Dolgozók Lapja, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-02 / 154. szám

IO DOLGOZÓK LAPJA 1972 július 2. vasárnap A Komárom megyei Lapkiadó Vállalat keres „Szervezői munkakörbe" érettségizett (érti munkaerőt Jelentkezés: Tatabánya, Megyei Tanács 306. sz. szobában hétköznap: 8 árától 16 óráig, szombaton 8 órától 12 óráig. FELVESZÜNK: — BELSŐ ELLENŐRNEK gyakorlattal rendelkező egyetemi, vagy főiskolai végzettségű közgazdászt, — Gyakorlattal rendelkező, SZAKKÉPZETT ANYAGGAZDÁLKODÓT közgazdasági techni­kumi végzettséggel, — Gépíró műszaki ADMINISZTRÁTORT, — ÉPÍTÉSZTECHNIKUST, javitó részleg csoport* vezetői munkakörbe. Érdeklődni lehet: Tatabá­nyai Ingatlankezelő Válla­lat, Tatabánva V, Tass v. u. 11. Az ..Elzett” FLIM Lemezárugyár Győri Gyáregysége Győr Kálvária u. 55. FELVESZ: offset nyomdagépmestert Jelentkezés a Vállalat munkaügyi csoportjánál. Vásároljon a Bizományi Áruházban! Tatabánya Gábor Áron u. 3. Szabadság mozi mellett. » Árajánlatunk a következő! Férfi öltönyök Női és lányka ruhák Ágynemű garnitúrák Női és gyermek cipők Férfi cipők 300 Ft-tói 1200 Ft-íg 40 Ft-tól 350 Ft-íg 220 Ft-tól 330 Ft-ig 54 Ft-tól 180 Ft-ig 100 Ft-tól 200 Ft-ig Gyermek és ffi tréningruhák 80 Ft-tól 300 Ft-ig Műszaki áruból is nagy választék: Fényképezőgépek 300 Ft-tól 2800 Ft-ig Tranzisztoros rádiók 150 Ft-tól 600 Ft-ig Női és ffi órák 100 Ft-tól 350 Ft-ig Garanciás Tv-készülékek 2300 Ft-tól 5080 Ft-ig Garanciás hűtőszekrények 3800 Ft-tól 3000 Ft-ig Kemping ágyak 375 Ft Kemping szék 186 Ft Gumimatracok bö választékban. Hegnyílt már a tatabányai Birkacsárda Sertéstrágyát tőzeggel keverve Kitűnő minőségben értékesítünk a Húsipari Vállalaí nagytétényi sertéshizlaldájában. Érdeklődni lehet: A BKM. TÖZEGKITERMELÖ ÉS TALAJERÖGAZDALKODASI VÁLLALAT NAGYTÉTÉNYI KIRENDELTSÉGÉNÉL. (Húsipari Hizlaló Vállalat Hizlaldájában.) Bu­dapest XXII., Telefon: Budapest 465—715 sz. 32. mell., vagy BKm. Tőzegkitermelő és Talaj­erőgazdálkodási Vállalat, Kecskemét, Czollner tér 5. Telefon: 11—701., 13—797. pngii pályázati felhívás: A Jármű- és Alkatrész Ktsz tatai telepe pályázatot hirdet Az Országos Gumiipari Vállalat ÜZEMVEZETŐI Cordatic Gumigyára (Budapest VHI., Kerepesi út 17. állás betöltésére. Iskolai Keleti pályaudvar mellett) végzettség; min. gépipari Felvesz szakképzetlen technikum, ezenkívül szak­18. életévét betöltött mai gyakorlat 5 év. férfi, női dolgozókat. Érdeklődni lehet Jelentkezni lehet: személyesen. Cordatic Munkaügyi Főosztályon Cím: Tata, I., Fazekas u. 14. Komárom megyei Fémipari Vállalat (Tatabánya II. Vágóhíd út 4.) a 312. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe — 8 általános iskolai végzettséggel — szerkezetlakatos szakmunkástanulókat iskoláz be Képzési idő: 3 év A tanulóknak 250.- Ft-tól 500.- Ft-ig terjedő ösztöndíjat, vidékiek részére kollégiumi ellátást biztosítunk. Jelentkezési lapot a 312. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (Oroszlány, Asztalos J. u. 2.) címére kell megküldeni Nyarak VÍZSZINTES: 1. Kolozsvár ne­ve a dákok idejében. 6. Idézet Vas István fenti című költeményéből; folytatása a függőleges 1. szám. 12. Erbium vegyjele. 13. A sakk­játék befejezésének egyik lehetsé­ges formája. 14. Spanyolország legnagyobb folyója. 15. Az ólom vegyjele. 16. Evőeszköz. 18. Ket­tőzve : kelet-ázsiai eredetű, gong- szerü ütőhangszer. 20. Női név. idegen változata. 22. Egyfajta fa. 23. Divatjamúlt súnolópor. 25. Népvándorláskori nép. 26. Épület­maradék. 27. Bírósági okmány. 29. Figyelmeztet. 30. Német és norvég gépkocsik jelzése. 31. Dob­hoz tartozik. 32. Inni ad. 34. Kén és jód vegyjele. 35. Vízszegély. 36. Egy — olaszul. 37. Postai rövi­dítés. 39. Helyettesíti a redőnyt. 40. Zúdít (ford.) 41. Eszménykép. 42. Szolmizációs hang. 43. Idő­egység. 44. A Nyugateurópai Bi­rodalom bukásáig tartott. 45. Csü­csül. 47. Becézett függőleges 59. számú. 49. Ige-fajta. 50. Szomszé­dos betűk. 51. Állatok náthája. 53. Folyami hadihajó. 55. Atom központi része. 56. A padlás neve egyes vidékeken — többesszám­ban. 58. Szamárfüles mitológiai alak — idegen helyesírással. 59. Utód. 60. Kreatúra része! 62. Énekük. 63. Női név. 64. össze­gyűjtött vize alkotja a Hámori tavat. 67. Keleti férfinév. 69. A szabadba. 70. Az elhatározás vég­rehajtásához szükséges. FÜGGŐLEGES; 2. Francia író és költő (Louis). 3. Mint a vízszintes 67. számú. 4. A hőmennyiség mér­tékegysége, röv. 5. Tévé-készülé­kek betűjelzése. 6. Kispajtás. 7. Lírai tenor szerep Donizetti: relmi bájital” című operájában. 8. Egyben van! 9. Amiért elkel. 10. Alföld. 11. Olyan személy, akinek joga van két állampolgárság kö­zött választani (latin eredetű szó). 17. Tagadás. 19. Becézett szülő. 21. Ilonka. 23. Sok virág nő benne. 24. Szovjet vadászgép-típus volt. 27. Fővárosa Lima. 23. Kettőzve: edzőtábor városa. 31. Reális. 33. Nagytudású. 35. Ülőbútor. 36. Mint a vízszintes 36. számú. 38. Bírósági eljárás. 40. Sziget az Antilla ­tenger délnyugati végében.' 4L' Egyidejűleg született testvér. 43. Hegycsúcs. 44. Jóeszű. 46. Román pénzek. 48, Ellentétes kötőszó. 49. Innivalók. 50. A vízszintes 63. alatti becézve. 52. Lelkendező fel­kiáltás. 54. Hegy Kréta-sziget kö­zepén. 55. Vadállat, sav, gép is teszi. 57. Neves angol Shakespea- re-színész (Edmond, 1787—1833). 59. Női név. 61. A „Vér és arany** költője. 63. Fontos élelmiszer- és ipari növény. 65. A meglepetés hangja. 66. Indulatszó. 68. Idő* meghatározás. Beküldendő július 9-íg: a vízszintes 6. függőleges 1. számú sorok megfejtése. A június 28-án közölt __kereszt^ r ejtvény helyes megfejtése: / Azt tettem, mit tenni kell / mit vetet­tem már kikel. / Van virág és van kalász, / mit már a fagy neu* zúzmaráz. .■ Könyvjutalmat nyertek: Balogh Béla, Acs; Szarvas Dezsőnél Tatabánya; Tóth Péter, Debrecen* Rádió- és tv-müsor VASARNAP KOSSUTH RADIO 8.05: öt kontinens hét napja. 8,20: Az MRT gyermekkórusa éne­kel. 8.37: Debussy-művek. 9.00: A világosság nemzedéke. 9.10: Friderika. Operettrészletek. 9.25: Ki volt ez? Rejtvényjáték gyerme­keknek. 10.03: A Lipcsei Rádió fú- vószenekara játszik. 10.15: Mikro­fon előtt az irodalmi szerkesztő. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 13.09: Nem azért mondom . . Hámos György írása. 13.19: Aranyhangok. Boris Christoff. Közben: 13.49: Pillantás a nagyvilágba. 14.09: Az Arany­hangok című műsor folytatása. 15.08: Híres zenekarok albuma. Gustav Brom együttese játszik. 15.47: Fjodor Saljapln énekel. 15.55: Lírai önarckép. Buda Ferenc versei. 16.10: Kedves lemezeim. A mikrofon előtt: Grigorij Csuhraj. 17.05: Faluról—falura — muzsiká­val: Kiskunlacháza. 17.55: Lemez­múzeum: Szergej Rahmaninov zongorázik. 18.25: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 19.30: A zene nem ismer határo­kat... 20.15: Elhallgatós játék. Kazimierz Orlos jelenete. 20.48: Wilhelm Furtwängler vezényel. 22.20: Zenekritikusok hangleme­zekről. 22.50: Máthé Jolán és Rad- nai György nótákat énekel. 23.10: Könnyűzene Párizsból. 0.10: Éji zene. PETŐFI RADIO 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Mit hallunk? Érdekességek a jövő hét műsorából. 9.00: Anyegin. Operarészletek. 10.00: Magyar Mú­zsa. Dőzsa-szám. 10.40: Mozart: Esz-dúr zongoraötös. 11.30: Nagy mesterek — világhírű előadóművé­szek. Közben: 11.43: Külföldi Kul­turális Híradó. 12.03: A Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek című műsor folytatása. 12.36: A muzsikáló kávédaráló. I. rész. Meseregény. 14.00: Táska­rádió. Az Ifjúsági Rádió zenés műsora. 14.55: Mit üzen a Rádió? 15.30: Ez is, az is... 17.25: Kör- kapcsolás bajnoki labdarúgó- mérkőzésekről. 18.20: Tárlatkalauz. Szabadi Judit Jegyzete. 18.30: Az MRT énekkara romantikus kórus- műveket énekel. 19.05: Jó estét, gyerekek! 19.20: Századunk mes­terművei. 19.30: A vasárnap sport­ja. 20.10: Verdi: Otelló — Fűzfadal és Ave Maria. 20.25: Közvetítés.: 21.20 Kerekes Tóth Erzsébet és Bojtor Imre népdalokat énekel. 21.42: Legendák és mítoszok. A természeti népek költészetéből. 22.00: Slágerszemle. 23.10: A XX. század zenéjéből. URH 8.09: Üj lemezeinkből. 9.03: Nép­szerű balettzene. 10.00: Üj Zenei Üjság. 10.35: A nürnbergi mester­dalnokok. Operarészletek. 11.20: Zürlch-Tranzit. Max Erisch film- novellája rádióra alkalmazva. 12.10: Művészlemezek. 13.20: A dzsessz kedvelőinek: Errol Garner triója játszik 13.57: Shakespearet játszó pataki diákok. Maller Sán­dor Írása. 14.12: Magyar Előadó- művészek felvételeiből. 15.10: Me­sélő Magyarország. Az ezeréves Székesfehérvár. 16.07: Zenekari muzsika. 17.45: „A Barátság folyó­ja mentén” 18.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót: Petri Endre (zongo­ra) Schubert-estje. Közben: 18.40: Ének a dombok között. Jankovich Ferenc versei. 18.55: A hangver- senyközvetítés folytatása, 19.30: Hét város Európában: Bologna, Brüsszel, Lipcse, Pécs, Stockholm, Volgográd. 4. rész. 19.59: Csak fia­taloknak. 21.29: A „dühös fiatalok” földjén. 21.47: Dúrkó Zsolt: Can- tilene. 22.02: Az árnyék nélküli asszony. Részletek Richard Strauss operájából. BUDAPEST 9.28: Zsebtévé. 10.00: Csak gye­rekeknek! 11.00: Veszprémi Tv­találkozó. 15.03: Hazai tájakon. Rövidfilm-összeállitás (szines). 15.50: Kalendárium. 16.10: Delta. 16.35: Kell a jó könyv! II. „Hála, dicsőség a hősnek!” 17.30: Ma­gyarország—Csehszlovákia atléti­kai verseny. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét... 20.00: Hírek — Sporthírek. 20.10: Mint a bagoly nappal. Olasz—francia film (szí­nes). 21.55: Hírek. 22.00: Telesport: 1. Magyarország—Csehszlovákia atlétikai verseny, 2. Sporthírek. 22.20: Jó éjszakát, felnőttek! Casa­nova kontra Kékszakáll. Bábfilm- sorozat. l, rész: Halak. POZSONY 9.30: Kicsinyek műsora. 9.55: Hogyan születik a balett? Szovjet dók. film. 10.25: A világ filmobjek- tíven keresztül. 10.55: F. Men­delssohn' Bartholdy: 4. A-dur „Olasz szimfónia”. 11.25: Tv-hír- adó. 11.30: Vasárnapi magazin. 14.30: Országos motocross-bajnok- ság. 17.20: Mesejáték. 18.10: Kaland a tenyéren. 18,40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.25: Sporteredmények 1. 19.50: Költészet. 20.00: Az én utcám. Szovjet tv-film. 21.25: Kultúra 72. 21.40: Tv-hiradó. 21.55: Sporteredmények 2. 22.05: Otto Ferenczy: 1. vonósnégyes. 2. MŰSOR: 19.45: Tv-hlradó. 20.00: Holdfény a folyó fölött. Cseh film. 21.30: A Lucnica énekkarának hangverse­nye. 21.45: xv-híradö. BECS 16.40: Daktari. Filmsorozat. 17.55: Kutyabarátoknak. 18.15: Jó éjsza­kát gyerekek. 18.20: Mozart élete: Tv-film (2. rész). 19.00: Tv-hlradó. 19.30: Sporthírek. 20.15: A fekete birka. Film. 21.50: Tv-hlradó és Sporthírek. II. PROGRAM: 19.00: Tv-híradó. 19.30: Riport- műsor. 20.10: Aktuális események képekben. 20.15: A Kokusai-lá- nyok. Japán revüfilm. 21.15: Tv- híradó — Sporthírek. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.15: Mit üzen a Rádió? 8.50: Rossini: Teli Vilmos — a Hl. fel­vonás fináléja 9.06: Az elmés ne­mes Don Quijote de la Mancha. X. rész. 9.26: Rádióbörze. 9.30: A hét zenemüve — Mendelssohn: tízen- tivanéji álom — kísérőzene. 10.05: Merre mozdulunk? Riport és me­ditáció. 11.16: Zenekari muzsika. 12.20: Ki nyer ma Balatonfüre- üen? 12.30: Reklám. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13 20: Magyar mu­zsika tegnap és ma. 13.46: Vála­szolunk hallgatóinknak! 14.01: Édes' anyanyelvűnk. 14.06: Klasz- szikusok magnószalagon: Guli­ver utazásai. I. rész. 15.10: Pol- beat. 15.21: Camelot. Részletek Loewe zenés játékából. 15.34: Iro­dalmi évfordulónaptár. 15.59: Hall­gatóink figyelmébe! 16.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Két szim­fónia. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Bemutatjuk új felvételün­ket. 17.30; Angella... Vértes Éva és p. Szabó József dokumentum­játéka III. rész. 18.05: Huszas stú­dió. Polpresszó. 18.58: Hallgató­ink figyelmébe! 19.00: Esti króni­ka. 19.30: Sporthíradó. 19.40: A Rádió Kabarészlnháza; Júliusi műsor a 6-os stúdióból. 20.50: Ke­mény Klió népdalokat énekel. 21.09: Hallgassuk együtt! Kroó György műsora; 22.20:• A Bergen- di-együttes felvételeiből. 22.35: A XX. század nagy gondolatai. 22.50: Magyar előadóművészek felvételeiből. 010; Bálint János cimbalmozik. PETŐFI RADIO 8.05: A csudálatos Mary. VHj rész. 8.27: Népdalok, néptáncok. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyer­mekrádió műsora. 10.05: Zenés műsor üdülőknek. 11.45: Néhány szó zene közben. 12.03; Rettegett Iván. Részletek Bizet operájából, 12.43: Küldöttségben az UNESCO, konferencián. 13.03: Zenekari mu­zsika. 14.00: Kettőtől—hatig... A Rádió kívánságműsora. 18.05: •Külpolitikai figyelő. 18.20: Kál­mán: A cigányprímás — keringő. 18.30: A Rádiólexikon különki­adása. 18.50: Közkívánatra! 19.48; Reklám. 19.53: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti Krónika II. kiadás. 20.25: Üj könyvek. (Ism.). 20.28: Debussy-művek. 21.10; Harangozó Teréz, Korda György és az Echo- együttes felvételeiből. 21.35: A pszichológiai kutatás távlatai. 22.00: A hét zeneműve — Men­delssohn: Szentivánéji álom — kísérőzene. 22.30: Szép Juhászné. Operett részletek, 23.15: Verbun­kosok, nóták. URH i" 18.05: Huszonöt perc beat. 18.30: Magyar zeneszerzők. 19.09 • A dzsessz kedvelőinek. Lakatos De­zső felvételeiből. 19.40: Bemutat­juk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új Haydn-lemezét. 20.33: Király Ernő népdalfeldolgozásai­ból. I. rész. 20.46: Láttuk, hallot­tuk. Színház-, film- és képzőmű­vészet-kritika. 21.06: Gundula Janowitz énekel. 21.36; A Frank­furti Rádió szimfónikus zeneka­rának hangversenye a Hessen! Rádióban. POZSONY 16.40: Hírek. 16.45; Beszéljünk oroszul. 17.15: Pályaválasztási ta­nácsadó. A vegyipar. 17.45: Te­lesport. 18.15: Szárnyalj győze­delmes dal! 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-hlradó. 19.30; Incheba 72. 20.00: Radcev: Tanúságtétel. Tv- játék. 21.20; Emberek és történe­lem. 22.00: Tv-híradó. 22.15: Be­számoló a Szpasszkij—Fischef sakkvilágbajnoki döntőrőL BECS ií 18.00: Telesport (42.) 18.25: Jó éjszakát gyerekek. 18.30: Osztrá* képek. 19.20: Az ORF ma este. 19.30: TV-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Bonanza. Filmsorozat. 21.10s Az ökölvívás történetéből. 22.1M Tv-hlradó. n. program: 'h 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthí­rek. 20.09: Aktuális eseményei képekben. 20.15: Az öreg blij (7. rész). 21.15: O! Kísfilm. Sl.Jai Osztrák kérek. 22.00; ív-hlradé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom