Dolgozók Lapja, 1973. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-22 / 94. szám

IO DOLGOZÓK LAPJA 1973. április 23. vasárnap Rádió- és tv-műsor VASARNAP KOSSUTH RADIO 8,05: öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 8,20: Hí- mestojás Tapsi-módra. Mesejáték. 9,10: Szivárvány. 10,30: Vasárnapi xoktél. Komjáthy György tánc- .eneműsora. 12,10: A Magyar Nyelv Hete. Édes anyanyelvűnk. 12,15: Jó ebédhez szól a nóta. Ur- bán Katalin és Reményi Sándor enekel, iíj. Magyari Imre népi zenekara játszik. 13,00: Tiszta szívvel... Barcs Sándor írása. 13,10: A Magyar Rádió és Televí­zió szimfonikus zenekarának fel­vételeiből. 13,50: A Sárrét pro­fesszora. Szűcs László néprajztu­dóssal beszélget Rapcsányi Lász­ló. 14,10: Zenés noteszlapok Rusz- taveli földjéről. Solymosi János grúziai műsora. I. rész. 14,40: Ghana öt élete. 15,08: A világiro­dalom remekei. Aeneis. Vergilius eposza rádióra alkalmazva. 15,53: Elisabeth Schwarzkopf opera- áriákat énekel. 16,15: Faluról-falu­nak — muzsikával. Kercseliget. 17,05: Két vers. Jevgenyij Jevtu­senko: Szimbirszki vásár, Andrej Voznyeszenszkij: Uljanov és Le­nin. Közreműködik: Mádi Szabó Gábor. 17,15: Debussy: Kis szvit. 17,30: Közvetítés bajnoki labdarú­gó-mérkőzésekről és a Magyaror­szág—-Törökország UEFA-találko- zőról (n. félidő). 18,25: Lírai ön­arckép. Rába György versei. 18,40: Hermann Prey Schubert- dalokat énekel. 19,10: Közvetítés a pécsi Nemzeti Színházból: Test­vérek. Illyés Gyula tragédiája 3 felvonásban. 21,32: Magyar dzsessz-felvételekből. 22,25: Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek. 0,10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 7,30: Pierre Cochereau orgona­estje. 8,12: Mit hallunk? Érdekes­ségek a jövő hét műsorából. 8,42: Hidas Frigyes—Gál Zsuzsa: Vi­ruljon ki a tiszta hála — kantá­ta Lenin születésnapjára. 8,48: Nikolaj Gjaurov operafelvételei­ből. 9,20: Zenei anyanyelvűnk. Dudazene (Ism.) 9,30: A Nyitni- kék postája. 10,00: Arturo Tos­canini Beethoven-műveket vezé­nyel. Közben: 10,32: Utcaszínház Csepelen. 11,57: Ha még nem tud­ná! Áprilisi tudományos mozaik. 12,27: Az MRT gyermekkórusa énekel. 12,35: Grieg: G-dúr szo­náta. 12,57: Három találkozás. Rá­diójáték gyermekeknek (Ism.) 14,00: Táskarádió. 15,00: Mit üzen a Rádió? 15,35: Gencsy Sári és Solti Károly nótákat énekel. 16,05: Fúvószene. 16,15: Sztravinszkij: Petruska — balett. 16,46: „Végig az Eger patak mentén”. Nagy Pi­roska műsora. 17,16: Könnyűze­ne. 18,05: Tudósaink arcképcsar­noka. Marx György akadémikus. 13,20: Kalmár Magda és Melis György énekel. 18,50: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 19,00: A vasárnap sportja. 19,30: Komá- dy Gerzson énekel, Kecskés And­rás gitározik. 19,50: Jó estét, gye­rekek! 20,10: öt perc sport. 20,15: Operamúzeum: Verdi — A tru­badúr. 22,25: Ritmus és melódia. URH 8,09: Banda Ede gordonkaestje. 9,33: Csenki Imre: Cigánytáncok. 9,45: Lépésről-lépésre. Kondor Katalin riportja. 10,00: Üj Zenei Újság (Ism.) 10,35: Korok és ka­landok. Világirodalmi dekameron. 12,10: Müvészlemezek. 14,26: Bru­no Walter vezényel. 16,05: Hall­gatóink figyelmébe! 16,07: Üj Liszt-lemezeinkből. 17,02: Hans Knappertsbusch vezényel. 18,05: A Kodály-vonósnégyes hangver­senye. 18,40: Tartózkodó kérelem. Klasszikus magyar költők sze­relmes verseiből (Ism.) 18,55: A hangversenyközvetítés folytatása. 19,25: Csak fiataloknak! 20,55: Bach-műveiből. 22,13: Barney Kessel és együttese játszik. 22,30: Ettore Bastianini Verdi operáiból énekel. , BUDAPESTI TV 8,50: Slim John. Alapfokú angol nyelvtanfolyam. Az üres autó. 9.05: Sprechen Sie Deutsch? Né­met nyelvtanfolyam. Az ugrás. 9,30- Tv-ovi... Hogyha nékem kutyám volna. Iskolaelőkészítő tanfolyam. 9,50: A koppánvi aga testamentuma (Színes!) Tv-film. (Az 1963. április 4-i adás ismétlé­se). 11,20: Minikosár I. Fiú dön­tők. Közvetítés a budapesti Sport- csarnokból. 14,33: Pedagógusok fóruma. Szemlélet és szemlélte­tés. 15,15: Reklámmüsor. 15,20: Bábolnai díj. Közvetítés az Al­bertirsai úti galopp-pályáról. 16,00: A halász fia. Magyarul be­szélő lengyel filmsorozat. 17,05: „Emlékekről beszélek”. Fodor Jó­zsef műsora — 75. születésnapján. 17,30: Műsorainkat ajánljuk! 17,55: Reklámműsor. 18,00: Delta. Tudo­mányos Híradó. 18,30: Bűvészet- történet (Színes!). Rodolfó mes­ter bűvészműsor-sorozata. 18,40: Esti mese. 19,00: A Hét... 20,00: Hírek. 20,05: Sporthírek. 20,10: Szerelmi álmok (Színes). Magyar —szovjet film. I. rész. 21.55: Hí­rek — Sporthírek. 22.10: Éjszakai bemutató. Hasek: Svejk. Komé­dia két részben. A Veszprémi Pe­tőfi Színház előadása. POZSONY 8,35: Gyermekműsor. 9,05: A diszpécser meg a lány a Koló­niáról. Vidám műsor. 10,20: Me­zőgazdasági Magazin. 10,45: Mu- sica Antiqua Európaea. 11,20: A Sportka húzása. 11,30: Tv-híradó. 13,15: Mesejáték. 14,30: Grand Prix Bratislava. 15,30: Országos Side- carcross-bajnokság. 17,30: Film- műsor gyermekeknek. 17,55: A fe­kete gróf. Tv-film. 18,40: Esti me­se. 19,00: Tv-híradó. 19,35: Sport­eredmények. 19,55: Költészet. 20,00: Húsvéti szabadság. Cseh­szlovák film. 21,20: Mi ketten és az idő. 21,50: Tv-híradó. 22,05: Tört szívek háza. Tv-játék. 2. MŰSOR: 10,00: Országos ökölvívó-baj­nokság. 18,50: Tv-híradó. 19,00: Francia-négyes. Szlovák film. 21,30: Egy udvaron. Mikrokomé- dia. 23,25: Tv-híradó. BECS 11.00: Az Eurovízió közvetítése Rómából: Húsvéti vásár. 16.00: Kicsinyek műsora. 17.55: Jó éjsza­kát gyerekek. 18.00: Peggy Berlin­ben. 19.30: Tv-híradó. 19.40: Sport­hírek. 20.15: Hallo ... Hotel Sa­cher ... porta. (2.). „Operabál”. 21.15: Sporthírek, Tv-hiradó. 21.40: Éjszakai filmvetítés: Délben, ti­zenkettőkor. H. PROGRAM 18.00: A hegyek hangja. Film. 19.30: Tv-híradó. 19.40: Kulturális specialitások. 20.10: Aktuális ' ese­mények képekben. 20.15: Színházi közvetítés: A bölcs Náthán. 22.45: Tv-híradó. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.05: Népdalcsokor. 8.35: Paul Robeson spirituálékat énekel. 8.50: Fülharmonikusok klubja Szegeden. 10.03: ötven évvel Petőfi előtt. Hegedűs Géza előadása. VI. rész. 10.13: Házy Erzsébet operettdalo­kat énekel. 10.31: A Rádió Le­mezalbuma. Közben: 11.15: Édes az otthon. Ver§ek. 11.30: A Rádió Lemezalbuma című műsor folyta­tása. 12.10: Jó ebédhez szól a nó­ta... 13.00: Schubert-művek. 13.38: „Tavaszi munkálkodás”. Iro­dalmi összeállítás. 14.07: Melanie hangversenye a New York-i Car­negie Hallban. 15.08: Lótuszevök. Színjáték. Irta: Kosztolányi Dezső. 16.04: Bodza Klára és Bojtor Imre népdalokat énekel. 16.25: Hálaadás esőért. Szél Júlia műsora. 16.58: Zenés noteszlapok Rusztaveli földjéről. II. rész. 17.35: Alfred Cortot Debussy-prelüdöket zongo­rázik. 17.58: Lehár Ferenc — Ta­vasz. Egyfelvónásos operett. 19.15: A hét rádióhallgatója. Portré mu­zsikával 19.35: Közvetítés a Ma­dách Színházból: Hattyú. Mol­nár Ferenc színmüve három fel­vonásban. 22.15: Üj lemezeinkből. 23.10: Sebestyén Ági és Szálkái Béla énekel, a Stúdió 11 játszik. 0.10: Klasszikus kórusmuzsika. PETŐFI RADIO 7.00: Magyar művészek operafel­vételeiből. 7.50: Régi magyar tán­cok. 8.05: A hét zeneműve: Mon­teverdi — Tancred és Clorinda párviadala. 8.35: Wylbve kórus- műveiből. 8.50: Kabarétojás. A Rádió Kabarészínháza hímes-hu- moros húsvéti ajándékműsora. 10.00: Polkák. 10.15: Gyermekko­rom. Fekete István, Gárdonyi Gé­za. Móra Ferenc írásai rádióra al­kalmazva. 11.03: Tánczenei kok­tél. 12.11: Petrovics Emil: Jónás könyve — oratórium Babits Mi­hály költeményére. 12.57: Bécsi vér. Operettrészletek. 13.17: A csillagszemű juhász. Juhász Ferenc verses meséje 14.00: Carmen. Operarészletek. 14.45: Filmklub. 15.00: Nótacsokor. 15.29: Ferencsik Bartha Alfonz, a Magyar Nép­hadsereg Művészegyüttesének énekkara és a Magyar Állami Hangversenyzenekar. 17.12: Vá­lasszon kedvére! A szórakoztató osztály műsorajánlata. 19.20: Az Állami Népi Együttes zeneka­ra játszik, Kürthy Éva énekel. 19.50: Jó estét, gyerekek! 20.15: Szvjatoszlav Richter és Benjamin Britten Schubert-zongoraestje az 1967. évi Aldenburghi Fesztiválon. 21.43: Népszerű énekesek és együttesek műsorából. 23.10: A hét zeneműve — Monteverdi: Tancred és Clorinda párviadala. 23.40: Ema­nuel Feuermann gordonkázik. URH 8.09: Mahler: III. szimfónia. 9.43: Szólistaparádé. 10.25: Pomáde ki­rály új ruhája. Részletek Ránkl György operájából. 11.17: Hogyan védekezzünk sötét utcában? avagy a Bencsik-metódus. Rádiógroteszk. 12.10: Üj lemezeinkből. 13.00: A dzsessz kedvelőinek: A Benkó- együttes és a Dutsch Swing Colle­ge Brand játszik. 13.16: Századunk mesterműveiből. 14.35: A holdbéli csónakos, zenés mesejáték. Irta: Weöres Sándor. Zeneszerző: Szo- kólay Sándor. (Ism.). 16.07: Lam- berto Gardelli hangversenye a Zeneakadémiáról. 16.27: Könnyű­zene — innen-onnan. 16.51: Hen­ryk Szeryng Bach-müveket hege­dül. 17.31: Az MRT énekkara Ko­dály-műveket énekel. 18.05: Hu­szonöt perc beat. Lee Michaels együttesének felvételeiből. 18.30: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. Közben: 19.18: Ma­darak vágya. Ladányi Mihály ver­sei. 19.23: A •»Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek című műsor folytatása. 20.06: Puccini: Pillangókisasszony. Háromfelvo- násos opera. Közben: 21.05: Lát­tuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 21.25: Az operaközve­títés folytatása. BUDAPESTI TV (HÜSVET!) 9.53: Aladin ás a csodalámpa. Magyarul beszélő francia rajzfilm. 11.00: Minikosár. Leány döntök. Közvetítés a városmajori Sport- csarnokból. 14.58: A rajzfilmek kedvelőinek: (SZÍNES!) 1. En = én = én (román), 2. Gyalogosok (szovjet), 3. Gyerekek és a ko­csi (angol), 4. Égi követ (bolgár), 5. Dorotka és a strucc (csehszlo­vák). 15.35: Állatokról bizalmasan. Angol filmsorozat V. rész: így él a káposztalepke. 16.09: A szegedi madzagvasút. Dokumentumfilm. 16.50: Reklámműsor. 16.55: Papri­ka — só. 17.20: Heten mint a go­noszok. Tv-játék. 18.45: Pirami­sok és Papirusz (SZÍNES!). Thor Heyerdahl expedíciója. i. rész. 19.45: Esti mese. 20.00: Hírek! 20.05: Szerelmi álmok. (SZÍNES!) Magyar-szovjet film n. rész. 21.10- Kossuth-díj 1973. Horváth Teri portréfilm. (Ism.) 22.00: Marty Feldman. Magyarul beszélő angol film. I. rész. POZSONY 9 00: Gyermekműsor. 10.00: Ele­fántok kedvence. Angol film. 11.20: Népszokások. 11.40: Tv- híradó. 15.25: Mesejáték. 16.55: If­júsági tv-játék. 17.40: Dalok. 18.45: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Költészet. 19.40: Bor és víz. 20.20: Éjszaka a „Nagy vadkan” kocs­mában. Tv-vlgjáték. 21.15: Tv­híradó. 21.35: Musica Viva 4/73. BECS 13.30: Az Eurovízió közvetítése Londonból: Nemzetközi úszóver­seny. 16.15: Toby és Tobias. Gyermekfilm. 16.45: Rajzfilm ki­csinyeknek. 17.40: Jó éjszakát gye­rekek. 18.30: Dokumentumfilm. 19.30: Tv-híradó. 19.40: Sporthírek. 20.15: Színházi közvetítés: Ártat­lan bűnösök. 22.15: Tv-híradó. H. PROGRAM 18.05: A vadnyugaton. Film. 19.30: Tv-híradó 19.40: A három sólyom Film. 20.15: Christa Ludwig dal­estje. 22.05: Tv-híradó KEDD KOSSUTH RADIO 8.20: Bálogh Albert népi zeneka­ra játszik, Cseke Júlia és S. Biró Antal énekel. 9.00: Harsan a kürt­szó! 9.35: Kamarazene. 10.05: Is­kolarádió. 10.30: Zenekari muzsi­ka, 11.29: Megjelenés előtt. „In­dulatos jelentések” című könyvé­ről beszél Czakó Gábor. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 13.35: Törvénykönyv. Családi ház — társasház. 13.50: Dalok. 14.16: Hüvelykfalvától az Alom Birodal­máig. Rádiójáték gyermekeknek. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Nyúl István együttese játszik, Lehr Edit népdalokat énekel. 15.24: Rádióis­kola. 16.05: Petőfi Kalendárium. 16.10: Kóruspódium Celldömölkön. I. rész. 16.40: Az elrabolt taliga. Elbeszélés rádióra alkalmazva. 17.05: 10x10 a tizedikre... Az If­júsági Rádió VIT vetélkedője. 13.15: Vásárhelyi Zoltán népdalfel­dolgozásaiból. 18.30: A Szabó-csa­lád. 19.25: Könnyűzenei Híradó. 19.54: Életünk minősége. VI. (be­fejező) rész: Életterv a változó világban. 20.34: Haydn: G-dur szimfónia. (No. 88.) 21.00: Irószc- bám. Déry Tibor vallomása. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Virág­énekek. 22.45: Karaván-úton ex­pressz vonattal. 23.05: Zenés játé­kokból. 0.10: Könnyűzene — Hang­szerszólók. PETŐFI RADIO 8.05: Iphigenia Taurisban. Rész­letek Gluck operájából. 9.03: Made in Hungary. Könnyűzene, táncze­ne. dzsessz. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullám­hosszán. 11.45: Reggeltől-estig a Központi Légkörfizikai Intézetben. | 12.00- Mezők-falvak éneke. Tóth Antalné, Bíró Ferenc, a decsi-kór János vezényel. Közreműködik: Vállalatok, szövetkezetek! Önök is tudják, a rozsdátlanitás meghosszabbítja az anyag élettartamát. A TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁK KÖZPONTI MŰHELY-ÜZEME VÁLLALJA: acéllemezek, idomacélok, öntvények, alkatrészek fémtiszta re tféfSenitését (rozsdátlanítását) Frlvílágoálás: Tatabányai Szénbányák Központi Műhely-üzem 2803 TATABANYA Pf. 323 II., Mészáros u. 4. Gallai Rezső és Varga János ügyintézők Telefon: 10—20/406. 440 Keresztrejtvény Szóról szóra igaz rvts és á nézsai gyermekkórus éne­kel, Albert Pál klarinéton, Ku- kucska Ernő dudán, Tuka Zsig- mond citerán játszik. 12.26: Zene­kari muzsika. 14.00: Randevú ket­tőtől—hatig ...18.10: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót: A Magyar Rádió zon­gorahangversenye. 19.00: Milliárdo- kat érő fél százalék. Közben: Kb. 19.25: Levelek a művelődésről. Kb. 19.40: A Magyar Rádió zongo­rahangversenyének folytatása. Kb. 20.05: Jó estét, gyerekek! 2^10: Az Esti Krónika különkiadása. 20.35: Üj könyvek. (Ism.). 20.38: Nóták. 21.35: Szimfonikus könnyű­zene. 21.45: Pro és kontra a bér­tömeggazdálkodásról. Riport egy kísérletező vállalattal. 22.00: Mon­teverdi: Tancred és Clorinda pár­viadala. Drámai jelenet. 22.25: Fe­jezetek az orosz nép történetéből: Ki volt Rettenetes Iván? 22.45: A Spotnick-együttes műsorából. 23.15: Szimfonikus zene. BUDAPESTI TV 8.05: Iskola-tv. 9.25: Hivatása tiszthelyettes. A tv politikai tan­folyamának adása a honvéd­ség részére. 17.28: Hírek. 17.35: Tapasztalatcsere. Közvetítés a Kertészeti és Szőlészeti Egyetem soroksári tangazdaságának ványl telepéről. 18.10: „Igen híres vásár". (Pacsai sortűz 1932.). Dokumen­tumfilm. 18.40: Reklámmüsor. 18.45: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Felszabadí­tás. Magyarul beszélő szovjet film. IV. rész: Harc Berlinért. 21.25: A festészet kalandja. (SZÍNES!). A látás iskolája. Képzőművészeti filmsorozat. VII. rész: Tér, pers­pektíva, vízió. 21.55: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.05: Mi újság az isko­lában? Szülők, nevelők — egy­más közt. A kép és a szó. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: Kossuth-díj 1973. Örkény István. 20.30: Dave Cash műsora. Zenés amerikai film. 20.55: Tv- híradó — 1. kiadás. (Ism.). 21.25: Reklámműsor. (SZÍNES!). 21.30: Az „öngyilkos”. Magyarul besze­lő angol tv-film. POZSONY 14.00: Iskola-tv. 16.00: Az élet titka. 16.25: Slovan Bratislava— Tesla Pardubice jégkorong-mér­kőzés. 18.00: Esti mese. 18.40: Da­lok. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Kiván­dorlók. Dokumentumfilm. 20.00: Az ezredparancsnok. NDK tv-film. 21.30: Tv-híradó. 21.50: Napjaink szemszögéből. H. PROGRAM 18.50: Hírek. 19.00: Zenei króni­ka. 19.30: Fekete farkas. Csen film. 21.00: Tv-híradó. BECS 18.00: Walter és Connie. Angol nyelvlecke. 18.25: Jó éjszakát gyerekek. 18.30: Állatok paradi­csoma. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 21.05: HIT-Journal. (1.). H. PROGRAM 18.30: Iskolatelevízió 18.30: Tv- híradó 20.06: Sporthírek 20.09: Aktuális események képekben 20.15: Zenekari est 21.05: Nagy csaták (4. rész) 22.30: Osztrák ke­pék.. VÍZSZINTES: 1. Régi mondás (vakbetűk: a, i, e, e.) folytatás a függőleges 16., 12, és a vízszin­tes 72. számú sor. 12. Időmegha­tározás. 13. Vágnak vele. 14. Ér­demrend. 15. Vércsoport. 17. Kosztolányi Dezső múzsája. 19. Csúf. 21. Fúvóshangszer — név­elővel. 23. Zola írta. 24. ízletes hal. 26. Lehullott, száraz falevei. 27. Kettős. 28. Enged. 29. zo­máncszélek. 31. Igekötő. 32. Mu­tató névmás. 33. Becézett Kata­lin. 34. Fakó. 36. Az asztatm vegyjele. 37. Tetőfedő anyag. 5». Nem halad a korral. 40. Bérbe vehető. 41. Levegő — latinul. 42. Becézett Melinda. 43. A has al­jából. kivágott zsíros sertes-nus. 45. Sért. 47. Biztató szócska. 49. Becsinált hús, fűszeres lével. 50. Feslett. 51. Annyi mint, röv. 52. Férfinév. 54. Török gépkocsik jel­zése. 55. Ilyen lap is van. bö. . . .step, a foxtrott őse. 57. To­rok előnév ( ... Musztafa). 59. Klasszikus görög piactér. 61. Fe­detlen istálló. 62. Pontosan. 64. Zúg. 65. A cremonai hegedű-ke- szítő családok egyike. 66. Négy­lábú. 67. Dél-Jemen. 69. Afrikai és ázsiai púpos tulok-faj. 71. A túlsó oldalra. 72. A mondás be­fejező része (vakbetűk: o, j). 73. Kis bárány. FÜGGŐLEGES: 2. Már csak a vonatokon van. 3. „ .. . Lisa”. 4. A vízszintes 17. számú alatti — becézve. 5. Holland gépkocsik jel­zése. 6. Egyfajta brikett. 7. Ének­lik. 8. Régi pénz, röv. 9. Női név. 10. Mint függőleges 7. számú. 11. Babonás hit szerint szerencsét hozó tárgy. 12. A mondás máso­dik folytatása (vakbetük: n, i.). 16. A mondás első folytatása (vakbetű: j.). 18. A tokiói Olim­pián bajnokságot nyert japán tornász (Takashi.) 20. Oly módon. 22.,, .. . terv, fővárosi tervező in­tézet. 2^. . morgana” (déli­báb). 25. Orvosság. 28. El-elha- laszt. 30. „...kör” (Arany Já­nos). 33. Egyfajta bor. 34. Kórus. 35. Ritka női név. 37. Iskola-bú­tor. 38. Minőségellenőrzés. 39. Figyelmeztet. 41. Erős ütőerejü kártyalap. 44. A „Tadzs Mahal” városa. 45. Görög betű. 46. Galli Curci, a világhírű operaénekesno (1882—1963) személyneve. 48. Oda­vet. 50. írunk és rajzolunk vele. 51. A függőleges 10. szám alatti többesszáma — névelővel. 58. To a Szovjetunióban. 60. Megoldatlan probléma okozza. 61. Növényevő hal. 62. Repülőgép típus. 63. Tokió régi neve. 65. Durva posz­tó. 68. Helyrag. 70. Háziállat. BEKÜLDENDŐ: április 29-ig a vízszintes 1., függőleges 16., füg­gőleges 12., és a vízszintes 72. számú sorok megfejtése. Az április 8-án közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtése: S rendezni végre közös dolgain­kat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. Könyvjutalmat nyertek: Bognár Lászlóné, Tatabánya; . Hordősí Gj'öngyi, Tarján; Riedl Nöra, Csémpuszta. A könyveket pos­tán elküldtük. A Komárom megyei Építőipari Vállalat állandó munkára alkalmaz / jó kereseti lehetőséggel építőipari, szakipari, szerelőipari és segédipari szakmunkásokat, valamint a fenti szakmákban jártas t betanított munkásokat 1 és kubikosokat Jelentkezni lehet felvételre i a vállalat munkaügyi osztályán (latabánya P,, Komáromi u, 6vagy a megye területén dolgozó építésvezetőségek irodáin: Oroszlány, 2 ata, Szőny^ Komárom, Nyergesújfalu és Esztergom

Next

/
Oldalképek
Tartalom