Dolgozók Lapja, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-30 / 25. szám

S3?8. jaúuar 30. vasárnap DOLGOZÓK LAPJA 11 ALLAS LAKÁS Félvételre keresünk Dorogra, Kisbérre, Szőnybe.. Tatabányára mentőápolókat, Tatabanyára mű­szaki betanított munkást. Jelent­kezés Tatabánya mentőállomáson. 202 Bajnai ÁFÉSZ vendéglője fel­vesz felszolgálót. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés az üzletvezetőnél, Bajban. Útiköltsé­get felvétel esetén térítünk. 204 Felvételre keres 1 fő autögénvá- gót vashulladék vágására a Ko­hászati Alapanyagelőkészítő Kö­zös Vállalat, Dorog, Nefelejts u. 2. Teljesítménybérezés. 187 Mérlegképes könyvelői vizsgá­val, legalább 3 éves építőipari gyakorlattal rendelkező dolgozó­dat felvételre keresünk, belső el- nőr, illetve utókalkulátori mun­kakörbe. Jelentkezés: KOMKEP, vértesszőllős, Tanács u. 4. Úti­költséget felvétel esetén térítünk. 178 Komáromi Állami Gazdaság perjéspusztai kerületébe tehenész dolgozókat vesz fel. Jelentkezés személyesen, Almásfüzitő, Per­jéspusztán a kerület vezetőjénél. 172 Azonnali belépéssel felveszünk vegyész technikust Tatabánya II., Károlyi út 1. telepünkre. Fizetés megegyezés szerint. 179 A tatabányai városi bíróság gyakorlott gépírónőt alkalmaz. 180 Elcserélnénk Tatabánya-Újvá­rosban busz végállomáshoz közeli magasföldszintes, erkélyes, 2 szo­ba távfűtéses összkomfortos laká­sunkat újvárosi másfél szobás távfűtéses szélső lakásra első emeletig, ha liftes, lehet maga­sabban is. „Tavasszal 378179” je­ligére a tatabányai Magyar Hir­detőbe. i7o Családi ház Tatabánya n., Jó­kai u. 115. sz. alatt eladó. Lakás­cserét beszámítunk. Érdeklődni lehet du. 4 órától a helyszínen. 201 Elcserélném Tatabánya IV. ke­rületi — nem bányakáros — 2 szoba fürdőszobás kislakbérű la­kásomat tatabányai 3 szobás, vagy 2 db egyszobás távfűtéses lakásra. Értesítést „Kiskonyhák, ólak, garázs” jeligére a tatabá­nyai hirdetőbe. 199 Esztergom városközpontjában 3 szoba összkomfortos házrész, jú­liusra beköltözhetően eladó. Ér­deklődni lehet Tarnady, Eszter­gom, Deák u. 5. 195 Eladó Esztergomban 2 szoba összkomfortos lársaslakás. Ér­deklődni du. 3-tól Pirtyák, Ro­zsa F. u. 41. 1. lépes. 3. em. 9. ajt. 188 VEGYES Eladó kombináltszekrény, „Bé­ke” garnitúra. Cím: Tatabánya V., Kulich Gyula tér fszt. 3. 206 Felvételre keres a Kisrugó Üzem villanyszerelőt, lakatost, anyag- mozgatót, valamint férfi és női dolgozókat gépi munkára. Jó ke­reseti lehetőségeket, kedvező munkakörülményeket és üzemi étkeztetést biztosítunk: Cím: Kis­rugó Üzem, Tatabánya. Megköze­líthető: 8-as és 9-es autóbusszal. 171 Pulikölykök 3 hónaposak, törzs­könyvezettek, díjnyertes ősöktől jutányosán eladók. Nánai László, Lábatlan. 186 517 négyszögöl gyümölcsfás te­lek eladó Neszmélyen. Kocsival elérhető, Dunától, műúttól 10 percnyire van. A kilátás gyönyö­rű. Érdeklődni lehet szombaton, vasárnap, Fő u. 76. alatt. 203 Mai sportműsor CSELGÁNCS: Országos meghí­vásos úttörő és serdülő verseny, Tatabánya-Felső, volt TI.SE pá­lya tornaterme, 10. KÉZILABDA: Terembajnokság, Almásfüzitő-Felső, 'timföld tor­naterme. Nők: Tb. Spartacus— Dorog, 9.34. Tb. Spartacus—K. Olajmunkás, 10.38. Dorog—K. Olajmunkás. 11.42. AÜTOKER. —K. Olajmunkás, 13.50. Kisbér- Oroszlány, 14.22. Kisbér—Esztergom, 15.26. Tb. Bányász—AUTOKER, 16.30. Almásfüzitől-Esztergom, 17.34. Tb, Bányász—Oroszlány, 18.06. Férfiak: Tatai AC—Rákóczi SE, 8.30. Rákóczi SE—Oroszlány 10.06. Almásfüzitő—Tatai AC, 12.46. Oroszlány—Kömye, 13.18. Környe—K. Olaj munkás. 17,02. Férfi ifjúsági: Tb. Volán—Tb. Szakközép, 9.02. Tb. Szakközép— Tatai AC, 11.10. Tb. Volán—Tb. Bányász, 12.14. Kisbér—Tatai AC, 14.54. Kisbér—Tb. Bányász. 15.58. SAKK: OB II: Kecskeméti Épí­tők—Ny. Viscosa, Kecskemét, 9. VÍZILABDA: BSE centenáriumi tornája: Tatabánya—Elektromos, Sportuszoda, 14.30. Kézilabda Rajt február 6-án A tatai járási teremkézi­labda bajnokság rajtja febru­ár 6-án lesz. A vetélkedőre összesen 19 csapat nevezett. Különösen népes a serdülők csoportja. Az oroszlányi Jó­zsef Attila Általános Iskola tornatermében tehát vasár­naponként reggeltől a késő délutáni órákig láthatnak majd mérkőzéseket a sportág hívei. A vetélkedő március 5-én fejeződik be. Világbajnokok új otthona Átvették a T1ISC súlyemelő termét Valaki nem is túlságosan elé­gedetlen sportember mondta egyszer: — „Van abban vala­mi csodálatos, hogy egy ilyen sufniban világbajnokok edze­nek — és mégis világbajno­kok.” Szólt pedig ez a mondás a Tatabányai Bányász súly­emelőiről, illetve az ő edzé­si körülményeikről. A tokiói olimpia -előtt a tröszt klubja mellett volt Ve­res Győzőéknek egy szobács- kájuk, ott döngtek a mázsás vasak, hogy majd szét esett a négy fal. Utána a sporttelep öltözőépületének egyik helyi­ségébe költöztek át, nem kü­lönb állapotok közé. De ma már mindez csak múlt. Mert tegnap délelőtt a klub átvette az építőktől az új súlyemelő edzőcsamokot, melyre nyugodtan mondhat­juk: jelenleg hozzá hasonló nincs az országban. Megyénk e fontos sportág kiemelkedő bázisa, s ez ma már nemcsak hívőinek erőfe­szítésében mutatkozik meg. Néhány hónapja avatták fel az Oroszlányi Bányász új ed­zőtermét, ugyancsak olimpi­Non-stop tömegsport versenyek Dorogon Szinte mindennap megfordul a dorogi JTS-ben Balogh Béla, a Szénbányák Vállalat Tömegsport Bizottságának elnöke. Tőle tudtuk meg, mint a legilletékesebbtől, hogy a tömegsport bizottság télen is gondoskodik a dolgozók sportolási lehetőségeiről. Már január 10-én megren­dezték a Bányász Kupa teke egyéni versenyt. Sok jelent­kezője volt a nyolc napön ke­Engedményes áeusííás! Január 31-től Tatabányán Tatán Oroszlányban Komáromban Az Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat ruházati boltjaiban 30—400°-os engedménnyel vásárolhat méterárut, konfekciót, cipőt, divat- és kötöttárut. EZT QZ iLKILMST, KÉR1ÖK, NE HAGYJA KI! resztül tartó versenysorozat­nak, a felújított tokodi teke­pályán nagy küzdelmet vív­hattak a résztvevők. A sportolni vágyó idősebbek részére február 9-től bonyo­lítják le az 50 éven felüliek egyéni tekeversenyét. Bizo­nyára ez a verseny is elnyeri a résztvevők tetszését és kel­lően kielégíti mozgásigényü­ket. A labdarúgást kedvelőkről sem feledkeztek meg: ré­szükre terembajnokságot szerveztek. Tíz üzemi csapat körmérkőzés formájában mérheti össze erejét. Az anna- völgvi tornateremben kitűnő lehetőség nyílik ennek meg­rendezésére. A tornára az alábbi csapatok neveztek: Fémmunkás Vállalat, Mészmű, Bányagépgyár I. és II., Szál­lítási üzem, Bányaüzem, Annavölgvi KISZ, Bányagép­gyári KISZ, Fémmunkás KISZ, X-es akna. Szinte szünet nélkül foly­nak tehát a dorogi járásban a tömegsport-versenyek. Már­cius közepéig tart például a munkahelyi spartakiád egyéni és csapatversenye asztali- teniszben, sakkban és teke sportágban. A tömegsport bizottság azon fáradozik, hogy még több embert vonjon be a sportmozgalomba. Ezért újabb és újabb sportágakban rendez versenyeket. Lesz tol­laslabda bajnokság, melyen korra és nemre való tekintet nélkül mindenki részt vehet. AZ ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT Győri Szállítási Üzemegysége tatabányai kirendeltségére kettő fő férfi, vagy női munkaerőt keres felvételre forgalmi ügyintézői munkakör betöltésére. Fizetés megegyezés sze­rint. Gépen írni tudók előnyben. A csarnok belseje, s egy mi­nőségi „szakértő”, Hanzlik János EB-bronzérmes konoknak adva lehetőséget a korszerűbb felkészülésre. S alapozásával felkészültek ar­ra, hogy naponta tonnaszámra zuhan rá majd a súlyos vas. Körül a csarnokban sokféle speciális edzési eszköz, mely lehetővé teszi, hogy egyszerre harminc-negyven versenyző foglalatoskodjon. (Az előző edzőhelyre még megfordulni sem mehettek be ennyien.) Az alagsorban fürdők, öltözők és más mellékhelyiségek — no meg egy nagyszerű szauna. Erre jogosan büszkék a klub vezetői és az építők, hiszen az országban egy sportlétesít­ménynél sincs ilyen, pedig fontos kellékként használhat­ják fel a súlyemelők. Az új csarnok átvétele teg­nap ünnepélyes keretek között történt meg. Megjelentek or­szágos és megyei sportveze­tők, ott volt Szabó Béla, a vá­rosi pártbizottság titkára, de együtt szemlélhették meg a nagyszerű létesítményt megal­kotói — és akik majd használ­ni fogják, a Bányász súly­emelői. Bödecs József, a TBSC el­nöke köszöntötte mindazokat akik az edzőcsarnok létreho­zásában segítséget adtak a klubnak. Elmondotta, hogy a tegnap a TBSC súlyemelői Bányász sportiskolájában most költözhettek még nagyszerűbb edzőcsarnokba. Mindkét bányászklub az MTS támogatásával valósítot­ta meg élvonalbeli sportolói­nak a reálisabb és eredmé­nyeikhez méltó edzési feltéte­leket. A tatabányai csarnok milliós beruházás és a terve­zők, kivitelezők kifogástalan munkát végeztek. S ami más sportlétesítmények építésénél követendő példa: maguk a sportolók is bábái voltak a tervezésnek, és tanácsaikkal segítették a kivitelezést is. El­sősorban Veres Győző tapasz­talatai, elképzelései ötvöződ­tek a tervezők elgondolásai­val. A végproduktum, az új csarnok valóban olyan, mely a világhírű sportolók méltó otthona lehet. A teremben négy szintezett súlyemelő do­bogó van, melynek többrétegű már lehetőség nyílik egy súly­emelő szakosztály indítására, mely a mai kiváló versenyzők­höz méltó utódokat nevelhet. De a jelenlegi nemzetközi hírű gárda eredményei Is hatvá- nvozdóhatnak ilye-- korszerű körülmények között. Tehát most a súlyemelőkön a sor, hogy igazolják, ha lehet, már a müncheni olimpián: a nagy anvaei áldozatot érdemes volt vállalnia a klubnak és az MTS-nek. A müncheni olimpia közel­sége felveti azt is. hogy nem lenne-e jobb, ha itt készülné­nek fel a világversenyre a Bá­nyász súlyemelői. Ilyen körül­ményeket ugyanis aligha ta­lálnak másutt az oszágban A Magyar Súlyemelő Szövetség e csarnok felavatásával tehát valószínűleg most nagy dilem­ma előtt áll; a kérdés, meny­nyire lesz rugalmas. NB II Nehéz idény kezdődik március 19-én Három NB Il-es labdarúgó- csapatunk számára nagyon nehéz idény kezdődik március 19-én, hiszen mindhármuk a kiesés ellen küzd.. Még úgy, amennyire a KOMÉP van a legkedvezőbb helyzetben, de ahhoz, hogy ősszel is a másod- osztályban rajtolhasson, min­den pontért meg kell harcol­nia a Nyugati csoportban. Ugyanebben a csoportban már sokkal kevesebb a reménye az Almásfüzitői Timföldnek, mi­vel meglehetősen leszakadt az előtte állóktól. Az Északi csoportban az Esztergomi MIM Vasasnak kell bizonyítania, hogy a gyenge őszi játék csak kisik­lás volt és továbbra is az NB II-ben a helye. Az esztergomi labdarúgóknak annyi az elő­nyük, hogy ők nyolcszor ját­szanak odahaza és riválisaikat általában otthon fogadják. A KOMÉP és a Timföld viszont nyolcszor idegenben szerepel, s ez megnehezíti a bennmara­dásért vívott küzdelmüket. Csapataink tavaszi sorsolá­sa: Március 19: Esztergom — Gyöngyösi Spartacus, KOM­ÉP — Székesfehérvári MÁV Előre. Bakony Vegyész — Timföld. Március 26: Timföld — Táncsics SE, Szekszárdi Dózsa — KOMÉP, Miskolci VSC — Esztergom. Április 2: Esztergom — Váci Híradás, KOMÉp — Nagykanizsai Olaj­bányász, Pécsi Ércbányász — Timföld. Április 9: Esztergom — Nyíregyházi Spartacus, Timföld — Zalaegerszegi Dó­zsa, Ajkai Bányász — KOMÉP. Április 16: KOMÉP — Bauxit­bányász, Székesfehérvári MÁV Előre, — Timföld, BVSC — Esztergom. Április 23: Esztergom — Vasas Izzó, Timföld — Nagykanizsai Dó­zsa, Táncsics SE — KOMÉP. Április 30: Timföld — Pécsi VSK. Savaria Cipőgyár — KOMÉP, Sátoraljaújhelyi, Spartacus — Esztergom. Má­jus 7: KOMÉP — Fűzfői AK, Bauxitbányász — Timföld, Kisterenyei Bányász — Esz­tergom. Május 14: Esztergom — Salgótarjáni Kohász. Tim­föld — Fűzfői AK, Bakony Vegyész — KOMÉP. Május 21: KOMÉP — Timföld, Kos­suth KÉSE — Esztergom. Május 23: Esztergom — Le- ninváros, Pápai Textiles — Timföld, Pécsi VSK — KOMÉP. Június 4: KOMÉP — Pápai Textiles, Timföld — Győri Dózsa, Ikarus — Eszter­gom. Június 11: Esztergom — Rakamazi Spartacus. Szek­szárdi Dózsa — Timföld. Pécsi Ércbányász — KOMÉP. Jú­nius 18: Timföld — Savaria Cipőgyár, Győri Dózsa — KOMÉP, Kazincbarcika — Esztergom. Június 25: Eszter­gom — Nagybátonyi Bányász, KOMÉP — Zalaegerszegi Dó­zsa, Aj Icai Bányász — Tim­föld. k k *

Next

/
Oldalképek
Tartalom