhelyzet nem alakult ki Kó­czián kapuja előtt. A 20. perc­ben a bábolnai tizenhatoson belül tűzijátékot rendezett a budafoki csatársor, de a véde­lem sikeresen állta a rohamo­kat. Az első gólhelyzetet a 25. percben alakította ki a Bábol­na: Korsós a félpályáról in­dult, lefutotta a védelmet, de a 16-os vonaláról mellé lőtt. A 27. percben szerezte meg a vezetést a hazai csapat, Ha­rangi a felső kapufára lőtt, s annak éléről a labda a gól­vonalon túlra vágódott: 1:0. A 40. percben növelte elő­nyét a Budafok. Az eddig hi­bátlanul játszó Hernádi Ja­kabot nem tudta szerelni, a hazai csatár Kócziánt is el­mozdította, s 10 méterről • a kapu közepébe lőtt: 2:0. A 44. ) percben Szakolczay a félidő legnagyobb bábolnai helyzetét hagyta ki. A tizenhatosról tiszta helyzetben védőjátékos­ba lőtte a labdát. Fordulás után az első veszé­lyes támadást a Budafok ve­zette, majd a 47. percben Korsós jó helyzetben hibázott. Tíz perc múlva Korsóst a védelem nem tudta feltartani, szépen elfutott, de nagy hely­zetben Fellegi a kapusba lőtte a labdát. A 65. percben Tóth József jó helyzetben a felső kapufát találta el. Az ellentá-' madás során a gólveszélyes Jakabot szabadon hagvta a bá,bplnai védelem, aki nem is hibázott: 3:0. Ebben a játék­részben a bábolnaiak több támadást vezettek, mint az elsőben, helyzetük is volt, de ezeket elrontották, így az eredmény nem változott. Az első félidőben nagyon gyámoltalanul játszottak a vendégek. A játéktér nagy részét átadták a hazaiaknak, akik a kitűnően játszó közép­pályásaik irányításával nagy fölénybe kerültek, és fergete­ges támadásokat vezettek. A bábolnai védelemre nagy nyo­más nehezedett. Ekkor meg­érdemelten szerzett 2 gólos előnyt a Budafok. A második félidőben már teljesen egyen­lő ellenfél volt a Bábolna. A játékosok többet birtokolták a labdát, sok támadást is ve­zettek, de ekkor még a sze­rencse is elpártolt tőlük, így nem sikerült gólt szerezniük. A Budafok viszont kevés helyzetből is lőtt gólt. A ruti­nos játékosokból álló hazaiak a mérkőzés összképe alapján megérdemelt győzelmet sze­reztek, de a gólarány túlzott. A bábolnai csapatból mind­végig jól küzdött Füredi és Korsós, az első félidőben ját­szó Kalmár bemutatkozása is sikeresnek bizonyult. Éf a. Az NB II állása: 1. Budafok 2 2 6—2 2. Pécs 2 2­5—2 3. Dunaújváros 2 2­­4—1 4. Várpalota 2 2­­6—4 5. Volán 2 1 1­5—2 6. KKFSE 2 1 1­4—2 7. Szekszárd 2 1 1­2—1 Izzó 2 1 1­2—1 9. Oroszlány 2 1­1 5—2 10. Nagybátony 2 1­1 3—3 11. Szolnok 2 1­1 2—2 12. Dorog 2 1­1 1—1 Debrecen 2 1­l 1—1 14. Bábolna 2 1 . 1 1—3 15. FÖSPED 2­2 3—5 16. Komló 2­2 2—4 17. BVSC 18. BpJ Spart. 2­2 0—2 2­2 2—5 19. Nagykanizsa 2­2 1—6 20. MÁV DAC 2­ü 1-7

Next

/
Oldalképek
Tartalom