Dolgozók Lapja, 1974. október (27. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-04 / 232. szám

6 POÍtíőZŐK EAP TA ■*wt. men* t AgRŐHIBDETÉS ALLAS Állandó délutános műszakra ta­karítást vállalnék. „Megbízható” jeligére a kiadóba, (Megyei Ta­nács.) 4461 Két esztergályos másodállást ke­res. „Drehás” jeligére a tatabá­nyai hirdetőbe. 4436 A Komárom megyei Vízmű Vál­lalat dorogi és esztergomi mun­kahelyre azonnal alkalmaz segéd­munkásokat. Jelentkezes: üzemíő- mémökség. Dorog, Bacsó B. u. 20. 4409 Az esztergomi Tanítóképző In­tézet felvételre keres konyhalányo­kat azonnali belépéssel. Jelentke­zés a Tanítóképző Intézet gazdasá­gi hivatalában: Esztergom, Maka- renkó u. 1—3. 4443 MÉK-kirendeltség, Tatabánya n.. Erdész u. 1. felvesz mérlegkezelő- ket, takarítónőt, raktár- és előké­szítő üzemébe női fizikai dolgoz­hat. 4444 • A Komárom megyei Talaj erő gaz­dálkodási Vállalat (Tatabánya ni., Kolozsvári ,u. 15.) csatornatisztítási munkára segédmunkásokat keres. Fizetés: 3000—3500 Ft-ig. 4445 A Hungária MISZ tatabányai po- lyeszter üzeme felvesz 2 fő férfi dolgozót betanított munkára, fű­tői beosztásba. Női dolgozókat műanyagfeldolgozáshoz, betanított munkára. Műanyagfeldolgozó xan- íolyarnot indítunk, ahol női dolgozóink szakmunkás-bizonyít­ványt szerezhetnek. Jelentkezés személyesen a Hungária MISZ telephelyén: Tatabánya 33^ Ká­rolyi M. u. 1. 4442 A VOLÁN 18. sz. Vállalat tatai egysége felvesz vizsgázott kazán­fűtőket alacsony nyomású kazá­nokhoz a tatai autóbusz-pályaud*- varra és magas nyomású kazá­nokhoz Agostyáni úti telepére. Je­lentkezés : a munkaügyi csoportnál, Tata, Agostyáni u. 64. 4420 A Komárom megyei Tanács n. sz. Kórháza, Kisbér, azonnali be­lépéssel felvész vízvezeték-szerelőt, műtősegédet, takarítónőket, kony­halányt és fűtőket. Bérezés kulcs­számon belül, megállapodás sze­rint. Jelentkezni lehet a kórház gazdasági hivatalában. 4394 A Borsodi Vegyi Kombinát tata­bányai karbidgyára .MARABU 4. tip. mclegvíZkazán fűtéséhez nyug­díjast alkalmaz. Jelentkezés az üzemvezetőnél. 4377 A Tatabányai Ingatlankezelő Vállalat felvesz lépcsőházi takarí­tónőket a tatabánya-újvárosi és Tatabánya I., Ságvári E. úti lakó­telep területére. Címünk: Tatabá­nya V„ Tass vezér u. 11. 4376 Építészmérnököt és technikust, illetve statikus mérnököt tervezési gyakorlattal azonnali belépésre keresünk, ^.Tervező vállalat 2805. Tatabánya Pf. 550.” címre. 4422 Építészmérnököt és technikust (nyugdíjast is havi 70 órára) ki­vitelezési gyakorlattal műszaki el­lenőrnek keresünk. j.Tervező vál­lalat 2805. Tatabánya Ff. 550.** címre. 4423 Műszaki rajzolókat gyakorlattal, esetleg kezdőt (érettségizett, mű­szaki rajzkészséggel) azonnali be­lépésre keresünk. „Tervező vál­lalat 2805. Tatabánya Pf. 550.” címre. 4424 Geodéziai helyszlnelési munkák­hoz kitűzőket azonnali belépésre keresünk. „Tervező vállalat 2805. Tatabánya Pf. 550.” címre. 4425 327-es fehér Fiat — újszerű ál­lapotban — eladó. Megtekinthető: vasárnap, 6-án, 8—12 óra között, az oroszlányi vasútállomásnál lévő zöldséges üzletnél. 4454 Most vizsgázott 850-es Fiat el­adó. Tata, edzőtábor, Kiefer. 4439 Wartburg 1000-es, CI-s rendszá­mú új motorral eladó. Tatabá­nya V., Ifjúmunkás u. 18. HI/2. Érdeklődni október 8-től, 16 órá­tól. 4451 407-es Moszkvics alkatrészenként eladód Cím: Vértessomló, Rákóczi Ferenc u. 14. 4414 Peugeot 203, felújított, üzembiz­tos állapotban eladó. Esztergom, Körössy u. 23. 4363 Jó állapotban lévő IG-s Trabant eladó. Érdeklődés Tatabánya 22-04/171 melléken 8—15 óráig. 442$ CP-s 353 Wartburg eladó. Ér­deklődni lehet 14 órától Tatabánya I., Semmelweis u. 10. n. lépcső­ház m/1. 4437 Skoda Octávia vizsga előtt eladó. Bán Mihály, Sárisáp, Hunyadi u. 27. 4439 IC-s rendszámú Zastava személy­gépkocsi, garázsban tartott, jő állapotban lévő, eladó. Érdeklődni; 15 órától Tatabánya II., Vadvirág u. 11. 4367 NSU PRINZ eladó. Szabadság u. 4. Gyermely, «464 VEGYES Kezdőknek jó lehetőség! Dia­mant 10/100; Veritas 36o síkkötő­gépek olcsón eladók. Megtekinthe­tők délután, vasárnap egész nap; Frendl Róbert, Lábatlan, Kun B. lakótelep, papírgyámáL 4460 Gáztűzhelyet vennék teljes - fel­szereléssel. Oroszlány, Borbála-te­lep, Határ u. 14. 4455 Gyermeknadrág 128 Ft-tól, gyer­mekpulóver 147-től, kardigán 177- lől. férfi és női különböző vas­tagságú felsőruházati kötött ter­mék kapható és rendelhető. Szo­lid árak, jó minőség garantálva a készítőnél, Katzeníbach Ádám kö- tőmestemél, Tatabánya V., Nép- köztársaság 42. 4457 Dorog belterületén 180 négyszög­öl telek eladó. Érdeklődni lehet: Pap Lajos, Dorog, Fáy András la­kótelep, A. ép. IV/14. Bársonyoson 663 négyszögöl te­lek sürgősen eladó, megosztva is. Érdeklődni lehet, Tóth János, Bár­Az esztergomi 5. sz. Leányneve- !6 Intézet felvesz gépkocsivezetőt és konyhalányt. Jelentkezés: _ az intézet igazgatójánál, Budai Nagy Antal utca 40. 4415 LAKA9 Háromszoba-összkomfortos la­kásrész áron alul eladó. Tata II.* . Göroghősök útja 15. Komáromban, Madách u. 1. szá- mú ház nagy telekkel igényesnek eladó. Levélcím: Bozóky 1026 Bu­dapest II., Torockő u. 3. 4405 206 négyszögölön ház eladó. Tatabánya H„ Vértes u. 98/a. Vá­góhídi buszmegállónál. Délután 15-től. 4386 Kétszobás ház eladó. Lakás nem kell. Tatabánya-Kertváros, Má­jus t 1. u. 34. Érdeklődni szom­baton. 4465 JÁRMŰ KABDANBOX Zsigulihoz .három változatban, ostorantenna, zárás tanksapka, ajtó ütközésvédő, Skodához is. Rallye-tárcsa 13-14 colos, sárfogók, márka felirattal. Extra Autófelszerelések Boltja, Tatabánya-Üjváros, Népköztársa­ság «. (Hétfőn zárva.) sonyos, Széchenyi u. 1?. 4383 Tatabánya-Kertvárosban garázs eladó. Érdeklődni lehet 63-80 tele­főnön. 4430 Boroshordók kaphatók 100—220 literesig, literenként 7 Ft-ért. Hu­ber kádármester, Nyíregyháza, Kossuth utca 13. 4412 Jonatán, Starking alma kissé jeges, fáról szedve kisebb téte­lekben is 2 Ft/kg eladó, ötvös Ká­roly, Csengőd, Dózsa György ut­ca 42. 4413 Fél vér csikóskanca. öthónapos csikójával sürgősen eladó. Moson­magyaróvár, Rév utca 28. Ellen- vieder. 4416 Német-juhász kutya, betegség miatt olcsón eladó. Tokodaltáró. Somogyi u. 7. 4364 Egy ötéves tehén és egy 9 hóna­pos üsző eladó. Sárisáp, Köztársa­ság u. 66. 4441 Fekete bécsi zongora eladó, Ta­tabánya-Kertváros, Május 1. u. 34, Érdeklődni szombaton. 4466 HÁZASSÁG 31 éves, 172 cm magas, barna fiatalember, átlagon felüli kere^ settel, lakással, kocsival, egy gyermekkel, megismerkedne, hoz­záillő nővel házasság céljából, „Örök hűség” jeligére a tatai hir­detőbe, tm Filmbarátok v figyelmébe!1 iumhäclöl LENGYEL FILM, bemutató; okt. 7. Tatabánya TURUL okL 8. Ta t a TÓ okt. 9. Oroszlány ADY okt. 10. .Komárom JÓKAI okt.14. Esztergom PETŐFI Értesítjük vásárlóinkat, hogy 1974. OKTOBER 1-TÖL TATAROZÁS MIATT a Tatabánya I.. Mátyás kir. u. 11. s*. alatti SZÉNELADASI IRODÁNK ZARVA LESZ. HELYETTE /TATABANYA IIL. GABOR ARON U. 13. SZ. alatt, a Volán Irodájában ÁRUSÍTUNK SZENET. Ugyanitt lehet a fuvardíjakat is 'befizetni. Budapest-kőrnyéki TÜZÉP Vállalat 18. sz. VOLÁN Vállalat Hirdessen a Dolgosók Lapjábanl AZ ORSZÁGOS BA NYÁGÉPGY ÁRTÓ VÁLLALAT, TATABANYAI BÁNYAGÉPGYARA azonnali belépéssel felvételre keres esztergályos, hegesztő, lakatos szakmu nfcásokat, valamint kazánfűtő, portás munkakörbe dolgozókat. Bérezés megegyezés szerint Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán. A Csemege Kereskedelmi Vállalat a Tatabánya-Újvárosban nyíló ABC-áruházába felvesz szakképzett pénztárosokat, szakképzett eladókat, szakképzett hentest, bolti adminisztrátort áru- és anyagmozgatókat takarító személyzetet Jelentkezni a Csemege Kereskedelmi Vállalat 126-os számú boltjában, — Tatabánya V„ November 7. tér 4. — lehet Hőerőmű Vállalat • felvesz dolgozókat LAKATOS, GÉPJARMÜSZERELÖ, SEGÉDMUNKÁS munkakörbe. Bérezés megegyezés szerint KEDVEZMÉNYES ÁRAMDÍJ, Étkezés, UTAZÁSI BÉRLET, Szállást és továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. Jelentkezés a vállalat mun­kaügyi osztályán vagy le­vélben (2841 Oroszlány PL : 23.) Felvételre keresünk sürgősen, vizsgával rendelkező kazánfűtőket. NYUGDÍJAS FŰTÖKET is ALKALMAZUNK. Ikarus Karosszéria és Járműgyár Gyáregysége, Pusztavám. GYORS- és GÉPÍRÓT keres adminisztrációs kész­séggel a LENFONÓ ÉS SZÖVŐIPARI VÁLLALAT. Lehet, kezdő és vidéki is. A vidékiek részére szállást biztosítunk. Jelentkezés a vállalati köz­pont személyzeti és okta­tási osztályán. 2011. Budakalász, Szentendrei út 1—3. FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! Azonnali megvételre keresünk, vagy bérbe vennénk * 1 db ISZTR 20/1000 típusú transzformátorállomást, 1 db NA 20/630 transzformátort, /21000/400/231V. Megvételre keresünk továbbá: 300 fm. 3x185/185 mm2, vagy 3x240/240 mm2 SZAMKAtVM földkábelt, 0,6/lkV. (Esetleg helyszíni kivitelezéssel együtt is.) Keresünk még: 70 mázsa 8-as, v. 10-es betonacélt. A meghirdetett anyagok átvételénél a felajánlás sorrendjét vesszük figyelembe! Címünk: Komárom megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat 2901 Komárom, Pf.: 45 Telex: 027251 Telefon: Komárom, 252. Ügyintézőnk: Reményi László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom