Dolgozók Lapja, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-06 / 131. szám

3975. Jfinlns 8. péntek DOLGOZOK LAPJA 5 Rádióműsorok § 1975. június a-toi 15/g. • Tv-müsorok HÉTFŐ KOSSUTH RADIO *.16: MüvészAemezek. 9.02: A befejezetlen mandat. L 9.30: A hét zenemüve. 10.05: Iskolarádló. 10.30: Zenekart muzsika. 12.35: Tánezene. 13.20: Népdalok. 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.05: Édes anyanyelvűnk. 14.10: Énekkar. 14.20: Bartók-íelvételek, 14.40: A vietnami líra. 15.W): Mlkrobi a cselszövő. 15.50: Sarasaié: Clgányosan. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.06: Színház a romok fölött. 16.35: Mozart-szimfónia. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A hét rádióhallgatója. 17.40: A történelem kérdőjelei. 18.00: Sajtókonferencia. 19.40: Harminc év magyar drá­mái. 21.23: Csárdások. 21.30: Mikrolánc. 22.20: Űj magyar zene. 22.50: Operettrészleteik. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 6.05: Nótacsokor. 9.03: Ezeregy délelőtt. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Kamaramuzsika. 13.03: Birodalma a könyvtár. 13.20: Baletitszvit. 14.00: Kettőtől hatig. 18.20: Kalandozás. 19.21: A rock mesterei. 20.10: Üj magyar zene. Közben: 21.00: Versek. 22.13: Népdalok. 23.15: A hét zenemüve. 23.45: Táncdalotk. 1. MOSOK 18.06: Beat. 18.30: Z sebrádlóezlnháx. 18.49: OperarészL 19.35: Hangverseny. Kb. 21.03: Láttuk, hallottuk. Kb. 21.23: Kvintett 31.48: vonósnégyes KEDD KOSSUTH RADIO 6.22: Az Állami Népi Együttes felvételelbőL 9.00: Harsan a kürtszói 9.35: G. Tozzl éneikeL 10.05: Érdekes szigetek. 10.25: Rüdki. L 60.31: zenekari muzsikja. 12.35: Melódiákoktól. 13.56: Mesejáték. T4.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Balettzene. 15.39: Vas István költészete. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Kóruspódium. 16.13: Ha végre itt a nyár. 16.33: Musicalrészl. 17.05: Fiatalok Stúdiója 17.25: Üj operafelvéitelek. 17.34: vendégségben. 17.50: Chopin-noktümök. 18.30: A Szabó-család. 19.25: Népdalest. 20.20: Kilátó. 21.19: Csajkovszkij: IV. szimfó­nia. 22.20: Angliai úti jegyzet. 22.30: Üj magyar zenek 22.50: Tánczene. 23.95: Operarészl. 0.10: Bálint János eimtoalmozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Beethoven-oktett. g.25: Életutam. 9.03: Slágermúzeum. 9.50: Kritikusok fóruma. 10.00: Zenés műsor. 12.03: Magyar táncokról. 12.23: Dvorzsák-szimfónia. 13.03: A választójog történetéből. 13.20: Schumann-dalok. 13.40: Barkácsolók ötperce. 14.00: Kettőtől hatig. 18.10: Titkon innen, titkon túL 18.46: Balladáink világa. 19.04: Tánczene. 19.35: Hegedüest. Kb. 21.15: Irodalmi kirándulások. Kb. 21.4S: Páholyból. 22.35: Népi zenekar. 23.15: Dzsessz. 3. MŰSOR 1«.10: Kvartett. 18.25: Üj magyar zene. 18.45: Operarészl. 19.45: Külföldi tudósok. 20.00: Kórusmuzsika. 20.25 : 2000 felé. 21.00: Magnósok figyelem 1 21.45: Zsebrádiószínház. 22.17: Bach-müvek. SZERDA KOSSUTH RADIO 8.22: Keringő harsonára. 8.27: Verdi: EmanL 10.05: Érdekes szigetek. 10.25: Rikiki. II. 11.20: Népdaifeldolg. 11.30: A Szabó-család. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népi zenekar. 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.05: Kórusszemle. 14.30: Nőkről — nőknek. 15.10: Harsan a kürtszói 15.45: Enescu-rapszódia. 16.00: A világgazdaság hírei 16.05: Fúvósmüvek. 17.46: Magától nem megy. 16.30: Népdalok. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Operalemezek. 17.46: Magától nem megy. 18.00: Thomas Mann ével 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Üj magyar zene. Közben: Kb. \ 20.20: Versek. Kb. 21.08: Egy asztal mellett. Kb. 81.38: Népi muzsika. «2.20: Angliai úti jegyzet. 22.30: Sláger-múzeum. 23.17: Romantikus muzsika. 0.10: Fllmkeringak. PETŐFI RADIO 8.06: Angliai útijegyzet. a.50: Tíz perc külpolitika. 9.03: Kíváncsiak Klubja. 10.00: Zenés műsor. I, 2.03: Zenekari muzsika. Közben: « 12.40: Házunk tája. 13.40: Orvosok a mikrofon előtt. 14.00: Szórakoztató Antikvárium. 15.33: Emlékezés Ajtai Andorra. 16.35: Szívünk alatt. 17.03: ötórai tea. 17.30: Közönségszolgálat 18.05: Külpolitikai figyelő. 18.20: Verbunkosok. 19.06: Fél óra sanzon. 19.39: Gondolatok filmekről. 30.85: Honvéd—Innsbruck KK­döntő. 31.18: Chopin naktümjeL Közben: 22.08: Versek. 23.15: Daljátékokból. I. MŰSOR 16.06: Madrigálok. 18.25: Üj magyar zene. 18.55: Operarészl. 19.35: Hungária-együttes. IS. 56: Mozart-müvek. 20.58: Dzsessz. 21.33: Zenekari muzsika. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RADIO 8.22: Devecseri Gábor verseiből. 8.43: Polkák. 8.50: Titkon innen, titkon tói. 9.26: Népdalok. 10.05: Érdekes szigetek. 10.25: Rikiki. ÜL 10.30: Születésnapi ajándék. 10.55: Osváth Júlia éneket II. 14: Gondolat 12.35: Melódiákoktól. 13.40: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.59: Az éilő népdal. 14.06: Britten: Szerenád. 14.30: Szórakoztató zene. 14.36: Rádiónovella. 15.10: A kőművesek utcája. 16.04: Inti Illimani együttese. 16.15: Régi híres énekesek, 16.40: Vas István költészetet 17.05: Népi Zenekar. 17.35: A magunk érdekében, a magunk védelmében, 18.00: Beethoven-művek. 18.48: Miért Igen, miért nem? 19.00: Választási nagygyűlés. 20.30: örökzöld dallamok. 21.28: Liszt zongoraművei. 22.20: Angliai útdjegyzet 22.30: Táncdalok. 23.15: Kamarazenét 0.10: OpenettréezL PETŐFI RÁDIÓ 80S: Szimfonikus zene. Közben: 8.50: Angliai útijegyzet. 8.50: Gondolatok a könyvtár­ról. 10.00: Zenés műsor. 12.03: Cigánydalok. 12.30: Dvorzsák-vonósnégyes, 13.03: Szolnoki stúdió. 13.20: R. Strauss; Saloma. 13.35: Az európai széppróza. 14.00: Ifjúsági randevú. 17.00: Belépés nem csak torna­cipőben ! 18.18: Csak fiataloknak 1 19.20: Éneklő Ifjúság. Kb. 19.50: Versek. Kb. 20.43: A Szappanos család króni­kája. Kb. 20.58: Rendezte: Vadász Gyulák Kb. 21.56: Táncdalok. 22.10: Zeneszerzők leveleikben. 23.15: Verbunkosok. S. MŰSOR 18.10: Irodalmi Arcképcsarnok. 18.40: Szeryng-felvételek. 19.15: Vendégségben őseinknél. 19.45: Hangfelvételek felsőfokon. 20.57: Énekkar. 21.26: Dzsessz. 22.01: Operarészl. PÉNTEK KOSSUTH RADIO 8.22: Népdal csokor. 9.00: A befejezetlen mondat. EL 9.34: Losonczy György énekel. 10.05: Érdekes szigetek. 10.25: Rikiki IV. 10.31: Édes anyanyelvűnk. 10.36: Zenekari muzsika. 11.00: A geomikrobiolőgia. 11.49: Könyvszemle. 12.35: Tánczene. 13.20: Nóták. 13.54: Jobban járok, ha eladom. 14.09: A magyar táj szerelmese. 15.15: Magyarán szólva... (Ism.) 15.30: Kóruspódium. 15.41: Beethoven: Négy fúga. 16.00: Thomas Mann évek 17.05: Külpolitikai figyelő. 17,20: David Ojsztrah hegedül. 17.35: Riport. 17.55: Rendezte: Vadász Gyula. 19.30: Népszava Kupa. 19.40: Hangtárlat. 20.53: Népdalok. 21.20: Láttuk, hallottuk. 21.40: Mária főhadnagy. 22.20: Könnyűzene. 22.50: Meditáció. 23.00: Operafinálék. 0.10: Orgonamuzsika. PETŐFI RADIO 80S: Wiener Sängerknaben. 8.30: Haydn-vonósnégyes. 8.50: Angliai útijegyzet 9.03: Ezeregy délelőtt 10.00: Zenés műsor. 12.03: Magvar képeskönyv. 12.22: Hallgassuk együtt! 13.03: Sosztaikovics: L szimfó­nia. 13.35: Az európai széppróza. 14.00: Kettőtől hatig... 18.05: Külpolitikai figyelő. 18.20: Operarészl. 19.10: Népi zenekar. 19.39: Jegyzet. 20.26: Kis magyar néprajz. 26.33: Huszas stúdió. 20-30: Űj felvételeink. 21.40: i A munka minőséget 23.00: 22-es stúdió. 23.16: OperettrészL 3. MŰSOR 18.06: Kamarazene. 18.52: Irodalmi Arcképcsarnok. 19.21: P. Schreier énekek 19.51: Dzsessz. 20.29: öt Chopln-nofctüm. 20.55: Szimfonikus zene. SZOMBAT KOSSUTH RADIO 8.22: Lányok — asszonyok. 8.43: Gibbons: Londoni vásár. 8.50: Híres történetek — nagy egyéniségek. 10.65: Művészlemezefc. 10.30: Szimfonikus zene. Kb. 11.40: Verbunkos muzsika. 11.40: Külföldi pillanatok. 12.20: Zened anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Mel ódiakoktóL 13.30: Hangos családok. 13.40: Fiataloknak! 14.25: Üj Zenei Üjság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: OperettrészL 16.00: 168 óra. 17.30: A zongoraművészet első aranykora. 18.20: Népi muzsika. 19.35: Népszava Kupa. 19.40: Táncdalok. 20.00: Interrádio show —’761 22.20: Beat. 23.00: Zenekar! muzsik». 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RADIO 8.05: Népdalok. 9.03: Barokk muzsika» 9.4i5: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.05: Szabad szombat. 13.03: •Kamarazene. 12.50: „Jelképek erdején át... " 13,03: Az Idő pénz. 13.33: Koncertfúvóe zenekar. 14.»: Napraforgó. 14.»: Éneklő Ifjúság. 15.»: Orvosi tanácsok. 15.05: Nóták. 15.27: Falurádiói. 16.05: Dzsessz. 16.31: Lemezmúzeum. 17.0«: A hét műsorából. 17.44: Fotórejtvény. 18.10: Népszava Kupa. 18.25: ScarlatÜ-szonáták. 18.42: Wagner: Lohengrin. Közben: 21.42: Versete. 23.15: Slágerrandevtl. S. MŰSOR 12.23: Operarészl. 13.20: Zenetkart muzsika. 15.20: Hangverseny. 16.»: Ötórai tea. 18.10: Operarészl. 18.40: Világhírű előadóművészek. 20.»: Nézőpont. 20.54: Johnny Smith és Stan Geiz felvételeiből. 21.24: Abbado vezényel. VASÁRNAP KOSSUTH RADIO 6.10: Kellemes vasárnapot 1 7.26: Testvérlátogató. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.27: Szivárvány. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.20: Édes anyanyelvűnk. 12.25: Jó ebédhez szól a nóta. 13.10: Jegyzet. 13.20: My fair Lady. 14.01: Kozmosz. 14.21: Magyar előadóművészek. 15.37: Pillantás a szocialista vi­lágba. 16.00: Színházi Magazin. 17.10: Daloló tájak. 17.50: Világlira. 18.05: Haydn nyitány. 18.13: Magnósok figyelem I 19.25: Mi a titka? 20.31: Pódiumon a Thália Szín­ház. 22.20: Népdalok, néptáncok. 23.02: Schubert műveiből. 0.10: Mantovani zenekar. PETŐFI RADIO 7.»: Művészlemezek. 8.00: fMit hallunk? 8.30: Erkel operáiból, 9.23: „Nyitnikék”. 9.53: Gyermekkórus. 10.05: Népdalok. 10.20: Hogyan éltek elődeink. 11.00: Hangverseny. Közben: Kb. 11.35: Versek. Kb. 12.35: Peter Nero zongorázik. 12.55: Mesejáték. 14.00: Táskarádió. 15.00: Mit üzen a Rádió? 15.35: Magyar fúvószene. ÍR.05: Tánezene. 17.05: Mikrofon elótt az irodal­mi szerkesztő. 17.15: Toscanini operafelvételei­ből. 18.06: Ktilp. magazin. 18.25: Századunk kórusaiból. 18.46: Láttuk, hallottuk, 19.05: V erb u nkosok. 20.10: Offen hach-ciklus. 21.03: Rádi ónov ella. 21.15: Händel oratórium. 23.10: Tánczene. S. MŰSOR 8.09: Haydn-művek. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.36: Vonósötös. 11.02: Regényrészletek. 12.10: Rameau-op-era. Közben: 13.45: Kis magyar néprajz. 15.10: Jegvzet. 15.33: Armstrong felvételeiből. 16.07: Zenekari muzsika, 17.00: Gulliver utazásai. 18.05: Z on goraest. Közben; 18.50: Versek. 19.40: Operettdalofe. 19.5$: Hangverseny. 21.15: Csak fiataloknak! 22.15: Operarészl. BUDAPEST KEDD 17.18: Híreik. 17.25: Bemutatjuk a Kisdobost. 18.05: Gazdaság és társadalom. 18.40: Játék a betűkkel, 19.05: Reklámmüsoa:. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tv-torna. 20.05: Lorca: Yerma. Közv. Mis­kolcról. 21.35: Magyarországi néptáncok. 21.50: HAJDUFY MIKLÓSSAL Vitray Tamás beszélget. 22.35: Tv-híradó. 3. 2. MŰSOR 20.00: Szövetség a békéért és a haladásért. 20.46: Tv-híradó. 2. 21.05: Dokumentum film. 21.35: Mascagni: Parasztfoecsü­let. CSÜTÖRTÖK 10.00: Tévé-ovi. 10.25: Bemutatjuk a Kisdobost. 11.00: Utánam srácoki Kb. 14,30: Tudósítás nagygyűlésekről. 16.40: Tévé-ovi, 17.06: Hírek. 17.10: Hétköznap zenével. 18.00: TELESPORT. 18.25: Magazinműsor, 16.05: Reklámmüsoa*. * 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Választás elótt. összefog­laló. Kb. 20.25: Kozmikus hétköznapok. Do- kumentumfilm. 21.20: Pete. II. A lövőkészség. 21.30: Teleszubj ektív. 22.30: Tv-híradó. 3. 22.40: Kosárlabda EB. SZERDA 9.00: Tv-toma. 9.05: Delta. 9.30: Az aranyrablók, 10.20: Játék a betűkkel. 10.45: Ga térim a Valente és Michel Legrand énekel, 17.03: Hírek. 17.10: Állatokról bizalmasan. 17.35: Positafiók 260. 17.50: Jogi esetek. 18.30: 1461 nap. Dokumentum- műsor. 19.10: Közönségszolgálat. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Pele. I. Labdakezelés és cselezés. 20.20: Művészek a porondon. Kb. 21.30: Művészeti magazin. 22.20: Tv-híradó. 3. 22.30: Kosárlabda EB. 2. MŰSOR 20.»: Korok, versek.., 20.50: Tv-híradó. 2. 21.10: így történt, n. rész. 21.40: 40 perc könnyűzene. 2. MŰSOR 20.00: SZÍNHÁZI közv. Békéscsa­báról. G. B. Shaw: Caesar és Cleopatra. 21.00: Tv-híradó z. PÉNTEK 10.»: Lőtt ósorsolás. 17.23: Hírek. 17.30: 15 perc jazz. 17.46: Boldizsár Iván útinaplója. 18.05: Műsorainkat ajánljuk! 18.30: öt perc meteorológia! 18.35: Riportműsor. 19.05: Rekilámműsor. 19. 15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20. »: Tv-toma. 20.05: A századeló Magyarországa. 21.19: Dalok, táncok a Szovjet­unióból. 2L20: Volt egyszer egy kis­lány. Amerikai film. 22.10: Tv-híradó. 3. 22.20: Verdi: Don Carlos. L fdv. 2. MŰSOR 20»: Zenei Figyeld. 20.50: Tv-híradó. 2. 21.10: Kosárlabda EB. BÉCS L PROGRAM VASARNAP 16.»: Gyermekeknek. 17.»: Wickle és az erős embe­rek. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18.03: Senioren-klub. 18.»: Játssz velünk! 19.»: Osztrák képek. 19.»: Tv-híradó. 19.»: Sporthírek. 20.15: A leszámolás. TV-fllm. 21.45: A nagyváros dzsungelében 22.10: IMPULSE. (6.) 23.10: Hírek. HÉTFŐ 9.»: Óvodások műsora. 10.W: A kalózkirálynő. 17.56: Jó éjszakát, gyerekek! 18.»: A vadállatok birodalmá­ban. 18.25: MI. 19.»: Osztrák képek. 19.20: Sporthírek, 19.»: Tv-híradó. 20.»: Hétfői teles port. 20.45: San Francisco utcáin. 21.35: Hírek. KEDD 9.»: óvodások műsora. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18.»: Kottnik úr. 18.25: MI. 19.»: Osztrák képek. 19.20: Sporthírek. 19.»: Tv-híradó. 20.»: Panoráma. 20.55: Éjféli cowboy. 22.45: Hírek. SZERDA 9.30: óvodások műsora. 10.00: Iskolatelevízió. 17.30: Rajzfilm. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18.00: Kérem a következőt! 18.25: MI. 19.00: Osztrák képek. 19.20: Sporthírek. 19.30: Tv-híradó. 20. »: Teleobjektív. 21. »: Könyvek világa. 21. »: Háború és béke. (17.) 22.15: Hírek. CSÜTÖRTÖK 9.»: óvodások műsora. 10.»: Is kóla televízió. 17.55: Jó éjszakát gyerekek! 18. »: Bridget és Bemie. 18.25: ML 19. »: Osztrák képek. 19.20: Sporthírek. 19.30: Tv-híradó. 20. »: A tengerek titka. 20.50: Apropos — film. 21.40: Show-stúdió. 22.10: Hírek. PÉNTEK 9.»: óvodások műsora. 10.»: Iskolatelevízió. 11.00: Senioren-klub. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18. »: A Feuerstein-család. 18.25: MI. 18.45: Riportműsor. 19. »: Osztrák képéta. 19.20: Sporthírek. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Dokumentumfilm. 20.50: Fantomas az Interpol el­len. 22.20: Hírek. SZOMBAT 16.30: A Ws ház. 17.»: Gyermekműsor. 17.53: Jó éjszakát, gyerekek! 18.25: Tv-konyha. 19.00; Osztrák képeik. 19.20: Sporthírek. 19.30: Tv-híradó. 19.56: Sporthírek. 20.15: Szombat este Pinzgauban. 21.15: Ezt nézzék meg! 22. »: Panoptikum. 22.20: Éjszakai filmvetítés. 0.»: Hírek. n. PROGRAM VASARNAP 16.4S: Riportfilm. 18.30: Az egész város erről be­szél. POZSONY HÉTFŐ 15.50: Hírek. 15.55: Pedagógusok műsora. 16.55: Hetedhét országban. 17.45: A Z—75-ös hullámon, 18. »: Esti niese. 18.10: Arcképcsarnok. 18.50: Tv-toma. 19. »: Tv-híradó. 20. »: Tv-játék. 21.50: Tv-híradó. 22.20: Nemzetközi tv-napok. 2. MŰSOR 17. »: Hírek. 17.05: Ke rtészked őkn ek. 18. »: Ä. négy páncélos meg a kutya. 18.50: Tv-toma. 19. »: Tv-híradó. 19.35: Sláger stúdió. 20.25: Az orvos és önök. 20.35: Világsport. 21.35: Hírek. KEDD 14.10: AW tudja, válaszoljon, 14.35: Életstílus. 15.»: Ml leszek? 15.25: Az atom belsejében. 17.15: Metronom. 18. »: Fsti mese. 18.10: Néndalok. 18.50: A *zövet*égi Bűnügyi Köz­pont nyomoz. 19. »: Tv-híradó. 19.30: Camaradas-elvtársnak. 20.40: Elválaszthatatlanok. 21. »: Tv-híradó. 21.50: Paragrafus mindenkinek. 22.06: Kamarazene. 22.10: Mester ek t ánc oln ak. SZERDA 17.20: Fiatalok szemével. 18.00: Esti mese. 18.10: Autó-motor revü. 18.40: A Bajkáltó* az Amúrtg. 19.»: Tv-híradó. 19.45: Spirális. 20.15: Míg a kakas megszólal. CSÜTÖRTÖK 16.40: A labdarúgás hírei. 17. »: Esti műsor. 17.15: Lányok, fiúk magazinja. 18. »: Tv-Magaz in. 19. »: Tv-híradó. 19.40: Zöld völgy. 20.15: A legfiatalabb Hamr. 21.20: Tv-híradó. 21.50: Ketten az úton. 2. MŰSOR 18. »: Szabad a ring. 18.50: Tv-torna. 19. »: Tv-híradó. 19.30: Várj. míg visszatérek. 19.50: Nemzetközi Tv-Fesztivál. 21.10: A mai Lengyelország. 21.30: Hírek. PÉNTEK 16.55: Hírek. 17.15: A zene nyelvén, 18.00: Esti mese. 18.15: Rulett. 18.50: A közbiztonsági szervek naplójából. 19.»: Tv-híradó. 19.30: A pisztráng életéből 20.30: Kabaré. 21.45: Tv-híradó. 22.05: Fesztivált Krónika. 22.25: Az aggszűz. Film. 2. MŰSOR 18. »: Tudomány és technika. 19.00: Tv-híradó . 19. »: Építjük a fővárost. 19.55: Nemzetközi Tv-Fesztivál. 21.30: Vásári képeslap. 22.25: Hírek. SZOMBAT 8. »: Iránytű. 9. »: Tv-híradó. 9.»: Kicsinyek műsora. 9.55: Dalok. ltt.15: Tv-magazin. (Ism.' 11.10: Elválaszthatatlanok. SZOMBAT 9.30: Tv-torna, 9.35: Nana Mo-uskouri énekeL 10.05: Volt egyszer egy kis­lány. 10.55: M üvés zeti m agazl -». 11.45: A blues nyomában. 16.03: Pusztul Velence. 15.56: Reklámműsor. 16.00: Nyitott boríték, 16.40: Kosárlabda EB. 18.15: Hírek. 18.20: Reklámműsor. 18.30: Utánam srácok! 19.»: Ki mit lát? Vetélkedő. 19.15: Cicavízió. 19. »: Tv-híradó. 20. »: SZOMBAT ESTE... 20.01: Frédi és Béni. 20.25: Willie Clark: Feleki Ka­mii. 20.90: A zongoránál: Abrahám Pál. 21.20: Szinte hihetetlen. In flag­ranti. Jelenetek. 21.50: Zenekari est. 22.05: Török Rezső ©gyfelvoná- sosa. 22.35: Tv-híradó. 2. 22.46: Kosárlabda EB. VASARNAP §.13: Csak gyerekeknek! 10.20: Perpetuum mobile. 11.10: Katajev: Aszfaltmese. 11,30: Városok, művek... 13.58: Frédi és Béni. 14.25: A császár kémje. VI. (bei.) rész. 15.20: Fogjál nekem Colobusi! IV. 15.50: Friss zöldség. 16.05: Delta. 16.30: Reklámműsor. 16.40: Kosárlabda EB. 18.15: Megfestett világ. 18.40: Utánam srácok! 19.10: Közönségszolgálat. 19.16: Esti mese. 19.30: A Hét. 20.30: Hírek. 20.35: Az ananyrablók. m. 21. »: Evelyn Lear énekel. 22. »: Hírek. 22.05: TELESPORT. 20.»: Enciklopédia. 20.15: Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatásai. 22.10: Tv-híradó. 22.40: Sporthírek. HÉTFŐ 18.23: Tudományos aktualitások. 19. »: Emberek és mítoszok. 19.46: Népdalok. 20. »: Háború és béke. (17.) 20.45: Tv-híradó. KEDD 16.30: Riportműsor. 13.25: Angol nyelvlecke, 19. »: A majomember. 20. »: Odüsszea. (8.) 20.55: Tv-híradó. 21.35: Sporthírek. SZERDA 17.55: Ml leszek, ha nagy !•* szék? 18.25: Francia nyelvlecke. 19. »: Karnevál Rióban. 19.45: Az utolsó európai vadál­latok nyomában. 20. »: Egy kis bécsi daL 21. »: Tv-híradó. 22.10: Sporthírek. CSÜTÖRTÖK 18.25: Oroßz nyelvlecke. 19. »: Riportfilm. 20. »: Szalmaláng. 21.40: Tv-híradó. 22.10: Sporthírek. PÉNTEK 19. »: Dokument um film. 20. »: Arsene Lupin. 20.50: Tv-híradó. 21.20: Sporthírek. 22.20: Láz. Film. SZOMBAT 16.15: Buddenbrooks-család, 18. »: Szájkosár nélkül. 19. »: indián kultúra. 19.45: Az utolsó európai vadálla­tok nyomában. 20.15: Tv-galéria. 21.15: Államcsíny. 22. »: Tv-híradó. 12.30: Esztétika. 13.10: Üdvözölve légy Jelen. 15.»: Felkészülni, vigyázz, rajt! 16.45: Szondák. 17.10: Tíz lépcsőfok az arany­hoz. 38.05: Győzelmes Ifjúság. 19.00: Tv-híradó. 19. »: Időszerű nemzetközi kér­dések. 19.45: A nézők levelei fölött. 20. »: A professzor utazik. 21.15: Karel Gott énekel. 22.20: Hírek. 22.30: sportered mények. 22.50: Szélhegyen. 2. MŰSOR 17.25: Hírek. 17.»: Az árnyak délben tűnnek el. 18.40: Esti mese. 19.»: Tv-híradó. 19. »: Túlélik-e 20»-et? 20. »: Nemzetközi TV-Fesztivál. 20.56: A te fiad, Görögország. 21. »: Hírek. VASARNAP 8.30: Tv-híradó. 9.»: Gyermekműsor. 9.»: Az inkák kincse. Film. 11.05: Mezőgazdasági magazin. 14.00: Dal és tánc. 16.05: Heti tv-híradó. 16.30: Egy hét a képernyőn. 16.55: Dalok. 17.10: Film. 18.40: Esti mese. 19. »: Tv-híradó. 19.25: Nanjalnk közgazdasága. 19.35: Soorteredmények. 19.50: Költészet. 20. »: A legfiatalabb Hamr. 21.06: Országjáráson. 21.35: Riport. 22.00: Szentimentális trombim. 22.40,: Hírek. 22. »: Sporthírek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom