Dolgozók Lapja, 1975. július (28. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-12 / 162. szám

DOLGOZOK LAPJA 1975. Július 12. szamba! LAKAS Eladó azonnal beköltözhető 3 szoba összkomfortos családi ház 100 négyszögöl telken, vidékiek­nek is. Érdeklődni mindennap 17. h. után, szombaton, vasárnap egész nap. Budapest XVI., Rá­kosszentmihály, Attila u. 127. 3013 Fiatal, gyermektelen házaspár albérletet keres Tatabányán, au­gusztus 1-től. Minden megoldás érdekel. „Július 24” jeligére a tatabányai hirdetőbe. 3017 Tatabánya II., Feszty 20. alatt két családnak is alkalmas, egy- szoba félkomfort, alápincézett + különálló kétszoba összkom­fort központi fűtéssel, több mel­lékhelyiséggel, megosztott családi házrész eladó, esetleg tanácsi la­kást beszámítok. 3016 Kis családi ház olcsón eladó. Tatabánya II., Árpád u. 56. alatt. 3012 Győr-Nádorvárosban kertes családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődés: Asztalos, Sopron, Ka­zinczy tér 9. 2933 Eladó Tatabánya n., Szelim 21. szám alatti családi ház készpén­zért, esetleg tanácsi lakást be­számítok. 2979 Külön bejáratú albérlet kiadó első osztályos szakközépiskolás­nak. Augusztus 20-ig választ ké­rek. Tatabánya V., Kilián krt. 22. L em. 4. Környeiné. 2991 Háromszobás családi ház, ga­rázzsal eladó. Környe, Zsíros J. u. 20. 2935 Osszeköltözőkkel elcserélném szalagházi két és félszobás tanácsi lakásomat kettő darab különálló tanácsi lakásra. Bármilyen meg­oldás érdekel. Klenk Géza Tata­bánya V., Ifjúmunkás u. 42. IV/1. 2969 Eladó Szőny, Bajcsy u. 9. szám alatti egyszobás. kertes családi ház. 2940 Elcserélném újvárosi Március 15. ú. 4. III. em. 1. szám alatti 2 szobás tanácsi lakásomat, dózsa- kerti egyszobás tanácsiért. 2948 Esztergom-Kertváros főútvona­lán, üzletháznak, illetve étterem­nek megfelelő, nagyméretű ingat­lanomat, raktárépületekkel, nagy pincével, kerthelyiséggel és je­lenleg működő, jó forgalmú boro­zóval eladnám, illetve esztergomi vagy budapesti ingatlanra cserél­ném. Érdeklődni lehet: Eszter­gom-Kertváros, Móri borozóban. 2955 Eladó CZ frsz. 500-as fehér Fiat személygépkocsi, májusban műszaki vizsgázott. Érdeklődni lehet egész nap, Tóth András, Tokod Üveggyár, Hunyadi u. 9. 3011 Trabant-Speclált vennék. Vá­laszt: „Sürgős” jeligére az orosz­lányi hirdetőbe kérek. 2957 Cement- és Mészművek Lábat­lan! Gyára megvételre felajánl egy GB 00-07 forgalmi rendszámú IKARUS 31. tip. 35 személyes 1958. évben gyártott autóbuszt. Forgal­mi engedélye érvényes 1976. jan. 13. Érdeklődni lehet Lovász Imre gk. előadónál. Telefon: Lábat­lan 4. 2937 Kétéves IZS oldalkocsis motor- kerékpár eladó. Érdeklődni: Ta­tabánya III., Baross Gábor u. 3. 2978 Wartburg Limousine 353-as most vizsgázott 51 000 km-rel (CY frsz.) eladó. Érdeklődni Ta­ta II., Lumumba u. 1. sz. délután 18—20-ig. 2996 Trabant-Combi CS jó állapotban eladó. Tata I., Arany János 31. Telefon: 562. 2985 VEGYES 1 éves üsző sürgősen eladó, vértessomló, Felszabadulás u. 35. 3030/a. Esztergomban, Dlősvölgyl dűlő­ben, pataktól 100 méterre, 700 négyszögöl szőlő eladó. Kőből épített kunyhóval, megosztva Is. Érdeklődés, Esztergom, Mikszáth Kálmán út 30. 3023 5-ös kötőgép eladó. Tatabánya VI., Zalka Máté út 8/1. 3022 Felszámolom tenyészetem 1 El­adó 8 hónapos Dolf-vikl v. d. Schilfmühle többszörös nemzet­közi győztes tenyészpártól szár­mazó kan,1 valamint 2 db 6 hetes kan fenti anyától. Molnár László. 2800 Tatabánya VI., Kállai Éva út 3. 3018 Jó állapotban lévő Stil kombi­nált szekrény eladó. Megtekint­hető Tatabánya I., Fruzsina M. u. 15. alatt. 18—20 óráig. 3014 Baji hegy lábánál 200—600 négy­szögöl telek Jutányosán eladó. Tatabánya V., Kilián körtér 35. IV/14. Telefon: 72-82. Este. Állást keresnek— kínálnak Női dolgozót raktári munkára felvesz az Amfora Uvért Vállalat, Tata I., Kossuth tér 3. 3027 A Mélyépítő Vállalat felvesz Jo­gosítvánnyal rendelkező akkumu­látoros bányamozdony-kezelőt, nyugdíjas is lehet. Jelentkezés: Mélyépítő Vállalat munkaügyi osztályán. Budapest V.t Arany J. u. 34. sz. H. em. 26. 2824 Gépész vagy elektrotechnikus! képesítéssel rendelkezőket felve­szünk. Művezetői munkakörbe. Jelentkezni lehet: Kőbányai Sör­gyár Kirendeltsége, Tatabánya. 2950 Felveszünk büféseket, konyhai dolgozókat. Jelentkezni lehet: Pestvidéki Vendéglátó Vállalat, Tatabánya I.t József A. u. 13/1. 3007 A Tatabányai Ingatlankezelő Vállalat felvételt hirdet vízvezeték­szerelő, kőműves, tetőfedő, segéd­munkás munkakörökbe. Nyugdí­jasok is jelentkezhetnek. Bére­zés megegyezés szerint. Jelentkez­ni lehet a vállalat' központjában. Tatabánya, V., Tass vezér u. 11. szám alatt. 2965 A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát Központi Gazdasága Bábolnán gabona bérszárítást vállal. Megrendeléseket személye­sen, vagy írásban lehet bejelente­ni. Cím: Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, 2943 Bábolna, Növény- termelési Főosztály, Győri József főagronómus. Telefon: Bábolna 1/248. Telex: 27211. 2994 A Kohászati Alapanyagelőké­szítő Közös Vállalat felvesz telepi segédmunkásokat. Jelentkezni le­het: Kohászati Alapanyagelőké­szítő Közös Vállalat. Tatabánva felső Szénosztályzó mellett. 2936 CIPÖFELSÖRÉSZ- KÉSZlTÖKET FELVESZÜNK. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Cipész- és Labdakészítő Ipari Szövetkezet, Oroszlány, Táncsics M. u. 09. GYAKORLOTT HEGESZTŐ SZAKMUNKASOKAT felveszünk Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 'lűtőtechnika Ipari Szövetkezet fata II., Szomódi u. i. sz. Mezőgazdasági termelőszövet­kezet felvételre keres gyakorlott l hegesztőt, 1 autóvillamosság- szerelőt, 1 mg. gépszerelőt, és 1 lakatost. Fizetés: megállapodás szerint. Jelentkezni lehet: Eszter­gom, Felszabadulás út. Tsz-major. 3004 A tatabányai Centrum Aruház műszaki ismeretekkel rendelkező dolgozót eladói munkakörbe, valamint gyors és gépírót, se­gédmunkást felvesz. Fizetés meg­egyezés szerint. 2960 ÉDASZ Vállalat Tatabányai üzemigazgatósága felvesz tatai ki­rendeltségére hiba-címfelvevőt. Jelentkezés: EDASZ Vállalat Ki- rendeltségénél naponta 7—15 órá­ig, Tata, Faller J. u. 2. 2988 Most végzett lányok és fiúk! Elhelyezkedéshez jó munkalehe­tőséget ajánlunk a Műanyagipari Szövetkezet, Tata II., Bacsó B. u. 41. szám alatti telepén. Munka- lehetőség : betanított műanyag­fröccsöntőnek, gumi-hengersegí- tőnek és gumivulkanizálónak. 3 műszakban. 5 napos munkahéttel. Jelentkezni lehet: Tata II., Bacsó B. u. 41. Munkaügyi csoport. Reg­gel 8-tól délután 16.00-ig. 2967, A Komárom: Lenárugyár azon­nal felvesz lakatos, esztergályos szakmunkásokat, férfi segédmun­kásokat, valamint női munkaerőt fonó, szövő, csévélő és egyéb be­tanított munkára. Kereseti lehető­ség kollektív szerződés szerint, ezenkívül természetbeni juttatás. Gyárunk étkezdéjében napi egy­szeri étkezést biztosítunk. Jelent­kezés: a gyár munkaerő-gazdál­kodásán. 2968 A BÁNYÁSZATI KUTATÓ INTÉZET tatabányai fióktelepe FIATAL GÉPÉSZ VAGY BANYAGÉPÉSZ MÉRNÖKÖT FELVESZ kutatói munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: BKI tatabányai fióktelepén. ZAPOROZSEC GÉPKOCSIK VIZSGÁRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉT záros határidőn belül VÁLLALJUK. Városgazdálkodási Vállalat Szerviz üzeme Szentendre, Szabadkai utca 8. Eladó tatabánya-újvárosi szőlő­hegy Vízakna dűlőjében 370 négy­szögöl szőlő borházzal, felszerelés­sel együtt. Érdeklődni: Tatabá- 223-as Warszava olcsón és sür- nya y., Népköztársaság u. 3. 1/2. gősen eladó. Környe, Somlói u. 10. 2963 3030/b. Skoda Octávia bontva is é3 al­katrészenként Is eladó. Megte­kinthető, Környe, Béke Lakóte­lep, A. ép. fszt. 2. . 3019 Most vizsgázott 1200-as Volkswa- Üj, egytűágyas „Werltas 180" gén jó állapotban eladó. Kocs, kötőgép jutányos áron eladó. Kossuth u. 29. , Oroszlány, Lenin körút 05. 3001 > 2899 KERESKEDELMI BERENDEZÉSEKET ÉS GÉPEKET GYÁRTÓ VÄLLALAT 5. SZ. FÉMIPARI GYARA felvesz GALVANIZÁLÓ, fémcsiszolO, LAKATOS, HEGESZTŐ, FORGÁCSOLÓ, szerszámkészítő, PRÉSMUNKAS munkakörbe férfi és női. gyakorlattal rendelkező és kezdő szakmunkásokat, valamint szakképzettség nélkülieket, akiknek a betanulás feltételeit biztosítjuk. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán. Tatabánya II., Vágóhíd u. 4. . Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ tájékoztatja fogyasztóit, hogy Bakonyszombathelyen létesített üzemanyagtöltő állomást megnyitotta. Kapható 86 és 92 oktánszámú benzin, továbbá HTO. NYITVA: mindennap 6 h-tól 21 h-lg. DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI ÉPÍTŐ VÁLLALAT Komáromi Építésvezetősége FELVÉTELT HIRDET az alábbi szakmákban: KUBIKOS, HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ, ÉPÍTŐIPARI KÖNNYŰ GÉPKEZELŐ, SEGÉDMUNKÁS, valamint „D” vizsgás GÉPKOCSIVEZETŐT, NYSA-buszra és új tehergépkocsira. Fizetés kollektív szerződés szerint. Minden héten szabad szombat. Munkásszállás, meleg élelmezés biztosított. Jelentkezni lehet írásban vagy személyesen: 2900 Komárom, Arany János u. 41. Ff.: 68. JÁRMŰ Kisfiam mellé, napi 6 órás el­foglaltsággal, idősebb nyugdíjas hölgyet keresek. „Sürgős” jeligé­re a kiadóba. 2998 Területi lovasbajnohság 3. forduló július 11., 12. és 13-án a tatai lovaspályán. Színes, élvezetes lovasprogram S napon át nemes versenyzés a bajnoki érmekért és az értékes tiszteletdíjakért. Díjlovaglás ifjúsági és felnőtt, egyéni és csapatverseny, felszabadulási dij és Tata város nagydija. Mindenkit szeretettel meghív a Nyugat-ma gy arország I Lovasszfivetság A Komárom megyei Ipari Melléktermékfeldolgozó és Építőanyagipari Vállalat felvesz KÖNYVELŐT, bérszámfejtőt. Bérezés: érvényben lévő bérezés szerint. Követelmény: közgazdasági technikumi végzettség. Jelentkezés: KIMÉV Tatabánya L, Béke tér L (Főkönyvelő). Az Országos Bányagépgyártó Vállalat Tatabányai Bányagépgyára azonnali belépéssel felvételre keres esztergályos, hegesztő, lakatos szakmunkásokat l Bérezés megegyezés szerint. lelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán. KOMAROM MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÄLLALAT (Tatabánya V., Komáromi n. 6. sz.) munkaügyi osztálya állandó munkára alkalmas ASZTALOS SZAKMUNKASOKAT és a fenti szakmában betanított munkásokat, akinek — megfelelő gyakorlat után — biztosítja a szakmunkás-képesítés megszerzését, valamint BETONOZÓ MUNKASOKAT Quitinord-technológiás szerkezetek építésére. Bérezés kollektív szerződés szerint. Kedvező munkakörülmények. Minden héten szabad szombat. Szállást, napi kétszeri étkezést, különélési pótlékot — a törvényes keretek között — biztosítunk.------:--------------------------J A BELOIANNISZ HÍRADÁSTECHNIKAI GYÁR Tatabányai Gyáregysége Tatabánya II., Tavaszmező u. 3. (II. Erőmű mellett), felvételre keres — gyakorlattal rendelkező férfi anyagbeszerzőt, — gyakorlott szerszámkészítőket, — kőművest, — 14 éven felüli nőket betanított munkára. A jelentkezők gyáregységünk munkaügyi osztályán bővebb felvilágosítást kapnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom