Dolgozók Lapja, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-09 / 290. szám

VH2* december 0. szombat DOLGOZOK LAPJA ALLAS A Dolgozói? Lapja szerkesztő­sége kisegítő gépírónőt, egy, eset­leg kéthónapi időtartamra fel­veszünk. Jelentkezés a szerkesz­tőségben (Tatabánya-Újváros, me­gyei tanács ép. 3. em.) reggel 9. órától d. u. 3 óráig. Tatai VOSZK telep pálinka pa­lackozó üzeme felvesz takarító­nőt, éjjeliőrt, árukihordókat és női segédmunkásokat. Címünk: Tata II., Baji u. 53. 3299 Gyakorlott gépírónő — főállás mellett — állandó gépelést vállal. ..Mellékállás” jeligére a kiadóba. 33-06 Áruforgalmi ismeretekkel ren­delkező, kereskedelmi végzettségű vezető állásban dolgozó férfi ál- ást változtatna ,,27 éves” jeligé- e a tatabányai hirdetőbe. 3341 A Tatabányai Alumíni,umkohó ^elvételre keres kovács szakmun- ásokat. Bérezés kollektív szerző­ibben meghatározottak szerint 3 nénik. Kéthetenkénti szabad zombat. Jelentkezés az üzemgaz­dasági osztályon. 3290 Skoda Octávia felújított motor­ral eladó. Érdeklődés: Orbánná, Tarj án, Égészségház. 2339 Karambolozott MZ 150-es motor sürgősen eladó. Berki Ferenc, Környe, Alkotmány u. 1. 3294 Idén vizsgázott Warsawa felül szelepeit motorral eladó. Tatabá­nya V., Mártírok u. 46 fsz. 1. 3296 Parketta, padlórakás, csiszolás, lakkozás azonnal, Góg Nándor, Tatabánya-Üiváros, Győri út 60. 3268 Eladó Tata belterületén Vasút utcában 360 négyszögöl bekerített közművesített, építésre alkalmas házhely építési engedéllyel és anyaggal. Érdeklődni: Suszter Ist­ván Tata II., Bartók B. u. 15. 3305 LAKAS Vennénk 1—1 1/2 szobás komfor­tos családi házat Tatabánya bel­területén 10-0—120 ezer Ft. kész­pénzért. Makkos Gyula Tatabánya II., Árpád u. 34. 3301 Elcserélném 2 1/2 szobás 211 négyszögöl gyümölcsös telken lé­vő lakásomat, 2 db. 1 szobás te­lepiért. Érdeklődni lehet munka­napokon 15 órától, ünnepnapokon egész nap. Tatabánya-Kertváros, Móricz Zs. u. 14. Kaszás. 2239 Eladó telek és ház, telekáron. Komárom, Madách I. u. 1. sz. Érdeklődni: Bozóky Zoltánné, Budapest II., Torockó u. 3. fsz. 1. 3271 Középiskolás fiúnak központi fűtéses lakásomban albérletet adok. „Újváros” jeligére a kiadó­ba. 3235 Eladó beköltözhetően Vértes- szöllősön Temető u. 3. alatt egy kis családi ház. Érdeklődni: Tata­bánya II., Árpád u. 24. 3253 Másfé'lszobás oTP-s öröklakás átvállalással azonnal beköltözhető­en eladó. „Vértes” jeligére a kia­dóba. (Megyei Tanács). 3345 Eladó egy háromszoba összkom­fortos családi ház kerttel. Érdek­lődni lehet: Hlogyik Jánosné, Ta­tabánya n., Feszty u. 44. 3341 Elcserélném ajkai központban levő egyszobás komfortos földszin­tes lakásomat egy, vagy másfél- szobás tatabányai összkomfortos­ra. „Egészséges lakás” jeligére a tatabányai hirdetőbe. 3276 Eladó Kertvárosban 40 m2 alap­területű pavilon, üzlethelyiség és Újváros Mártírok út 40 sz. alatt lévő üzlethe yiség, közületnek vagy- magánosoknak. Érdeklődni: Tatabánya-Felső, Kassai úti tsz- boltban. (Lusztig köz). 3304 Környe Leshegy lábánál hétvégi vikend háznak 140 négyszögöl pince, présház eladó. Érdeklődni mindennap 16 órától Környe, Al­kotmány u. 35. 3293 Autóval is megközelíthető tel­kek, gyönyörű kilátással eladók Neszmélyen. Érdeklődni lehet szombaton, vasárnap, Fő u. 76 alatt. 3244 Elveszett 5-én pirosköves női fülbevaló. Megtaláló jutalomban részesül. Csiszár Lászlcvné, Tata­bánya V., Győri u. 44. 1/3. 3313 380 négyszögöl szőlő, gyümölcs­fákkal bekerítve, iható vízzel Ta­tán, betonúihoz, buszhoz, vasút­állomáshoz közel, sürgősen, ol­csón eladó. Császár József Tata­bánya, Ifjúmunkás 8. 3297 XII. 1-én megnyitottam kötött­áru boltomat, Tatabánya V., Nép- köztársaság u. 5. szám alatt. Vál­lalok mindennemű kötöttáru ala­kítást, javítást, méret utáni ké­szítést, a legújabb divatigények­nek megfelelően, valamint új áru előállítását hozott anyagból is. Katzenbach Adám kötőmester. 3210 HAZASSAG 38 éves fiatalember megismer­kedne korban hozzáillő elvált asszonnyal, vagy leánnyal. „Mű­kedvelő 378757” jeligére a tatabá­nyai hirdetőbe. 3296 Tatabánya-újvárosi 2 szobás táv­fűtéses lakásomat tatabányai vagy oroszlányi kisebbre cserélném. „Tavaszig” jeligére a tatabányai hirdetőbe. 3218 Szabad rendelkezésű egyszobás félkomfortos lakás eladó. „Azon­nal beköltözhető” jeligére. Orosz­lányi hirdetőbe. 3240 Tata, Révai u. 12. számú 2 1/2 szobás komfortos családi ház 518 négyszögöl telekkel beköltözhető­en eladó. 3310 Komáromban 2 szoba összkom­fortos házrész elkülönített, azon­nal beköltözhetően eladó. Bőveb­bet: Petői: u. 31. Igmándi 23. 3311 Budapest Belvárosában két szo­bává alakított egy szoba-komfor­tos lakásomat esztergomi nagy­méretű két szoba összkomfortos lakásra cserélném, lehetőleg Ví­ziváros, vagy Szentgyörgymező városrészekben. Levélbeni 'meg­keresést kérek az esztergomi hirdetőbe „Tavasz” 63285 jeligére. 3338 Elcserélném Újvárosban átadan­dó két és félszobás lakásomat kertvárosi kétszobás kertes csalá­di Házra. Érdeklődni lehet: Tata­bánya III., Rét utca 15/1. du. 15 órától. 3343 Családi ház 4 szoba összkom­fort, 34o négyszögöles teleK válla­latnak is eladó. Cím: Tatabánya VT., Kiskert utca 18 sz. (zsákutca). 3343 JÁRMŰ Trabant 600-as felújított motor­ral, most vizsgázott eladó. Nagy, Bakonybánk, Kossuth u. 23. 33» 33/168 elvált, reprezentatív meg­jelenésű értelmiségi nő, távfűté­ses, főbérlettel, intell. hasonló adottságokkal rendelkező értelmi­ségi férjet keres 50 évesig. Fény­képes levélre válaszolok. „Kelle­mes karácsony, boldog újév” je­ligére a kiadóba. 3307 Hétvégi sportműsor Szombat CSELGÁNCS: Országos I. osztályú felnőtt és ifjúsági verseny, Tatabánya-Felső, volt TISE pálya tornaterme, 14,30. ÜSZiS: Országos II—III. osztályú verseny, Tatabánya, Sportuszoda, 16. Vasárnap KOSÁRLABDA: NB II: SOTEX — Esztergomi Hala­dás, Sopron, 9,20. LAEDARÜGÄS: NB I: Ta­tabánya — Diósgyőr, Tatabá­nya, 13,30. Bíróczky. NB I., tartalék: Tatabánya — Diós­győr, Tatabánya, 11,30. RÖPLABDA: NB I: NŐI: Almásfüzitő füzítő, 10. Röplabda — BSE, Almás­\ü mérkőzésé iá fizitön Lezajlott az őszi első röp­labda „öregfiúk” mérkőzés visszavágója, ismét Almásfü­zitőn. Az ATSC — pártolva az ilyen kezdeményezést — szí­vesen biztosított termet az oldboyoknak. ALMÁSFÜZITŐ — TATABANYA 3:1 Az almásfüzitőiek tehát visszavágtak az őszi vereség­ért. A két csapatban a sportág kedvelői, sok olyan névre ta­lálnak, akik a hatvanas évek­ben a megye férfi röplabda­sportjának élvonalában ját­szottak. s a játék szeretete ma is összehozta őket. Az Al­másfüzitőben: Kaposvári, Sza­bó, Láng, Barati, Szakács, Omlósi, Lipóth, Dékány. A Tatabányában: Dobos, Kecs­kés. Péhl, Hanapál, Samu, Nemes, Boros, Polónyi, Hoff­mann, Cserhalmi. Az ATSC jövőre ismét sze­retettel várja a két csapatot. hmm a Iiézila^dáz© Sok érdekes javaslat - Bírálták a bírókat A megyei kézilabda-szakszö­vetség hagyományos évzáró ér­tekezlete az idén a tatabányai Rozmaring étterem reprezen­tatív különtermében volt. Az országos szövetség (nem tudni, miért?) az idén nem képvisel­tette magát, de hiányzott a résztvevők közül a Kisbéri Spartacus, az Oroszlányi Bá­nyász és a Tatai AC küldötte is. Pedig e két utóbbi egyesü­let a díjazottak között szere­pelt. Reizer Ferenc elnökhelyet­tes megnyitója után Baumann József elnök tartott beszámo­lót. Minden részletre kiterjedő önkritikus értékelést adott a sportág egész évi munkájáról. (A beszámoló ismertetésére még visszatérünk.) Az előadást követő vitában sokan felszólaltak. Gyimes Zsolt, a megyei TS elnöksége nevében üdvözölte a konferen­ciát. Elmondta, hogy a kézilab­da-szakszövetség munkáját a szélt az edzők kötelező tovább­képzéséről, a szakosztályokban folyó edzésmunka fokozásának fontosságáról. Mózer Ferenc, az edzőbizott­ság tagja is az edzők problé­máiról szólt, akik közül többen nem küldték be az EB-nek ed­zéstervüket. E testületnek az NB-s edzők alig adnak segít­séget. A megyei bajnokság lét­számának' tervezett emelése el­len foglalt állást, mert szerin­te az „hígítás” lenne. Hömöst- rei István, a környei férficsa­pat edzője kritikus hangnem­ben elsősorban a játékvezető­ket bírálta. Elmondta, hogy az NB-s kerettagú játékvezetők közül néhányan félvállról ve­szik' a megyei bajnoki találko­zókat. Karap Ferenc, a Komáromi Olajmunkás edzője a játékve­zetői bizottság munkájában azt helytelenítette, hogy nem meg­felelően jelöli ki a bíró-páro­kat. A megyei osztály tervezett gi AC szakosztályvezetője úgv vélte, hogy a legtöbb sportkör­nél a vezetőség csak a labda­rúgó-szakosztállyal törődi más sportágak rovására. Ö i arra kérte a játékvezetőke hogy úgy bíráskodjanak, min az NB-s osztályokban. Weile János, a Tarjáni SK vezető, szerint a járási bajnokságoké kell megerősíteni. Javasolta csapatokból egy összevont me gyei másodosztály felállításé:. Véleménye szerint a játékve zetők gyakran előnyben része sítik a már régebben megye osztályban szereplő csapató - kát, az újoncok terhére. A fa­lusi sportkörök gondjairc'; szólva elmondotta, hogy a köz­ségük vezetői nem sokat törőd nek a sporttal. Bognár Imre, a Komárom' AC edzője szerint a megye szakszövetség nem foglalkozik eleget a járási bajnokságokkal Felvetette a megyei nyári ser­dülő tábor megrendezésének szükségességét a sportágban. A megye sportmozgalmának ve- létszámemelése mellett foglalt megyében még megoldatlan zető testületé jónak értékeli. Kevés a gond ezzel a szövet­séggel, ami a jól összeforrott vezetői kollektívának tulajdo­nítható. A megye kézilabda­sportja rangos az országban. Miután a megyei TS a buda­pesti II. kerületi sportszövet­séggel szoros kapcsolatba lé­pett, jövőre a serdülőktől a felnőtt csapatokig sok lehető­ség nyílik majd az együttesek­nek fővárosi szereplésre. Be­állást. Elmondta, hogy a te- serdülők, úttörők rendszeres rembajnoksag nem felel meg versenyeztetése. A sporté° a célnak, mert a terem kicsi, szaklapja, a „Kézilabdázás”* ezert csak kisebb létszámú csa- keveset foglalkozik a megye: patokkal lehet játszani. Ezért problémákkal. Ö is kérte a já- felkérte a szakszövetséget, pró- tékvezetőket, hogy „szánjanak bálja elérni, hogy a téli tor- le” arra a szintre, ahol vezet­nát a tatai edzőtáborban ren­dezhessék meg. Bogár Bulcsu, a TBSC ifjú­sági csapatának edzője a gon­dosan összeállított beszámolót dicsérte. Búzás József, a Doro­Torna lizedik hely az országos csapatbajnokságon A Magyar Torna Szövetség Budapesten, a Játékcsarnok- ban rendezte meg a fiú ser­dülő I. osztályú csapatok ré­szére az országos bajnokságot. E nagy vetélkedőn a vidéki bajnokságon szerzett pontok alapján indulhatott az Eszter­gomi MIM Vasas csapata is. Besey Gyula edző tanítvá­nyai nagy szorgalommal és még nagyobb izgalommal ké­szültek erre, hiszen korcso­Az Észak-dunántúli „MÉH” yersanyag-hasznosító Vállalat hassonfém boltjában (Tatabánya III., Gábor A. n. 47. sz. alatt) kaphatók: alumínium, sárgaréz, vörösréz : lemezek, csövek, rudak, szalagcsíkok, huzalok... Bronzrudak, perselyek, forrasztó-ón, egyéb műszaki áruk, olaj tárolására alkalmas vashordók, vastömegcikkek, anyák, kötőelemek, műanyagkannák stb. Kis- és nagykapuk, kerítéselemek tartozékaikkal együtt. Karácsonyi vásárlás alkalmával ne felejtse el felkeresni a ,MÉH” Olcsó Aruk ISoltját! portjukban az ország legjobb­jaival mérhették össze tudásu­kat. A fővárosi nagycsapatok (Központi Sportiskola, Spar­tacus, BSE, Honvéd, FTC, Egyetértés) mellett a vidéket Debrecen, Kiskunfélegyháza és az Esztergomi Vasas képvi­selte. Már az is nagy fegyvertény, hogy nagy városok csapatait szorította ki a döntőből' a fia­tal esztergomi gárda. Dicsére­tes, hogy az előírt kötelező gyakorlatokból álló versenyen túlszárnyalták eddigi legjobb eredményeiket: több, mint tíz ponttal emelkedett teljesítmé­nyük értéke, pedig a csapat­ból ketten sérüléssel bajlód­tak. A végeredmény: 1. Duna­újvárosi Kohász 281, 2. Köz­ponti Sportiskola Bp. 279,... 10. Esztergom MIM Vasas 234,8 pont. Az esztergomi csapat tagjai: Szilágyi Imre, Lázár István, Rab István, Juhász Zoltán, Sebők László, Geletey Zsolt. Szerenkénti eredményeik: korláton 41,4, ugrásban 40,8, gyűrűn 39,7, lólengésiben 39,2, nyújtón 38,7 és talajon 35 pont. A csapatból a legjobb egyé­ni teljesítményt Szilágyi érte el 47,85 ponttal. Lázár 47,7, Rab 47,35 ponttal jeleskedett. December 16-án az országos egyéni döntőn Sebők, Szilágyi és Lázár indul a MIM Vasas színeiben, ugyancsak a Játék- csarnokban. nek. Hoczek József, a komárom; járási szakszövetség elnöke a járási bajnokságok stagnálásá­ról beszélt, miszerint azok egy­re sivárabbak lesznek. Kevés a játéklehetőség, sok községben a labdarúgó-centrikus szemlé­let gátolja a kézilabda-sportág fejlődését. Az új KPM-rende- let miatt a játékosok szállítá­sa nagy gond, de hiányoznak falun a jól felkészült edzők is. Szerinte, színvonalemelkedés csak a járási bajnokságok megerősítése után várható. Seeler János játékvezető a bírók „védelmében” szólt: el­mondta, hogy a szabályok min­denhol egyformák, ezért nem lehet más-más osztályban kü­lönféle képpen vezetni. He­lyesnek tartja, ha a fejlődőké­pes fiatal bírók NB-s játékve­zetőkkel működnek esetenként együtt. Kétségtelen, hogy a JT a küldéseknél nem minden esetben körültekintő, ez rész­ben a kollektív munka hiányá­ból ered. A sok értékes hozzászólásra Baumann József elnök adta meg a választ. Ezután kiosz­tották a bajnoki érmeket, sportszerűségi és egyéb díja­kat. A további diskurzus, vé­leménycsere végül a fehér asz­talok mellett folytatódott. Tornatermek" a budai és a pilisi erdőkben ír Rohanó korunk, a gyorsan fokozódó urbanizáció különö­sen a városi embertől köve­teli meg, hogy nagyobb gon­dot fordítson egészségének vé­delmére. Manapság általában kevesebbet mozognak az em­berek, kevesebb időt töltenek a szabad levegőn, holott a szervezetük életszükséglete a mozgás. Ezek a tények indí­tották cselekvésre azt a né­hány lelkes svájci testnevelő- tanárt, tornászt, erdészt, akik a VITA életbiztosító intézet­tel közösen, a világon elsőként 1968-ban Zürich mellett erdei tornapályát létesítettek. A mozgalom Magyarorszá­gon gyorsan követőkre talált. Két éve egy hasonló tornapá­lyát létesített az erdőgazdaság Sopronban, a szanatórium betegei számára. Hamarosan felkarolta a gondolatot a pi­lisi parkerdőgazdaság, amely­nek fő feladata , hogy pihe­nést, felüdülést nyújtson a kirándulók, a turisták száz­ezreinek. A Hazafias Népfront budai társadalmi bizottságával és a Vöröskereszttel közösen a Szabadság-hegyen, a Nor- mafa-menedékház mellett ren­dezték be az első, a hűvös­völgyi Nagyrétnél a második erdei tomapályát. Most egy újabbat ad át az erdőgazda­ság Dobogókőn. Az egyenként másfél kilo­méter hosszúságú tornapályá- kat orvosok, erdészek össze­fogásával hozták létre A tornaszereket úgy alakították ki, a tornaszabályokat úgy állították össze, hogy az erő­teljes felnőttek és fiatalok ugyanúgy tornázhassanak, mint a gyermekek vagy ko­rosabbak, — természetesen más-más gyakorlatokkal. A pályákat bárki, bármikor, egyénileg vagy csoportosan díjtalanul használhatja. Az er dei „tornatermekben” 18-18 állomás van. Minden állomá­son rajzos feliratú táblák közlik a végzendő gyakorlato­kat. A „tornaszereket” kivé­tel nélkül az erdő adta: kü lönféle formában elhelyezd fatönkök1, padok, nyújtók, nen: egyszer erdei kövek alakjában. Az állomások között átlagosan 100 méteres útszakaszra a já­rás különböző módjait is meg­szabják az útbaigazító táblák Az edzési lap előírása szerint minden tornázónak a belé­pésnél és kilépésnél is meg kell számolnia, mennyit ver A pulzusa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom