Dolgozók Lapja, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-22 / 248. szám

1??* október 22, csütörtök UO1CÜ20K LA FIA Vívás Tizenhármán ,helyen" voltak A megyei vívó szövetség Komáromban rendezte meg Győr megye részvételével a serdülő és ifjúsági női, férfi tőr, valamint kard számok­ban az őszi fordulót. 67 résztvevővel bonyolították le a versenyszámokat: megyénk vívói az öt számban 13 .he­lyezést tartottak itthon. Eredmények: Ifjúsági női tőr (13 induló): 1. Hoffmann Ibolya (Győr ITSK), 2, Kato­na Erzsébet (Tata, Gyógyszer), 3. Wéber Gabriella (TBSC), 4. Pálvölgyi Ágnes (Komá­rom), ... 6- Szigeti Erzsébet (TBSC), ...8. Heindl Lívia (Komárom). Ifjúsági férfi tőr (11 induló): ...7. Muraközy Sándor (TBSC)- Ifjúsági kard­ban megyénkből nem volt in­duló. Serdülő leány tőr (13 induló): 1. Varga Katalin (Ta­ta Gyógyszer), újravívással, 2. Németh Zsuzsa (ETO), 3. Arató Éva (TBSC). Serdülő fiú tőr (13 induló): 1. Grosz Tamás (Tata Gyógyszer), új­ravívással, 2. Cserjés Ferenc (Tata, Gyógyszer), 3. Varga I,ászló (Komárom). Serdülő kard (10 induló): 1. Baliczay István (ETO), 2. Görögh End­re (Komárom). Megyei bajnokság A Tokod nagyarányú veresége Kisbéri Spartacus— Környei MEDOSZ 6:1 (3:0) Kisbér, 100 néző, v.: Gál Pé­ter. Az alacsony színvonalú mér­kőzés elején a hazai csapat ra* gadta magához a kezdeményezést, de csatárai a tömörülő környei védelem mellett nem találtak a íiá-óra. A vendégek csak har­minc percig tudtak ellenállni a kisbéri rohamoknak, ezután tíz perc alatt három gólt kaptak. Egy húsz méterről leadott lövést a környei kapus kiejtett, és a befutó Lebenyei a labdát a háló­ba iőite. A 35. percben Andor­ba, a 42-ben ismét Letenyei szer­zett gólt. Fordulás után, az 50. percben Hegedűs góljával már 4:G-rr* vezettek a környeiek. Ez­után ellaposodott a játék. Sok gondot okozott a játékosoknak a palya rossz talaja, gyakran töb­bet. mint ellenfelük védelmének átjátszása. A befejezése előtt élén­kült a Viék, Török, majd Rádo- ki ^ góljaival már 6:0-ra vezetett n Kisbér. Az utolsó percben szé­pítettek a vendégek: Babirák szerezte it.eg a hazai kapus „jó- 'Citábói* a becsületgólt. Nagyigmándi KSK— Tatabányai Cementgyári Épí­tők 2:0 (2:0) Nagyigmánd, 10O néző, v : Csákvári. Az első félidő 20. per­céig a tatabányaiak támadtak többet, kis szerencsével ekkor gólt is szerezhettek volna. A ha­zaiak nehezen lendültek játék­ba. de a félidő második feléoen sikerült m^zőnyfölényt ljiharoo1- niuk Támadásaik a 40. és 44. percben gólt hoztak. A második félidőben nagy volt a küzdelem, sportszerű a játék. A csatárok egyik oldalon sem bírtak a jól záró védelemmel. Góllövők: Pa­raván, Búzás. .APRÓHIRDETÉS ALLAS Az OBV Tatabányai Bányagép- gyara azonnali belépéssel ker£s gyakorlattal rendelkező gépész- technikust. Bérezés megegyezés szerint, jelentkezni lehet a gyár személyzeti osztályán. 2463 10 gépkönyvelőnő állást keres többéves gyakorlattal, kimon­dottan Tatabánya területén. „Jó főnök'’ jeligére a tatabányai Ma­gyar Hirdetőbe. 2435 A Komáromi Állami Gazdaság villamos és automatizálási rész­lege villanyszerelő, hűtőgépszere­lő, lakatos szakmunkásokat és segédmunkásokat felvesz. Bére­zés kollektív szerint. Jelentkezés a fenti címen, Komárom, Bécsi út 1286. Telefon: 283. 2414 LAKAS A Gabona Tröszt Szolgáltató V. Kirendeltsége Tata II., Szomódi út felvesz női munkaerőket zsák- poroiási és javítási munkára, két- műszakos üzemelésre. 42 órás munkahét, minden héten szabad szombat, munkaruha-juttatás. Je­lentkezni lehet a fenti címen. 2316 16. évüket betöltött lányokat szövőnek felvesz a Pamuttex­til müvek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét. Jelent­kezés írásban a P- T. M. Jacqu­ard Szövőgyár Üzemgazdasági Osztályán, Budapest XIII., Szek­szárdi u. 19—25. 2352 Tárgyalóképes férfi munkaerőt keres szervezőnek a MÉH Válla­lat tatabányai telepe. 2429 A József Attila Megyei Könyvtár azonnali belépésre férfi házfelü­gyelőt keres. Szolgálati lakást cse­relakás ellenében biztosítunk. Je­lentkezni Tatabánya, V., Felsza­badulás tér 2. sz. alatt, a könyv­tár igazgatójánál lehet. 2441 Albérleti szobát keres fiatal- asszony 1 éves kisfiával, Tata­bánya területén. „Nagyon sür­gős” jeligére a tatabányai Magyar Hirdetőbe kérem. 2439 Komárom belterületén szoba­konyha, mellékhelyiségek, nyári konyhás ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Komárom, Baj- csi u. 25. 2459 VEGYES. Az Autóközlekedési Tanintézet autóbuszvezetői tanfolyamokat in­dít folyamatosan, az igényeknek megfelelően. A tanfolyamra azok jelentkezhetnek, akiknek állás­vállalásra jogosító gépjárműveze­tői engedélyük van. és mini­málisan két év tehergépkocsi-ve­zetői gyakorlattal rendelkeznek, valamint 21. életévüket betöl­tötték. Jelentkezési lehetőség — hétfő és szombat kivételével — 8 h-tól 13 h-lg az intézet ki- rendeltségén. Tata II.. Tópart u 16. sz. alatt. Autóközlekedési Tanintézet. Tata. 2349 A SZIM Esztergomi Marógépgyára felvesz A Beton­forgácsoló szakmunkásokat, és Vasbetonipari Müvek férfi LÄBATLANI GYÄRA FELVÉTELRE KERES segé^moukásokat. LAKATOS HEGESZTŐ valamint a fűtési idényre ÉS VILLANYSZERELŐ vizsgázott fűtöket, szakmunkásokat Felvétel csak kazániiázi személyesen, fizetés munkásokat megegyezés szerint. Munkaidő heti 14- óra, E területre évi 6000 Ft- ig nyugdíjasokat is a!­kéthetenként szabad kalmazunk. Munkásszál­szombat. Munkásszállást tót, étkezést, térítés el­lenében biztosítunk, .le­cs napi egyszeri lentkezés: írásban vagy étkezést biztosítunk személyesen a. gyár munkaerő-gazdálkodáson térítés ellenében. Tokodi Bányász— Ácsi Kinizsi 3:0 (1:0) Tokod, 250 néző, v.: Csetfalvi. Az első negyedórában mindkét csapat jól játszott, színvonalas labdarúgást láthatott a közönség. Utána esett a játék színvonala. Az első gólt a 18. nercben szerez­ték a hazaiak: az ácsi középfe­dezet egy hazaadás alkalmával té­továzott, a szemfüles r?Qkriva elő­le középre pöckölte a labdát, és a jókoi; érkező Galsi az üres kapuba gurított. Fordulás után a hazaiak jobban játszottak ellen­felüknél, különösen Pokriva és Galsi okozott sok gondot az ácsi védelemnek. Az 58. percben Pok­riva az alapvonaltól beadott, és Galsi a „mozdulatlan” védők mellett a hálóba fejelt. Az ácsi­ak is vezettek néhány támadást, de ezeket a tokodi védelem könnyedén hárította. A 77. perc­ben egy szabadrúgásból Pokriva lőtt gólt 3:0. A rangadón a toko- diak jó játékkal. könnyedén győzték le ellenfelüket. Éppen ez­ért érthetetlen néhány hazai né­ző magatartása: sportszerűtlen bekiabálásukkal zavarták a já­tékvezetőket és az ellenfél játé­kosait. A tokodi labdarúgókat vi­szont kíméletlen iá4ékra bíztat­ták, akik azonban szerencsére nem fogadták meg e „jó tanácso­kat”. Tatabányai Vasas— Tokodi Üveggyári Építők 7:1 (4:0) Tatabánya, 300 néző v.: Hor­váth Sándor. A hazaiak az első perctől az utolsóig irányítottak, ötletes, széleken védetett táma­dásaikkal pillanatok alatt gól­helyzeteket teremte+íek. és eze­ket — az eredmény tanúsági szerint — jól ki is használták. A tokodiak. akik egyébként is vé­dekező hadrendben kezdték a játékot. teljesen beszorultak. Nagyarányú vereségükhöz kapu­suk rossz teliesítmér ye is hozzá­járult, aki négy géiban is ludas volt. A tatabányaiak csak 6:0 után engedtek s méguk diktál­ta iramból, ekkor az Építők is vezettek néhány támadást, és becsületgóljukat is berúgták. A Vasas hetedik gólja tizenegyesből született a 87. oercben. A sport­szerű mérkőzésen a jó napot ki­fogó hazaiak üven arányban is megérdemelték a győzelmet. Gól­lövők: Gyalogos. Fekete, Hites 2—2, Izing 1, illetve Márton. Tatai Spartacus— Csolnoki Bányász 2:0 (0:0) Csolnok, 100 néző, v.: Morav- csik. Az első félidőben mindkét csapat rosszul játszott. Fordulás után az iram is, a színvonal is jelentősen emelkedett. A tataiak támadtak valamivel többet, de a Bányász is teremtett néhány gól­helyzetet. A helyzetek kihasználá­sa azonban mindkét oldalon jó ideig elmaradt. A 72. percben Molnári, a Spartacus csatárát az ötösön belül felvágták, a megítélt tizenegyest ö értékesítette. öt perc múlva Horváth huszonöt mé­teres lövése védhetetlenül vá­gódott a jobb sarokba. A tatai­ak, ha nehezen is, de megérde­melten nyertek. Esztergomi Marógépgyári Vasas— Koppánmonostori TSZ SK 1:0 (0:0) Koppánmonostor. 100 néző, v.: Kezes. Izgalmas, az utolsó per­cekig bizonytalan kimenetelű küzdelmet láthatott a közön­ség. A mérkőzés elsősorban a hazai védelem és a Vasas csa­társorának harcát hozta. Annak ellenére, hogy a labda legtöb­bet a koppánmonostoriak térfe­lén volt, £« esztergomi véde­lemnek is akadt néhány meleg pillanata. A két pont sorsát el­döntő gól a 88 percben Cseh Péter révén született. A látot­tak alapján a döntetlen igazsá­gosabb lett volna. Az Ánnavölgy—Lábatlan mérkőzés elmaradt. A bajnokság állása: Röplabda NB I 1. T. Spart. 9 6 3­23- 7 15 2. Fsztej;gom 9 7 1 1 17-14 15 3. Tokodi B. 9 6 1 2 12- 3 13 4. Ács 9 5 1 3 24- 9 11 5. Tb. Vasas 9 5 1 3 20-10 11 6. Kisbér 9 4 2 3 17-10 10 7. Nagyigm. 9 5­4 14-12 10 8. Üveggyár 9 3 2 4 26-19 8 9. Lábatlan 8 4­4 11-18 8 10. Csolnok 9 3 1 5 14-21 7 11. Tb. Cement 9 2 2 5 12-17 6 Ánnavölgy 8 2 2 4 13-18 6 13. Környe 9 1 1 7 7-28 3 14. K.monostor 9­1 8 6-30 1 Nagy küzdelem, végül vereség idegenben Székesfehérvári Volán— Almásfüzitői Timföld, női 3:2 Almásfüzitő: Rakóné, Mc- reteiné, Lázárné, Pálmási, Csermákné, Éltes. Csere: Ka­szás, Karánsebesy M. Mind­szenti, Kántor. A mérkőzést Molnár Sándor vezette, mű­ködése nem minősíthető, jó iramú és színvonalas talál­kozót rontott el ítéleteivel. A kétórás küzdelmet mind­két csapat idegesen kejzdte. Végül a játékvezető erősen kifogásolható ítéletei segítsé­gével elhúzott a hazai csapat, s 15:13 arányban megnyerte a játszmát. A második szét is hason­lóan indult. Fej-fej mellett haladt a két csapat. A fe­szült légkörben a vendégek nyertek 15:13 arányban. A harmadik játszmában minden erejével küzdött az almásfü- zitői gárda, 8:3-as vezatést is szerzett. Ragyogó labdame­neteket láthatott a csapatot elkísérő szurkológárda, mégis a hazaiak nyertek 15:13-ra. A negyedik szetben a ha­zaiak vezettek. De. fogcsikap« gatva küzdött az almásfüzitől együttes és bár a hazaiak mái- 13:5 arányú vezetést _ze- reztek, megfordították az eredményt és hihetetlen küz­deni akarással 15:13 arányban ők nyertek. Az ötödik játszmában 8:6- nál fordult a két csapat. Ek­korra a füzitöi lányokból el­fogyott az erő, idegileg sem bírták a mérkőzést. Ezt a játszmát és ezzel a mérkő­zést á Volán nyerte 15:7-re. A füzitői csapat minden tagja dicséretet érdeméi küz­deni akarásáért. A feszült légkör — idegenben — ter­mészetesen rányomta bélye­gét a játékra és a teljesít­ményre is. Labdarúgó bupamérktizések . Manchester City — Honvéd 1:0 (0:0) Newcastle United — Pécs 2:0 (1:0) SAKK A Viscosa a menyei bajnok Véget ért a megyei sakk csapatbajnokság. Amint az előrelátható volt a megyei bajnoki címet biztosan sze­rezte meg a Viscosa. Az utol­só fordulóban 6,5:5,5 arány­ban győzött a Tatabánya II. ellen, ezzel 3 pont előnnyel végzett az első helyen. A má­sodik helyezésért folyó „ran­gadón” az Esztergomi SZIM Vasas fölényes, 8,5:3,5 arányú győzelmet ért el az Oroszlá­nyi Bányász ellen. így máso­dik lett, míg az oroszlányiak­nak a dobogó harmadik foka jutott. A bajnokság végeredménye: Viscosa 8 2 18 71 Esztergom 7 1 15 77 Oroszlány 7 ­- 14 68.5 TBSC 11 4 1 9 58 Ács 2- 4 49.5 KAC — — — 3ö A bajnokság során a Vísco­sa végig veretlen maradt, a Tatabánya II. és az Esztergom csapatainak sikerült csak el­mérkőzéseken kevésbé álltáié meg helyüket. Néhány talál­kozón a tatabányai tartáiek- csapat is fejlődésről adott ‘ta­núságot. Az Ácsi Kinizsi já­tékosainak még erősödniük kell. Á komáromi csapat ered­ményeinél negatív tényező volt sok esetben a vidékre utazás nehézsége, összeáliítá- si gondokkal is gyakran küsz­ködtek. Megyénk sakkéletéhez es a vidéki sakkozásban betöltött .helyéhez mérten a.,.bajnokság­ban résztvevő csapatok . szá­ma kevés. Nagy feladat vár a helyi szövetségekre, hogy az 1971. évi bajnokságban már több csapat kapjon helyet és színesebbé, szélesebb korúvá tegye a csb. küzdelmeit. lene egy-egy alkalommal a döntetlent kiharcolni. Az Esz­tergom jó hajrájának köszön­heti második helyét. Az orosz­lányiak az idegenben zajló Középiskolai bajnoksás A Tb. Közgazdasági visszaszerezte, a Bányagépészeti megvédte a bajnoki címét Ebben a naptári évben már másodszor rendeztek, megyei kö­zépfokú iskolai atlétikai ver­senyt. Most a megyei verseny — melyen 16 intézmény leány és 19 iskola fiú tanulói vettek részt — nagy küzdelmet hozott, bár az eredmények valamelyest elma­radtak a megszokott tavaszi tel­jesítményektől. Az iskolák közötti versengés­ben a lányoknál változott a sor­rend. A tavasszal második hely­re szorult Tb. Közgazdasági Szak- középiskola visszaszerezte az el­ső helyét riválisától, a Kisbér­től. (Ez utóbbi három hellyel esett vissza.) Komárom megtar­totta második helyét az össze­tett versenyben, harmadiknak a Tatai Eötvös zárkózott fel. A csapateredmények átlagai csak a diszkoszban és gerelyben el­fogadhatók. bár /i fiúk pontversenyében még mindig a Báj^yagépészeti Techni­kum vezet, bár a Bottyán Gépiparj 15 pontra megközelítette a két éve veretlen iskolát. Nem­csak az „éllovasnak” akadt üldö­zője: a harmadik helyezett Jó­kai is számíthat arra. hogy az Eötvös Gimnázium felzárkózik. A többi iskola még nem tud meg­felelően beleszólni a versenybe, mivel csak néhány tehetséges at­létájuk van. (A továbbjutásnál természetesen megnő annak je­lentősége, ki milyen eredmény­re képes, mert 3kkor már eirv megyei válogatott tagjaként sze­repel.) Az egyéni győztesek és a íobb eredmények (*z egy-egy -*©r­senyszámnál feltüntetett két eredmény azt jelenti, hogy két korcsoportban érték el. I. kor­csoport: 1954—53—52-ben, II. korcsoport: 1955—56-ban szüle­tettek) : LÁNYOK: 100 m: Hám Erna (Észt. Közg.) 13:1, Lengyel Emőke (Tata Eöt­vös) 13:1; 200 m: Hám Erna (Észt. Közg.) 27,4; 300 m: Kru- pánszki (Tb. Árpád) 46.4; 400 m: Czene Zsuzsa (Ny. Irinyi) 64.7; 800 m: Eigner Eszter (K. Jókai) 2.41.9; 100 gat: Kiss Brigitta (Tata Eötvös) 18.7; 80 gát: Lengyel Emőke ÍTata Eöt­vös) 14.6: 4x100 váltó: (K. Jókai) 55.0; 3x800 váltó: Komárom Jó­kai 8.36.4. magasugrás: Tarjáni Mária (Kisbér) 140; Telek Erika (K. Jókai) 140; távolugrás: Hám Erna (E. Közg.) 503, Fekete Edit (Tb. Szakközép) 470: súlylökés: Pajip Katalin (Kisbér) 969; Trex- ler Erika (Észt. 317.) 884; disz­kosz : Sipos Wzsébet. (Tb. Közg.) 27:50; Honvári Dóri (Tata Eöt­vös) 23.00. Gerely: Cserteg Agnes (Tb. Közg.) 29.32; Honyári Dóra (Tata Eötvös) 29,48. Csapatverseny: Magas: Tb. Közg. 133 cm átlag. Távol: Észt. Közg. 412; Súly: Komárom Jó- ]$ai 8.3l; Diszkosz: Tb. Közg. 24.54; Gerely: Tb. Közg. 25.79: 100 gát: Tb. Közj£ 19.9. összetett egyéni csapat pont­verseny: 1. Tatabánya. Közgaz­dasági 145.5, 2. Komárom. Jókai 124.5, 3. Tata, Eötvös 110,5 pont. fiúk: 100 m: Szeghalmi L. (E. Bottyán) 11.5» Butrins b* Szakközép.) 11.5; Kürti Csaba (K. Jókai) 11.5. 200 m: Telegdi Gy. (Tata 3U.) 23.9; 400 m: Kovács I. (E. Bottyán) 53.8, Hor­váth J. (Tb. Árpád) 56.9: 800 m: Kuglej G. (Tata Eötvös) 2.11,8: Bula Ferenc (Észt. 3Í7) 2.11.1; 1500 m: Hordós József (Tb. 314.) 4.43.3; 3000 m: Kemenesi S. (E. Bottyán) 10.23.2; lio gát: Szeg­halmi L. (E. Bottyán) 17.8; 100 gát: Csatári Tibor (K. Jókai) 17.6; 4x100 váltó: E. Bottyán Gép­ipari 46.2; 4x400 váltó: E. Bá­nyagép 3.47.7. 4x1500 váltó: E. Bányagép 18.50.4. Magas: Traut- mann F. (E. Bányagép) 170 cm; Valusek László (E. 317.) 180. Távolugrás: Trautmann F. (E. Bányagép) 598; Kürti Csaba (K. Jókai) 604. Hármas: Szalai Imre (E. Bottyán) 13.25. Súly: Lendvai Pál (Ny. Irinyi) 13.34, Hartmann J. (E. Bottyán) 11.07. Diszkosz: Cserép Tibor (K. Jókai) 39.90, Kürti Csaba (K. Jókai) 37.58. Ge­rely: Práger Imre (T. Eötvös) 45.84. Mudri Tibor (E. Bottyán) 46.24. Csapatverseny: Magas: E. Bá­nyagép 161 cm átlag: távol: E. Bottyán 563; súly: E. Bánya­gép 10.92; diszkosz: K. Jókai 33.17: gerely: Bottyán 39.43; 110 gát: E. Bányagép 18.9. összetett egyéni és csapat- verseny: 1. E. Bányagép 187. 2. E. Bottyán 172, 3. K. Jókai 124 pont. összetett fiú—leány egyéni és csapatverseny: 1. Komárom Jókai Gimn. 248.5, 2. Tata Eötvös 201.5, & Bányagép 190.» popL TIPPEK 1. Bp. Hpnvéd—FTC 1 $ 2. Tatabánya—Haladás 1 3. Dunaújváros—Rába ETO 1 2 4. Komló—Salgótarján „ x 5. SZEOL—Pécs x 3 6. MÁV DAC—Kecskemét 1 7. Szf. MÁV—Szolnoki MTE 1 8. Ikarus—Esztergom 1 2 9. Gyula—Cegléd 1 10. Foggia—Bologna x 11. Inter.—Cagliari ,1 * 12. Juventus—Milan 1 X 13. Lanerossi—Torino 1 2 Pótmérkőzések: ­14. Varese—Roma 1 * 15. Fiorcntina—Napoli .12 16. Lazio—Verona 1 4 Felveszünk OLASZ—NÉMET vagy OLASZ—ANGOL középfokú nyelvvizsgá­val rendelkező mérnököt vagy TECHNIKUST, Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet: Látszerészeti Eszközök Gyára, Esztergom, Zalka. Máté u. 11. Ie"v/gqtásl ' Osztály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom