Dolgozók Lapja, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-28 / 253. szám

Í2TC9. október 2S. szerda DOLGOZOK LAPJA Atlétika Béke Kupa Gyulán rendezték a férfi atléták Béke Kupa versenyé­nek C-düntőjét- A hideg, sze­les idő éppenséggel nem ked­vezett a versenyzőknek, en­nek ellenére nagyszerű vetél­kedésnek lehetett tanúja a kis létszámú, didergő közönség. Megyénk 16 főnyi, fiatalí­tott válogatottal képviseltette magát. A fiatalok eredmé­nyeikkel igazolták, hogy ér­demesek a bizalomra. A nyolcszázasnak ismert Bán László, a TBSC fiatal futója kiváló versenyzői erényeket csillogtatva, a hajrában nyer­te meg az 1500 métert. Mózes István már a tapasztaltabbak közé tartozik, és ez be is bi­zonyosodott 5000 méteren, me­lyet nagyszerű taktikázással sikerült megnyernie. Ifjabb Játékos Pálnak 10 000 méte­ren legfőbb ellenfele az idő volt, mert a kitűzött cél az I, osztályú időeredmény elérése volt. Sajnos nem volt senki, aki megszorította volna és így néhány másodperccel „lema­radt” a kitűzött szinttől, élete első 10 000 méteres verse­nyén. Az összesített pontverseny­ben megyénk Békés és Sza­bolcs megye mögött 66 pont­tal — minimális pontkülönb­séggel — a 3. helyen végzett. A Komárom megyei ver­senyzők eredményei: 100 m: ;.. 6. Kürti Csaba (Komárom) 12,2. 200 m: ...5. Telegdy Gyula (Tatabánya) 21,1. 400 m: •.. 5. Kovács István (Esz­tergom) 55,5. 800 m: ... 5. Sza­bó György (Tatabánya) 2:08,3. 1500 m: 1. Bán László (Tata­bánya) 14,07. 5000 m: 1. Mó­zes István (Tatabánya) 15:06,2. 10 000 m: 1. Játékos Pál (Ta­tabánya) 30:17,00. 110 gát: -..5. Szax Róbert (Dorog) 17,1. 400 gát: ;.,3. Szax Róbert 60,5. 3000 m, akadály: ... 4. Hor­dós József (Tatabánya) 11:19,0. Magasugrás: •.,.2. Valusek László (Dorog) 180 cm. Távol­ugrás: ...2. Szeghalmi Lász­ló (Esztergom) 642 cm. Hár­masugrás : ... 4. Szalai Imre (Esztergom) 13 ni. Súlylökés: 1. Gengeliczky László (Tata­bánya) 14,07 ni. Diszkoscvetés : ... 3. Gengeliczky 39,72' m. Kalapácsvetés: ...3, Nagy Szilveszter (Tatabánya) 48,13. Gerelyhajítás: .. ■ 5. Zetkó Ká­roly (Oroszlány) 49,70. 4x100 méteres váltó: ...4. Szeghal­mi—Telegdy—Szax—Kompis 46,6. G L. Röviden — A megyei kézilabda szak- szövetség ez évben is meg­rendezi továbbképző tanfolya­mát a tatai edzőtáborban. A hagyományos tanfolyam de­cember 18—20. között lesz, részt vesznek rajta az ed­zők, a szakosztályvezetők és játékvezetők. — Tata város tanácsának végrehajtó bizottsága 30 000 forintot adott a Komárom me­gyei Vízmű sportkörének a kajak-kenu szakosztály fej­lesztésére, hajóvásárlásra. A szakosztály vezetői még ezen a héten megvásárolják Buda­pesten a szükséges hajókat, egy hatos és három egyes kenut, lupátokkal. ' Röplabda NB I Váratlan vereség TFSE—Almásfüzitő 3:2 Almásfüzitő: Rakóné, Mere- teiné, Éltes, Pálmási, Lázár- né, Kaszás. Csere: Karánse- besy M., Mindszenti. A mérkőzést közös meg­egyezéssel terembén játszotta le a két csapat, hiszen a sze­les, esős idő igazán nem al­kalmas a röplabdázásra. Az első játszmában az igen lelkes TF-lányok szerezték meg az első pontokat. A Timföld lassan lendült já­tékba, a mezőnyben sok hi­bát követett el. 12:12-ig csak­nem állandóan egy-két pon­tos TF-vezetés volt. Végre az utolsó percekben rákap­csolt a hazai csapat, és Me- reteiné jó ütéseivel meg­nyerte a játszmát 16:14-re. A második játszmában jól Apróhirdetés Kűnyhalányokat keres azonna­li belépésre Üzemélelmezési Vál­lalata, Tata, Április 4 tér 5. szám. . 2472 A Komárom megyei Talajerő­gazdálkodási V. (Tatabánya II., Kolozsvári u. IS.) felvételre ke­res segédmunkásokat, csatorna­tisztító munkakörbe. Kereseti le­hetőség 3000 Ft-ifi. 2494 Az OBV Tatabányai Bányagép- gyára azonnali belépéssel keres vizsgával rendelkező kazánfűtő­ket, Marabú koksztüzelésű ka­zánhoz, valamint éjjeli őröket. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a gyár Munka­ügyi Osztályán. 2492 A Komáromi Állami Gazdaság Villamos és automatizálási rész­lege villanyszerelő, hűtőgépszere­ld. lakatos szakmunkásokat és segédmunkásokat felvesz. Bére­zés kollektív szerint. Jelentkezés a fenti cimen, Komárom, Bécsi út 1288. Telefon: 283. i 2414 LAKÁS Kélszoba, konyhás ház, eladó. Vértesszőllős, Tanács u. 42. sz. 2195 VÉG VÉS, BOROSHORDÓT hitel­akcióra és BÉRBE IS KAPHAT. Győrött a belvárosban. Tarcsay Vilmos u. 1. sz. alatt. Eladó, féléves, fekete dog szuka. Érdeklődni lehet: Tatabánya- VI.. Építők útja 7/3. 2450 Jó állapotban lévő 80—35 szükl- tésű, 16-os cseh sörétes- puska, igen jó lövők részére, eladó. Dr. Erős István körzeti orvos. Bana, 2454 Fonott cseh, mély gyermekko­csi. jó karban, eladő. Komá­rom, Petőfi u. 22. 2479 A Belon­ts Vsstelcnipari Müvek LÄBATLANI gyára FELVÉTELRE KERES LAKATOS, HEGESZTŐ ÉS VILLANYSZERELŐ szakmunkásokat Felvétel csak Személyesen, fizetés megegyezés szerint. Munkaidő beti 41 óra, kéthetenként szabad szombat. Munkásszállást és napi egyszeri étkezést biztosítunk terítés ellenében. A SZIM Esztergomi Mőrógépgryára felvesz fcrgácsoló szakmunkásokat, férfi segédmunkásokat, valamint a fűtési idényre kazánházi munkásokat E területre évi 6000 Ft- ig nyugdíjasokat is al­kalmazunk. Munkásszál­lót, étkezést, térítés el­lenében biztosítunk. .Je­lentkezés: írásban vagy Személyesen a gyár munkaerő-gazdálkodáson kezdett a Timföld, percek alatt elhúzott, és már biz­tos nyerőnek látszott. A TF nem adta fel a küzdelmet, nem ismertek elveszett lab­dát a lelkes budapesti lá­nyok, és 15:13 arányban győztek. A harmadik szetben — né­mi meglepetésre, de a játék képe alapján reálisan — el­húzott a TF, és 15:11 arány­ban nyert. A negyedik játsz­mában a Timföld kezdett jobban. Mereteiné, és Hor­váth jó ütéseivel lendült elő­re a csapat, jók voltak a fel­adások is. 15:7 volt az ered­mény a hazai csapat javára. Az ötödik szetben mindkét csapat teljes erőbedobással küzdött. A nagyobb lelkese­dés és küzdeni akarás most is a TF felé billentette a mér­leg nyelvét. 12:12 állásnál felcsillant a remény, de eb­ben a játszmában határozot­tan jobban játszott a buda­pesti csapat. 15:12-re meg Is nyerte a játszmát, s így a mérkőzést is. A helytelen taktika, a hátsó sorok hibás játékfelfogása, egy-két játékos indiszponált- sága volt a füzitői vereség oka. Szombaton, október 31-én ismét itthon játszik a Tim­föld a Miskolc ellen. Addig az edzőmé Előzésen lesz alkalom a hibák kijavítására. A NŐI RÖPLABDA NB I B-CSOPORTJANAK ÄLLÄSA: 1. Nyíregyháza 21 16 5 54:32 37 2. Szf. Volán 21 15 6 53:36 36 3. Szegedi Sp. 21 14 7 50:29 35 4. Almásfüzitő 21 13 8 45:29 34 S. MVSC 21 8 13 10:45 29 6. Kaposvár 21 8 13 34:46 29 7. Díjbeszedő 21 7 14 35:55 28 a. TFSE 31 3 18 20:59 24 NB III A KOMÉP a második, az Olajmunkás a negyedik helyen KOMAROMI OLAJMUNKAS— PAPAI VASAS 3:1 (2:1) Szőny, 400 néző, v.: Rácz S. A síkos talajon mindkét csapat játékosai sokat csúszkáltak, a já­ték színvonala még közepesnek sem mondható. Hazai támadások vezették be a mérkőzést, gólt mégis a vendégek értek el a 7. percben, Szalóki fejesével. Nagy iramban támadott az Olajmunkás, de átadási hibák miatt játéka döcögött. Végül a 22. percben Nagy elhúzott a balszélen, és pontos beadását Nimmerfroh küldte a hálóba. Musitz és Nagy előtt nyílott újabb alkalom a gólszerzésre, de az előbbi fölé, az utóbbi mellé lőtt biztos hely­zetben. A 40. percben szöglet­hez jutottak a hazaiak, a beívelt labdát a kapus kiütötte. Sza- kolczai Nimmerfroh elé adott, akj éles szögből a kapura lőtt, s a hálóba tartó labdát Bácsi még be’iebb segítette. Szünet után, az első negyedórá­ban is tartott a hazai fölény. Az 51. percben Nagy a kapufát találta el, majd nem sokkal ké­sőbb a 11-es pontról fölé lőtt. Utána feljött a vendégcsapat, a bizonytalankodó hazai védők mellett több alkalom is nyílt az egyenlítésre, de ők Is elhibázták helyzeteiket. A 85. percben szög- letrúgáshóz jutott az Olaimunkás, Maróti beívelt labdáját Nagy ka­pásból a hosszú sarokba lőtte. Jók: Jankovics, Cugolya, Mu­sitz. KOMÉP SE— FERTÖSZENTMIKLÖSI SE 2:0 (1:0) Tatabánya,' 300 néző. v.T Bog­nár. Kellemetlen, csípős szél fújt ' keresztben a pályára, és ez meg­lehetősen zavarta mindkét csapat tagjait. A hazai gárda a 12. percben szerezte meg a vezetést: a vendégek kapuja előtt patto­gott a labda, és Sárfi közelről a hálóba lőtt. A gól után ki­egyenlített lett a küzdelem. a kapuk egyik oldalon sem kerül­tek veszélybe a csatárok ügyet­lenkedése miatt. Szünet után, mintegy negyed­órán keresztül lendületesen ro­hamozott a hazai csapat. gól­helyzeteket is teremtett, de a csatárok „irányzékával” ezúttal is baj volt. Később a vendégek is vezettek néhány támadást, de a KOMÉP védelem, Szekeres ve­zérletével ezeket könnyen szét­rombolta. A hazaiak második gól­ját, a közönség nagy bíztatása közepette. Rácz II. szerezte: BÁBOLNÁI SE— PUSZTA VÁM-MÓRI BÁNYÁSZ 1:1 (1:0) Mór, 400 néző, v.: Farkas B. ■Nagy iramban kezdett a hazai csapat, de a játék hevében he­lyenként durvaságok is előfordul«* tak. A nyugodtabban játszó Bá­bolna tervszerűbb játékával fö­lényt vívott ki, veszélyesebben támadott, és a 38. percben meg­szerezte a vezetést. Lahos ki­tört a védők gyűrűjéből, s a büntetőn belül felvágták. A meg­ítélt 11-est Tóth Sándor lőtte a h'álóbn. Rögtön utána Róüi előtt adódott helyzet, de közel­ről a kapusba vágta a labdát,' mintegy 13 m-ről lőtt a bal felső Jgy elmaradt a nagyobb aíán.vú sarokba a fiatal csatár, Ese ménytelen mezőnyjátékkal ért ve­get a találkozó. Jók: Szekeres-. György: Nagy. — NYERGESÜJFALUL VISCOSA— IKARUS ALBA REGIA 2:0 (0?0) Nyerge’sújfalu, 200 néző. jv.: Gunyhó. A hazaiak kezdtek szil­lel szemben, de így is nagy (fö­lényre tettek szert. Fölényük azonban az első félidőben nem hozott gólt. mindössze Balkó kihagyott nagy gólhelyzetét és Kárász közelről lőtt nagy kapu­fáját lehet említeni. A második félidőben a Viscosa fokozta az iramot, fiatal csatársora több for­más támadást vezetett. Ezek eredménye az lett. hogy előbb Véreb talált a hálóba, majd a helyére beállt Schrenk lőtte a hazaiak második gólját. A hideg, szeles időben leját­szott mérkőzésen kitűnő játék­vezetés mellett, jó iramú küzde­lemben megérdemelten győzött a hazai csapat. A győzelem — a helyzetek alapján — még na­gyobb arányú lehetett volna. A Viscosa csapatának minden egyes tagja javulást mutatott. Különö­sen kitűntek: Füle, Schrenk, Bal­hó, és Forgács. A Fosbury-stilus betört már a megyei atlétikai versenyekre is. Ezúttal Dávid Ágnest nem segíti át a 145 centiméteren a „flop ’. Bizonyára hosszabb gyakorlás után megy ez még jobban is. Tervek a iiyergesújfalui Eternitben A nyergesújfalui Eterwit- gyár sportéletét jellemző ada­tokat nagyon tömören össze lehet foglalni: van egy NB Ill-as asztalitenisz-csapat, a megyei és a járási bajnokság­ban is küzd a bajnoki pontok­ért egy-egy együttes. Ezen kí­vül négy röplabdacsapata van, kettő a megyei, kettő a járási bajnokságban szerepel. A fel* soroltakon kívül már csak a tömegsport keretén belül fo­ciznak, sakkoznak és ping­pongoznak az eternitgyáriak. A tömegsport-versenyek megrendezésére az egyik leg­kiválóbb alkalom a Cement Kupa évi küzdelemsorozata. Labdarúgásban, asztalitenisz­ben és sakkban indultak leg­utóbb is, és aszlaliteniszezőik az első helyen végeztek. Ebben az évben két vendége is volt a nyergesújfalui Eter­nitnek, két külföldi asztalite­nisz-csapat. Az egyik Jugosz­láviából érkezett, másodosztá­lyú együttes volt, de a játéko­sok között volt olyan is, aki az Európa Bajnokságon szerepelt. A pálmát természetesen a vendégek vitték el. A cseh­szlovák Calex hűtőgépgyár — az erőviszonyok ezúttal ki­egyensúlyozottabbak voltak. Az éves munkáról, a kapott anyagi támogatás felhasználá­sáról. az eredményekről a szakszervezeti bizottság rend­szeresen beszámoltatja a sportkör vezetőségét. A leg­utóbbi beszámolót • néhány napja tartották. A vállalat ve­zetőségétől ebben az évben 40 000 forintot kapott a sport­kör, ezt utazásra, felszerelés­vásárlásra költötték. Az eredményekkel ebben az évben úgyszólván egyetlen sportágban sem dicsekedhet­nek. Az elmúlt években sok­kal jobbak voltak. A magya­rázatot a szakszervezeti bi­zottságon kapjuk meg az aka­ratlanul is felmerülő kérdés­re; miért? A gyárban ebben az évben különösen sok volt a munka. Az árvíz miatt elsősorban. A dolgozóknak túlórázni kellett, s minden energiát a terme­lésre fordítani. Emellett még sportolni is... szinte lehetetlen. Viszont megígérték, hogy jö­vőre — ha addig közbe nem jön valamilyen hasonlóan szá­mottevő akadály — bizonyíta­ni fognak, és a gyárban újra együttesét viszont tetőzték fellendítik a sportéletet. Az ezer dolgozót foglalkoz­tató gyárban körülbelül 300 fiatal van, többségük igé­nyelné is a sportolási lehető­ségeket. Van azonban még sú­lyos gond, ami az igényt a valóságtól elválasztja. Először: három műszakban .dolgoznak; másodszor: nagyobb távolsá­gokat tesznek meg naponta oda-vissza, a dolgozók zömmel bejárók, nehéz összefogni őket. Ha elkésik a szerződéses járatot, nem jutnak haza. Gond tehát van bőven. A tervek ennek ellenére szé­pek. A meglévő szakosztályok megerősítésén kívül — ha si­kerül előteremteni az anyagi fedezetet — jövőre tekepályát építenek. Csupán saját erőből nem tudják megoldani, ki kell várni, mi lesz az eredménye a kilincselésnek, ami egy-egy nagyobb sportlétesítmény fel­építését általában is megelőzi. A tervek tehát szépek, iga­zén szép viszont az lesz, ha meg is valósulnak. Legalább is — a szerény lehetőségek isme­retében — az Eternit sport­körének dicséretére válna a megvalósításuk. W. vezetés. Szünet után a hazai csapat nagy becsvággyal küzdőit, cs á 14. percben sikerült is egyenlHe- nie, (leshelyzetből). Utána mind! kiét csajjal beletörődött az ered! ménybe. s így eseménytelen me­zőnyjátékkal ért .véget a mérkős zés. Jók: Rótt), Lahos és SzederJ IIRTÖDI MEDOSZ— RÁKÓCZI SE 2:0 (1:0) Fertőd, 300 néző. v.: Farkas kJ Szeszélyes formában van a fiú! kóczi: ezt igazolta a Fertődön el­szenvedett vereség, annak dacé­ra, hogy valóban a hazai csapat volt az esélyesebb. A tatai gar­da ugyan a mérkőzés egyes sza­kaszaiban elég kiegyensúlyozottá tette a küzdelmet, több táma­dást Is vezetett, de a csatárok ezeket nem tudták kihasználni! A lelkesebben küzdő fertődiek jó! val többet kezdeményeztek, és pl Rákóczi védelme a naev hazat nyomás közepette mindkét fél­időben egyszer-egyszer sakká matt helyzetbe került. A fertődiek győzelme megér! demeltnek mondható, bár , Jobb helyzetkihasználással a Rákóczi az egyik pontot megszerezheti® volna. AZ NB III ÉSZAKNYUGATI CSOPORTJÁNAK ALLASAí 1. Gy. Elektr. 11 7 3 1 23—10 11 2. KOMÉP 11 7 3 1 17—7 13 3. MOTIM TE 11 6 3 2 19—11 13 4. Komárom 11 6 3 2 21—17 13 5. Fertőd 11 7 — 4 £3—20 H 6. Győrsztiván 11 5 3 3 13—8 13 7. MOFÉM 11 5 1 5 17—9 U 8. SVSE 11 5 1 5 19—13 U 9. Siófok 11 5 1 5 19—16 U 10. Fertösztm, 11 4 3 3 13—14 11 11. Pápai V. 11 3 3 5 6—13 9 12. Rákóczi 11 3 2 6 12—15 a 13. Fusztav.-M, 11 3 2 6 13—19 a 14. Bábolna 11 í 4 5 11—18 a 15. Ikarus AR 11 1 2 8 9—24 4 16. Viscosa n 2 — 9 12—33 $ SARISÁPI BÁNYÁSZ— AUTOTAXí 2:0 (1:0) Sárisáp, 200 néző,- v.- Sárkány! Sárisáp: Kollár — Lakics. Kér! tesz, Wagenszommer, Vigh. Feri, Dauer. Jungwirth, Soós (Kruzs- lik), Kurinyecz. Búzás. Végig a Sárisáp játszott fö­lényben, és helyzetei alapján mér az első félidőben akár 4:0 lg lehetett volna javára az ered­mény. Feltűnő volt hogy az e!J lenfél milyen keményen, sok esetben kímél stíe-j módon ját! szett Soóst például valósággal le­ütötték, s emiatt kellett lecseréld ni. Szünet után is a hazaiak látszottak fölényben, és Jungwirtlí révén biztosítottá«: a győzelmet. Gollövők: Búzás és Jungwirth. A Sárisápi Bányász1 javuló já! tékkal megérdemelt győzelmet aratott otthonában a jó képes! ségft, de túl keményen látszó el! lenfelével szemben. Jók: Kollár! Wagenszommer, Búzás. Felveszünk OLASZ—NÉMET jagy OLASZ—ANGOL középfokú nyelvvizsgá­val rendelkező MÉRNÖKÖT vagy TECHNIKUST, Fizetés megegyezés s te­rhit. Jelentkezni lehet: Látszerészeti Eszközök Gyára, Esztergom, Zalka Máté u. iL Igazgatási Osztály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom