Dolgozók Lapja, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-03 / 285. szám

1973. december 3. vasárnap DOLGOZOK LAPJA 11 Őszi zárás — ismét a DVSC ellen Mai sportműsor KÉZILABDA: MNK közép­döntők a Játékcsarnokban. Férfi: Rába ETO—Tatabányai Bányász, 11.25, Női: Bp. Spar­tacus—Tatabányai Bányász, 10.25. KOSÁRLABDA: NI I: Fér­fi: Oroszlányi Bányász—Vi­deoton, Oroszlány, 10. NB II: Férfi: Fűzfőd AK— Esztergomi Haladás, Veszp­rém, 10.30. Női: Komáromi AC —Zalaegerszegi Volán, Komá­rom, Jókai Gimnázium, 10. NB III: Komáromi AC—Du­naújváros, Komárom, Jókai Gimházium, 12.30. LABDARÜGÁS: NB I B: Oroszlányi Bányász—Debrece­ni VSC, Oroszlány, 13.30, Bor­sos. Megyei bajnokság: Komá­rom—Csolnok, Komárom, 13, Könye. Tb. Cement—Nagyig- mánd. Tatabánya, 13, Cseh Tb. Vasas—Annavölgy, Tata­bánya, 13, Dobromil. Kocs— Ny. Viscosa, Kocs, 13, Hon­véd. Tatai AC—Bana, Tata, 13, Szabó Gy. Ács—Tardosbá- nya, Ács, 13, Aftán. Lábatlan —Kömye, Lábatlan, 13, Ke­zes. Mocsa—Kisbér, Mocsa, 13, Moravcsik. RÖPLABDA: NB II: Női: Almásfüzitő—TFSE, Almás­füzitő, 10. Országos Ifjúsági Kupa te­rületi döntő, Komárom, Gim- náz'um, 8. TEKE: „öregfiúk bajnok­ság”, Nyergesig falu, Viscosa pálya, 7. ÁLLÁS Takarítónőt 4 őrás és 8 őrás munkaidőre, azonnali belépésre keres a bíróság. 3235 Dr. LEHOTKA MARIA belgyógyász ' értesíti kedves betegeit, hogy magánrendelését Esztergom, Semmelweis n. S. I. em. 20. sz. alatt dec. hő l-től megkezdte. RENDEL: du. 5—6-ig hétfő, szerda, péntek. A Kohászati Alapanyagelőkészí­tő Közős Vállalat tatabányai ki- rendeltsége felvesz segédmunkást, tehergépjárművezetői jogo­sítvánnyal rendelkező gépkocsive­zetőt VÖCSI típusú rakodógépre. Jelentkezés: Tatabánya, Szénosz­tályozó mellett. 3234 A KPM. Közúti Igazgatóság Ta­tabánya, autó-villamossági szerelőt felvesz. Jelentkezés: 1972. decem­ber 15-ig, Táncsics M. u. Autószer­viz mellett 3251 A KIOSZ Komáromi Körzeti Csoport szervezésben jártas, kö­zépkorú, érettségizett, függetlení­tett titkárt keres. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: KIOSZ Komárom megyei Titkársága Tatabánya, Vörös­marty út 5 . 3259 Textü Kikészftőeyár felvesz 18. életévüket betöltött nő és férfi dolgozókat különböző betanított munká-a 3 műszakra és kazánke­zelőt. .Te’en+kezés: 1972. december l-től. PNYV. Goldberger Textil- nvomóevár. Munkaügyi Osztály. Budapest ni., Korvin O. u. 39. LAKAS OTP-s öröklakás készpénzért azonnal bQköUö7betően eladó. Leveleket 3263 (eligére a kiadóba kérem. (Megyei Tanács). 3263. A tv-közvetítés hatása, a tatabányai stadionban, meg­látszott a lelátón: csak a törzs-szurkolók vállalták a helyszíni kontaktust a csa­pattal. Mindenesetre lelkes B-közép gondoskodott arról a kék-fehér zászlók alatt, hogy buzdító hangerőben azért ne legyen hiány. A két bányászcsapat edző­jének taktikai fogásai már az első percekben meglátszottak lllovszky nem jön A megyei labdarúgó edzők hétfő délután 4 órára meg­hirdetett szakmai továbbkép­zése (a tatabánya-újvárosi IV. számú Általános Iskolában) elmarad. lllovszky Rudolf szö­vetségi kapitány és Pálfay Já­nos, az MLSZ edzőbizottságá­nak vezetője ugyanis n.ásirá. nyú elfoglaltsága miatt nem tarthatja meg a tervezett két előadást. Sürgősen, eladó Tatabánya, Jó­kai u. 44. sz. alatt S3 négyszögöl telekkel, üres, egyszobás Iker-la­kóház, készpénz fizetés mellett 40 000 — Ft-ért. Ajánlatot dr. Ke­resztes Vilmos, Budapest, Xni. Radnóti M, u. 21/A. címre ké>- rttmk. 3243 Eladó telek és ház, telekáron, Komárom, Madách I. u, 1. sz. Érdeklődni: Bozóky Zoltánná, Budapest n., Torockő u. 3. fsz. l. 32/71 Elcserélném 2 szoba összkom­fortos újvárosi lakásomat tatabá­nya-kertvárosi kertes lakásért. Tatabánya V„ Ifjúmunkás u. 30. Viy6. 31272 JÁRMŰ 600-as Trabant Combi eladó. Megtekinthető: Tatabánya-Újváros Győri u. 16. III/14. VEGYES Eladó Tatán Szőlősi úton 1O0 négyszögöl telek. Érdeklődni: dél­után Tata, Bottyán u. 37. alatt. 3264 Telket vásárolnék autósműhely részére. Tatabánya város terüle­tén. „Forgalmas” jeligére a tata­bányai hirdetőbe. 3273 Költözködés miatt sürgősen el­adó egy 12 kalapácsos villany ter­mény daráló, 4 fajta rostával, 1500 — Ft-ért és egy új villany- motor varrógépre 700 — Ft-ért. Tatabánya V., Mártírok útja 9. IH/l. 3274 HAZASSAG 43 éves, gyermektelen özvegy­férfi, szakmával, lakással rendel­kező, hozzáillő gyermektelen nő ismeretségét keresi házasság cél­jából. Esztergomiak előnyben. „Fényképes levelek” 63284 jeligére az esztergomi hirdetőbe. a játékon. Dr. Lakat Károly a több mérkőzésen bevált harcmodort választotta: Sza­bó szerepe a védekezésből gyors indítás volt, Göröcsre és Nagy Istvánra várt, hogy az ellenfél térféléről játsszák meg a csatárokat. E rugal­mas hármast segítette gyako­ri előretörésekkel a két szél­ső hátvéd, főképp Nyíró, aki még kapura is veszélyes volt. Moór Ede sem maradt le kollegájától a taktikai elkép­zelésekben: Göröcsöt a szívós Szoó őrizte, olykor kíméletle­nül. Nagy Istvánt sem sokat hagyták cselezgetni. így az­tán kevésbé volt olyan len­dületes a TBSC játéka, mint szerdán, a Bologna ellen. Meglepő volt a vendégeknek az a húzása is, hogy szünetig támadó felfogásban játszottak és nem is rosszul. Az első nagy helyzet is Csepecz ka­puja előtt maradt ki a 4. percben. A Tatabánya volt mindenesetre aktívabb. A 16. percben Takács tiszta hely­zetből maga hullt a hálóba a labda helyett. Váltakozó harc folyt, elég sok hibával. A 29. percben veszé­lyes játékért közvetett sza­badrúgáshoz jutott a hazai csapat a 16-oson belül. Gö- röcs Nyíró elé gurította a labdát, akinek a lövése a ka­pufáról pattant szélre. Két perc múlva a vert Csepecz mellett a labda kapu mellé ment. Kicsit lagymataggá vált a hazaiak játéka. A 34. percben a salgótarjáni Kovács átjátszotta Nyirőt és élesen lőtt a jobb sarokba. 1:0. A vendégek ritmusváltása azon­ban rosszul sikerült, tartani próbálták a labdát, s a 36. percben Horváth rossz haza­adásánál Kőműves ütközött Szőke kapussal. A labda a ta­tabányai csatár elé került, aki az üresen maradt kapuba gu­rított. 1:1, Egy perccel a szünet előtt a nyurga Kovács beadását Szoó néhány lépésről, sakk­matt helyzetben a kapu fölé vágta. Az első félidő króniká­jához tartozik még, hogy Ba­na játékvezető kétszer muta­tott fel sárgalapot: a salgó­tarjáni Kovács és a hazaiak­nál Zöldi a bíró háta mögött legyintett egy-egy ítéletnél, de a partjelzők látták az esetet és nem hagyták annyi­ban. A Komárom megye ez évi férfi asztalitenisz csa patbajnokságának zárótáblázata (az NB-s tartalék­csapatok eredményei nélkül): 1. SZIM Vas. 14 13 — 1 184: 40 26 2. KAC 14 10 1 3 164: 60 21 3. Üveggyár 14 7 2 5 118:106 16 4. Tb. Cem. 14 7 1 6 119 :105 15 5. Granvisus. 14 6 — 8 89:135 12 6. Acs 14 5 — 9 76:148 10 7. Kesztölc 14 3 1 10 86:138 7 8. Szomód 14 2 1 11 60:164 5 9. Dorog II. 18 7 1 10 125:163 15 Eternit II. 18 1 — 17 60:228 2 Az első helyezett Esztergomi SZIM Vasas jogot szerzett a de­Szünet után a vendégcsapat egyre inkább az egy pont tar­tására rendezkedett be. Ezt kemény játékkal párosították s ennek áldozata Nagy István lett, aki megsérült, helyét Arany foglalta el. A 66. perc­ben Zöldi jól szöktette Taká­csot, aki már a kapust is ki­cselezte, de a gólba tartó lab­da a befutó salgótarjáni vé­dőkről szögletre sodródott. Egyre egyoldalúbbá vált a já­ték, most már nyolc-tíz sal­gótarjáni játékos védekezett. A percek pedig gyorsan múl­tak. Már-már úgy látszott, beválik a vendégek taktikája, de három perccel a befejezés előtt Nyíró hosszú, pompásan tálalt labdáját Takács futtá­ból a léc alá vágta. 2:1. A hát­ralevő percekben már hiába igyekezett a vendégcsapat, Csepecz két nagyszerű védése megakadályozta az egyenlí­tést. Ez a Salgótarján sokkal rá­menősebb, szívósabb volt, mint a tavasszal látott, akkor második helyen álló gárda, Nekik segített az is, hogy a tatabányai csatárokban — fő­képp Tóthban és Takácsban — csak pislogott a harci tűz. A keményen küzdő vendégek­kel szemben kicsikart helyze­tek sora maradt ki emiatt. Végül csak nagyon keserve­sen tartotta idehaza a két pontot a Tatabánya. Csepecz kevés dolgát ismét jól látta el. Kovács és Hor­váth több esetben határozat­lan volt, Nyírő viszont kivá­lóan játszott. Nagy Istvánt és Göröcsöt legtöbbször kímélet­lenül szerelték s ez nekik nem nagyon ízlett, játékuk szaggatottá vált. A Nagyot felváltó Arany már vállalta a harcot. Szabó védő-támadó szerepe egyre nagyobb figyel­met érdemel. A csatársorban Zöldi szintén keményen, lel­kesen küzdött. Ugyanez nem mondható el társairól: Kőmű­vest és Takácsot legalább egy-egy gól mehti, de Tóthot még ez sem. Lehet, hogy a sűrített prog­ram fáradtsága is mutatkozik már néhány játékoson, pedig nincs megállás, a jövő héten újabb két mérkőzés vár a csapatra. A látottak szerint szerdán Székesfehérvárott csak felfrissített gárda veheti fel pontszerzés reményében a harcot a Videotonnal. cemberi osztályozón való részvé­telre. A megyei serdülő DC végered­ménye: 1. SZIM Vasas 18 18 _ 8 0:10 36 2. Kesztölc 18 11 7 52:38 22 3. Dorog 18 U 7 48:42 22 4. Szomód 18 10 8 48:42 20 5. Tb. Cement 18 8 10 45:45 16 6. Granvisus 18 8 10 42:48 16 7. KAC 18 8 10 42:48 16 8. Üveggyár 18 7 11 39:51 14 9. Acs 18 7 11 35:55 14 10. Eternit 18 2 16 14:7b 4 A sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy az NB I B őszi idényének utolsó mérkőzését az Oroszlányi Bányász ismét a Debreceni VSC ellen játssza. A múlt évben a kemény, fa­gyos edzőpályán hosszú idő után ekkor szakadt meg az Oroszlány veretlenségi soroza­ta. E találkozót tehát most jó emlékeztetőként felidézni. Hasonló meglepetés volt azonban a múlt vasárnapi mérkőzés, amikor is a Bá­nyász játékosai rendkívüli taktikai fegyelemről tettek bizonyságot és Győrött har­colták ki a győzelmet. A „harc” szó itt valóban jo­gos. hiszen a „nehéz” percek­ben még a saját tizenhatoson védekezett Papp és Sallói is. Akadt olyan jelenet is, ami­kor Holánszky „dekázva” hoz­ta ki a labdát Kerekes ka­puja elől és indított támadást. De vajon mi maradt a Bá­nyász-játékosokban az elmúlt Az Oroszlányi Bányász ven­dégeként tartózkodik Magyar- országon a jugoszláv KK Pro- leter Coka második ligás együttese. A két klub között már korábban jó sportbaráti kapcsolat alakult ki és déli szomszédaink most a Bányász korábbi látogatását viszonoz­zák. A baráti látogatás során a vendégek két mérkőzést ját­szottak. Először Oroszlányban, a Bányász csapata ellen lép­tek pályára. A vendégek csak a mérkőzés első perceiben tudták szorossá tenni a talál­kozót, de a hazaiak utána át­vették a játék irányítását és a félidőt már 20 pontos vezetés­sel zárták. Fordulás Után még inkább kiütközött a két együttes osztály-különbsége. A vendégek a második 20 percben mindössze hét me­zőnykosarat értek el, a Bá­nyász lényegesen pontosabb dobásaival szemben. A ha­zaiak végül 91:40 arányban nyertek. A vendégek mezőny­játéka erőteljes és gyors volt, de eredményességben elma­radtak a hazaiak mögött. Az Oroszlányi Bányász — teljesítve a vendégek azon heti akaraterőből és fegyel­mezettségből? Mert a szurko­lók részesei akarnak lenn: ma annak az örömnek, ame­lyet a gólok és a győzelem idéz elő. A Debrecen ellen az eddi­gi mérkőzéseken az Oroszlán) 50 százalékon aluli teljesít­ményt ért el, a statisztika sze­rint a következőképpen: 10 '4 - 6 15:14 8 A mai mérkőzés előtt isme; árra hívjuk fel a játékosok f'gyelmét (amelyet Hári edz is bizonyára elmond nekik) a siker egyik legfontosabb kö vetelménye a fegyelmezett, lelkes játék. Ez most nagyon szükséges, hiszen egyik hétrő' a másikra még átmenthető a jó forma — és a tavasszal re­mélhető megújulás szempont­jából fontos lenne győzelem­mel zárni az őszi idényt. kérését, hogy azonos osztály­beli csapattal is mérkőzhesse­nek — az Esztergomi Gépész Haladás együttesét kérte fe! játékra. Az esztergomiak szí­vesen tettek eleget ennek, s így a második mérkőzést Esz­tergomban játszotta a jugo­szláv csapat. Változatos, jóiramú játékkal kezdődött itt is a találkozó. Az első tíz percben szoros volt az eredmény, de ezután fokozatosan növelte előnyé: az esztergomi gárda és 18 pontos vezetéssel zárta a fél­időt. Fordulás után a vendé­gek már több eredményes tá­madást vezettek, a hazaiak vi­szont kissé kiengedtek, tar­talékolva a bajnoki mérkőzés­re. A Coka csökkentette a hátrányt, de a találkozó vé­gére elfáradt, s a hazaiak biz­tosan nyerték a mérkőzési 70:58-ra. A jugoszláv együttes me­zőnyben energikus, jó csapat­munkával játszott mindkét ta­lálkozón. Játékosai különösen a lepattanó labdák megszer­zésében jeleskedtek, de távoli dobásaik eredményességében elmaradtak a vendéglátóktól. autóbusz-különjáratokat indít vállalatok, intézmények, tsz-ek részére randevú Budapesttel címen. A csoportok városnézés keretén belül megtekintik az Országházat, majd kulturális programként színházba látogatnak. Részvételi díjat, konkrét megrendelésnél adunk. Irányár Tatabányáról való indulásnál kb. 120,— Ft Minden utasunknak jó szórakozást kíván az IBUSZ tatabányai irodája Asztalitenisz A SZIM Vasas nagy lölénnyel bajnok Dr. M. K. Jugoszláv kosarasok Oroszlányban A tatabányai Cenfram Áruház ajándéka itam jer 4-9-ig 10 százalék árenrednnnyel Dzcembnr 2—23-ig minden szombaton 9—16,49 óráig tarlnnk nyitva árengedmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom