Dolgozók Lapja, 1969. október (24. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-14 / 238. szám

1W9. október 11. kedd DOLGOZÓK LAPJA 7 NB III r Az Északnyugati csoportban csak a Rákóczi vesztett A Duna minién semmi biztató TATABANYAI ÉPÍTŐK— MOTIM TE 2:0 (0:0) Mosonmagyaróvár, 1100 néző, v.: Vajla. Nagyszerű játékvezetés mellett, végig nagyiramú, elve­zetés küzdelmet vívott a két csapat. A mérkőzés az Építők tá­madásaival indult, három kiha­gyott helyzet is jelezte a fö­lényt. Az első negyedóra után kiegyenlítetté vált a játék, egy- egy kapufa lövés és több kiha­gyott helyzet volt még ebben a félidőben. Szünet után az Építők — kö­zéppályásai révén — nagy me­zőnyfölényt harcolt ki, és az 57. percben egy korszerű támadás végén Sárfi megszerezte a ve­zetést: 14 méterről bombázott a léc alá. A lendületbe jött Épí­tők támadói továbbra is roha­moztak, és a 69. percben Magyar éles beadását Sárfi a hálóba fe­jelte. A sokkal tervszerűbben és okosan játszó Építők teljesen megérdemelten nyert, és némi szerencsével a gólarány még na­gyobb is lehetett volna. Jók: Szekeres (a mezőny legjobbja), Luigits, Bognár, Sárfi. BÁBOLNÁI SE— KAPU VARI SE 5.0 (3:0) Bábolna, 400 néző, v.: Légrádi. A nagy lendülettel támadó ha­zaiak már a mérkőzés elején be­szorították a vendégeket, de gólt csak a 20. percben sikerült el­érniük: Róth bombáját a kapus csak kiütni tudta, és a berob­banó Polák a hálóba lőtt. A gól megnyugtatta a hazaiakat, formás támadásokat vezettek, és a 26. percben Polák 18 méterről a jobb felső sarokba lőtt. Két nagy gólhelyzet kihagyása után a 41. percben egy jobbról beadott labdát Lőrincz előre vetődve fe­jelt a hálóba. A második félidőben sem csök­kent a Bábolna lendülete, és az 58. percben Lőrincz 17 méterről küldött nagyerejű lövése akadt meg a hálóban, a 71. percben Neusinger futott el a jobb szélen, pontos beadására Polák jókor érkezett, és közelről rúgott gólt. A hazai csapat ezúttal nemcsak lelkesen, de jól is játszott, csa­tárai a helyzetek kihasználásában is jeleskedtek. Jók: Polák (a me­zőny legjobbja), Vigh, Aranyosi, Ásó, Lőrincz. KOMAROMI OLAJMUNKAS— MOSONMAGYARÖVARI HUBERTUS 3:2 (1:2) Szőny, néző, : Szalai. A hazai csapat lépett fel támadó­lag, de gyámoltalan csatárai már az első percekben három nagy gólhelyzetet hagytak ki. A Hu­bertus első támadása viszont a 8. percben gólt hozott: szögletrú­gás után Komjáti talált a kapu­ba. Az Olajmunkás fölénye a 24. percben érett góllá. Túri lövé­se a későn vetődő kapus hasa alatt Jutott a hálóba. Hazai fö­lény mellett ismét a vendégek értek el újabb gólt; Nagy a vé­dők ,.díszkísérete” mellett szer­zett vezetést. Szünet után a megújuló hazai rohamok alatt egyre jobban el­fáradt a vendégek védelme, és az 56. percben Túri jól eltalált lövéssel egyenlített, sőt a 63. percben Koródinak sikerült a győztes gólt megszereznie. A hazai csapat javuló Játék­kal, a helyzetek jobb kihaszná­lásával megérdemelten nyert. Jók: Musitz, Koródi, Burián. papai vasas— RÁKÓCZI SE 3:2 (2:0) Tata, 200 néző, v.: Horváth F. Honvéd támadások vezették be a mérkőzést, több kecsegtető hely­zetet dolgoztak ki a csatárok, de a jó formában védő pápai kapus mindent hárított. A 25. percben viszont a hazai védők hibájá­ból Miklós a Vasasnak szerzett vezetést. A Rákóczi védelem több elemi hibát vétett és a 31. perc­ben Megyeri már 2:0-ra alakítot­ta az eredményt. A hazaiak ez­után szinte egykapura játszottak, Holánszky két esetben is. a kapu­fát találta el. Fordulás után sem csökkent a Rákóczi nyomása, de az elalvó védők az 58. percben újabb gólt hoztak össze: ezúttal is Megyeri -talált a hazai hálóba. A nyomasz­tó ha2at fölény a 65. percben végre gólt hozott: Holánszky tá­voli lövése akadt meg a hálóban. Nem sokkal később Nagy f’e- ] renc egy kavarodásnál meg­szerezte a második gólt. A pápai csapat, úgy látszik, ,, mumusa” a Rákóczinak; a múlt évben a bajnoki címtől fosztotta meg a honvédcsapatot, és most is határtalan szerencsé­vel jutott a két ponthoz. DUNAKESZI VSE— SARISAPI BÁNYÁSZ 3:0 (1:0) Dunakeszi, 700 néző, v.: Ka­rácsonyi. Kiegyensúlyozott já­tékkal teltek el az első percek. A 7. perc váratlan gólt hozott: a joboszélső Hegedűs fejelt a hálóba. Utána a Sárisáp táma­dott, de Soós három esetben is óriási helyzetben hibázott. Szünet után szinte rá sem lehetett ismerni a vendégcsapat­ra. Csatárai nem tudták tartani a labdát, a hazaiak nagy fö­lénybe kerültek és az 50. percben a jobbhótvéd, majd a 75. percben a balszélsőjük lőtt gólt. A sportszerű találkozón megér­demelt győzelmet aratott a min­den részében jobb hazai csapat. PILISI BÁNYÁSZ— TOKODI BÁNYÁSZ 2:0 (0:0) Pilisvörösvár, 200 néző, v.: Lakatos. A játékidő első részé­ben egyformán támadott a két csapat. Az 5. percben a tokodiak jobbszélsője, Papp a kapufára fejelte a labdát. A félidő közepe tóján Farkas becsúszva szöglet­re mentett, a játékvezető megle­petésre tizenegyest ítélt. A bün­tetőt Pék bravúrosan kivédte. Szünet után, az 55. percben is­mét ll-essel sújtotta a játékveze­tő a tokodiákat, ők reklamáltak, aminek következményeként a já­tékvezető Szillit és Galsit kiállí­totta. A tizenegyest egyébként Pék ismét kivédte. A vendégcsa­pat megfogyatkozva is Jól állta a sarat, végül Is a 77. percben egy szabálytalan góllal szerezték meg a vezetést a pilisiek: Pék kapust ellökték, és úgy fejeltek a hálóba. Ismét tiltakozás, mely­nek eredménye Fapp kiállítása lett. Miután a játékos az öltöző­be ment, a játékvezető vissza­hívta és közölte, hogy a kiállítás érvénytelen. Ezt a mérkőzést a játékvezető nyerte meg a Pilisi Bányásznak. A tokodiak jól játszottak, külö­nösen Pék, Farka?, Bánáti, és Peszeki II nyújtott kiemelkedőt. íVem volt rangadó Videoton - Oroszlány 4:1 (1:1) A már NB I-esnek tekint­hető Videoton otthonában az 5 ezer néző rangadó jellegű találkozóra számított. Ezt a jelzőt azonban az eredmény, de olykor a játék sem igazol­ta. így a székesfehérvári szur­kolók csupán csapatuk győ­zelmét értékelhették elége­detten. Pedig hogy a Video­ton is sebezhető, azt az őszi idény néhány találkozóján már megállapíthatták. A bányászcsapat a már megszokott összeállításban kezdett. Mégpedig így: Feke­te — Milchram, Sárosi, Köte­les, Kovács, Nagy, Molnár. Papp, Sallói, Cservenka, Egyed. (A szünetben Molnárt Csinos váltotta fel.) Viszont nem a megszokott módon, mert már a második percben csaknem gólt kapott, szeren­csére Fekete a helyén volt. Néhány perc múlva viszont már hálóba kellett, nyúlnia s. kapusnak a labdáért, amikor- is Karsai egy baloldali szög­let után élesen a sarokba lőtt 1:0. A következő félórában sok jót nem láthattak a nézők, jobbára csak a pálya köze­pén folyt a játék, a hazaiak részéről — a vezetés tudatá­ban — nyugodtabban, oroszlá­nyi részről pedig elég sokai kapkodva, rontva. Aztán öt percre magára talált a ven­dégcsapat, néhány ügves tá­madást vezetett, s a 40. perc­ben Papn közelről a hálóba fejelt. 1:1. A második 45 perc már egyenlőtlen erők viadalát hoz­ta. A Videoton nagy erővel támadott, az 51. percben Pa­taki lövése a felső lécről vá­gódott ki. Újabb hazai ostrom után a 64. percben aztán meg­szerezték a vezetést a hazaiak. A gólszerző ezúttal is Kar­sai volt. 2:1. Az oroszlányi védők lest vitattak, mire Va­das György játékvezető a partjelző .megsértése miatt Kötelest kiállította-. Ám csak négy percig volt emberhát­rányban az Oroszlány, mert a 68. percben kíméletlen játék miatt Woleknak kellett el­hagynia a pályát a hazai csa­patból. Még lett volna lehetőség a pontszerzésre, de az orosz- j lányi csatársor ehhez erőtlen volt, ehelyett a 81. percben a j Videoton növelte előnyét: i Burka lőtt nagy erővel a bal I alsó sarokba. 3:1. Végre egy I jó oroszlányi támadást is lát­hattunk, ezt azonban Papp ki- : hagyta, utána pedig az el- ; lentámadásnál Kovács nagy j bombával beállította a vég- ! eredményt. 4:1. I Arra nem nagyon lehetett ; számítani, hogy az Oroszlány különösebb eséllyel száll szembe a bajnokaspiránssal, de a szorosabb eredményben bíztak a szakvezetők. (Még­pedig Galgóczi Ottó helyett immár az új edző. Mészáros Imre.) A játék azonban nem igazolta elképzeléseiket, kü­lönösen szünet után volt sok­kal jobb a Videoton és győ­zelme nagyobh arányú is lehetett volna. Ez természete­sen annyit jelent. hogv a Bá­nyász legv'érmesebb re mén ve az idén már csak a bronz érem elnverése lehet, bár eb­ben is igyekvőbb riválisai vannak. az NB r b Állasa : J. Vi dec-ton 27 11 2 6 74:32 40 2. SZEOL 27 14 7 6 53:36 35 3. ZTE 27 12 8 7145:26 32 4. Várpalota 27 14 4 9 41: 31 32 5. Oroszlány 27 13 6 8 45:36 3? 6. Pécsi B. 27 12 7 8 37:33 31 7. Kecskemét 27 11 7 9 30:22 29 8. Bp. Spart. 27 9 11 7 43:38 29 9. Békéscsaba 27 12 5 10 43:38 29 10. SZMTE 27 8 9 10 31:39 25 11. Szállítók 27 8 8 11 37:44 24 12 Előre 27 6 12 9 24:30 24 13. M A VÁG 27 9 6 12 28:36 24 14. Ózd 27 8 7 12 32:37 23 15. Szf. MÁV 27 8 6 13 28:37 22 16. Győr*j D. v 27 6. 8 13 .27:44 20 . 17* Nagybátony 27 7 4 16 20:54 18 18. Miskolc 27 5 7 15 21:48 17 NB II Nyolc gól Dorogon - A MIM Vasas újai pontot tok - Nehéz helyzetien a Timföld Új világcsúcs kalapácsvetésben Hétfőn az ukrajnai Kovno- ban megrendezett atlétikai versenyen Antolij Bondarcsuk V5.48 m-re javította a kala­pácsvetés világrekordját. A 30 éves szovjet versenyző az általa tartott 74.68-m-cs világ­csúcsot döntötte meg, amelyet tíz athéni EB-n crt el. . DOROGI BÁNYÁSZ— NAGYKANIZSAI OLA JBANY' ÁSZ 6:2 (2:1) Dorog.. 1200 néző, v.: Báli. Dorog: Szabó — Klits, Tóth. Du- ralla, Horváth I.. Csőri, Virágh, Takács, Reich (Bredán), Mucha, Bartalos. Almos játékkal kezdett a ha­zai csapat. A vendégek támadgat- tak, de csatáraik elkapkodták helyzeteiket. ^Feltűnő volt, hogy a dorogi védelem meglehetősen sokat bizonytalankodott. A 36. percben született az első gól. Du- ralla felfutott a baloldalon, be­adását Takács 10 méterről véd- hctetlenül fejelte a jobb felső sarokba. 1:0. Kezdés után ismét a dorogiak szerezték meg a labc’at, ezúttal Mucha futott le, laposan begurított és Virágh 5 méterről vágta a hálóba a lab­dát. 2:0. A 41. percben Klits becsúszó szereléséért a játékve­zető n-est ítélt, melyet Bokán értékesített. 2:1. Szünet után egy ideig kiegyen­súlyozott volt a játék, a2 51. percben azonban Bartalos fa- képnél hagyta a ’ védőit, kapura löt*, a labdát a kapus kiütötte Takács berobbant és közelről a hálóba továbbított. 3:1. Nagy- kanizsai ellentámadás következett, a cioi ogi védők ismét csak néz­tek az akciót és Meszes közelről nem hibázott. 3.2. A 71. porc hozta az újabb gólt: Virágh a jobboldalról szabadrúgást ívelt a kapu elé. ismét Takács ugrott a legamagasabbra, és védhetetle- nül fejelt a jobb felső sarokba. 4:2. Hat perc múlva Mucha vezet­te a támadást. Takácsot szök­teti c, s az összekötő 14 méterről nagy lövést küldött a kapu bal oldalába. 5:2. Most már állandóan a Dorog támadott és a 83. perc­ben megszületett a hatodik gól. Bartalos elfutott a szélen, beadá­sát Takács közelről a kapuba vágta. 6:2. PÉCSI ÉRCBÁNYÁSZ— ALMÁSFÜZITŐI TIMFÖLD 2:1 (2:1) Pécs. 800 néző, v.: lüikmann. Timföld: Siklósi — Rakó, Simon, Tóth S.. Nagy M., Paulik, Sidy, I.ázár (Latorczai), Nagy Gy., Ra­dies, Tóth B. Nem sok eséllyel utazott el a füzitői gárda Pécsre, de a mér­kőzés egyes időszakaiban muta­tott jó játék és a kihagyott hely* zetek után a hazaiak keserves győzelmet szereztek. Az első per­cekben rögtön a Timföld táma­dott, js a 3. percben a kiugró Radies a kapust is kicselezte, de nagyon kisodródott és a befutó védők a gólvonalon mentetlek. További a is támadásban maradt a Timföld, szemre is szép ado­gatásokkal közelítették meg a pécsi kaput, de a lövések rendre célt tévesztettek. A hazai táma­dások ritkábbak voltak, de ve­szélyesebbek. Az első gól a 25. percben született: a balösszekötő lövése egy védőt érintve került a kapu bal sarkába. 1:0. A Tim­föld a 30. percben egyenlített, a kitörő Lázári buktatták a lő­csön belül, s a megítélt büntetőt Tóth Sándor értékesítette. 1:1. öt perc múlva jobboldali beívelés után a leálló védelem mellett a balösszekötő fejelte a pécsiek újabb vezető, s mint később ki­derült, győzelmet jelentő gól­ját. A második félidőben lendületes Bányász-rohamok következtek, de most mar biztosan rombolt a Timföld védelme. Az első fél­időhöz hasonlóan szépen ado­gattak. helyzeteket* is kidolgoztak, a góllövés azonban nem ment a csatároknak. Két perccel a befejezés előtt egyenlítési lehe­tőség maradt ki a pécsi kapu előtt. A kiesés ellen küzdő Timföld az őszi szezon legjobb . játékát nyújtotta Pécsett, s hogy a si­ker mégis elmaradt, az azzal magyarázható, hogy az a lelke­sedés hiányzott, ami ilyenkor egy nehéz helyzetben levő csapatot fűt. ESZTERGOMI MIM VASAS— BEAC 2:2 (1:1) BEAC-pálya, 800 néző, v.: Zá- vodszky. MIM Vasas: Szikora — Fiedler, Csorna, Takács, Kulcsár, Szendy, Markó. Tarnóczi (Cse­rép), Túrái, Balogh, Pellingcr. Sajnálatos sérülés zavarta meg a Vasas összeállítását: be­melegítésnél kiderült, hogy Ker­tes, akire a mérkőzésen nagy szükség lett volna, nem vállal­hatja a játékot. Az első percek­ben a MIM Vasas támadott. A 8. percben Szendy 20 méterről óriási erővel lőtt a jobb alsó sa­rokba, melyet Száger kapus ugyan kitornászott, de a jókor érkező Balogh mintegy 6 mé­terről a hálóba gurított. 1:0. A gól után a BEAC elkeseredetten támadott, néhány nagy gólhelyze­tet ki is dolgoztak, de Szikora több alkalommal is bravúrosan védett. A nagy nyomás után ismét a Vasas vette át a játék irányítását, de egy ártatlan ak­cióból a 45. percben a BEAC- nak sikerült egyenlítenie. 1:1. A második félidőben Tarnóczj helyére Cserép állt be. A fiatal játékos jól mutatkozott be, mindjárt gólt Is lőtt, miután Tu­ral labdájára jól rajtolt és 6 méterről megszerezte újból a ve­zetést. 2:1. A gól után a Vasas nyomasztó fölényben Játszott, egyre-másra vezette támadásait. Mór úgy nézett 'ki. megszerzi mindkét pontot, amikor a 87. percben Friedler felszabadító rú­gása fején találta az ellenfél egyik csatárát, annak fejéről a labda a hálóba pattant. 2:2. Ez maradt a végeredmény. A NYUGATI CSOPORT ÁLLASA: az Északi csoronr Állasa: 1. MÁV DAC 24 13 7 4 39:17 33 1. BVSC 24 13 7 4 51 :20 33 2. Sa varia 24 15 3 6 49:23 33 2. KKFSE 24 12 6 6 39:27 30 3. Dorog 24 11 8 5 42:24 30 3. Volán SC 24 13 4 7 46:23 30 4. P. Ercb. 24 13 4 7 39:2* 30 4. V. Izzó 24 10 9 5 37:18 29 5. Pápa 24 9 9 6 38:27 27 5. Esztergom 24 10 9 5 47:29 29 e. Szekszárd 24 7 9 8 33:27 23 6. K.barcika 24 11 7 6 33:27 29 7. Fűzfő 24 6 11 7 22:27 23 7. Nylregyh. 24 13 3 8 36:32 29 8. PVSK 24 8 6 10 31 :38 22 8. S.újhely 24 9 7 8 33:25 25 9. Kaposvár 24 7 8 9 22:28 22 9. Ikarus 24 10 5 9 32:39 25 10. Veszpr. V. 24 7 7 10 34:37 21 10. Kisterenye 24 10 4 10 32:37 24 11. Táncsics 84 6 9 9 25:30 21 11. BEzAC 24 7 6 IMI :48 20 12. Bauxitb. 24 3 5 11 30:38 21 12. Borsodi B. 24 7 5 12 32:41 19 13. Siófok 24 7 7 10 23:42 21 13. Papp J. SE 24 6 6 12 33:46 18 14. Almásfüzitő 24 8 4 12 39:42 20 14. EVTK 24 5 8 11 35:49 18 15. M. Szászvár 24 7 5 12 29:54 19 15. S. Kohász 24 6 6 cc « 1 6. Olajbányász 21 ő 8 11 23:10 18 16. Ormusbánya 24 2 1 18 27:80 8, A Papír és Irodaszer Nagyker. Vállalat 14. sz. lerakata Tatabánya, értesíti kedves ügyfe­leit, hogy leltározás miatt az árukiadást 1969. okt. 20-ától nov. 5-éig szünetelteti. Aki hallja adja át Nagy választékban kosztüm, kabát! A tatabányai Centrum Áruházban Női télikabát szőrme gallérral 1 230.-FÍ. Kínai műszőrme kabát (teddy) 2 550.-FÍ. Román műszőrme kabát több színben 2 180.-FÍ. Olcsó kosztümök bő választékban 300.-Ft-tól A Komárom megyei Állat forgalmi cs Húsipari Vállalat tatabányai munkahelyre keres: vállalati belső ellenőrt, gyors- és gépíróuőt, zetorvezetőt, magasnyomású kazánhoz fűtőt, éjjeliőrt Fizetés a vállalati kollektív szerződés előírásai szerint. Jelentkezni Írásban vagy személyesen i vállalat mun­kaügyi csoportjánál. A Budapesti Kőolajipari Gép«vár azonnal i elvesz KÖZPONTI TELEPHELYÉRE: esztergályos, marós, lakatos, iv.lángbcgesztő kompresszorkezelő, villanyszerelő szakmunkásokat ra'vtárkiadókat és térti segédmunkásokat. T központi telephelyen 44 órás a munkabei MINDEN MÁSODIK SZOMBAT SZABAD KÜESZOLGALATOS MUNKÁT\: kardoskúti algyői i ázbaiom haltai é« szönv: műszer- és technológiai szere'ési munkahelyeinkre FELVESZÜNK csőszerelő központit"tés-szerelö. lakatrs hegesztő villanyszerelő szakmunkásokat és tért' segédmunkásokat. A vidék’ munkahelyeken ' 44 órás munkabér MINDEN SZOMBAT SZABAD. Alföldi . munkahelvri’iken dek'dmunkarend szerinl dolgoznak Mukásszálló. üzemi ke-’vlu van ' szállá- ingyenes. Bcr: megegye/é. szer" it A BEBEN ILL ül >01' fT KÜLSZOLGALATI ÁTALÁNYT, az alföldi munkahelyeken n ég kiilör TERÜLETI PÓTLEKOT IS FIZETÜ* K Felvétel c "lén az TlkölUeeet tér’l vili próbaidő alatt történő kilépés esetén ezi • issza var ‘uk Segédmunkásoknak hese»tlőkés’?.é *•! v n> ' szervezünk »KLENTKéTEF a vállalat munkaügy, u-zliiivan ‘ uí»oe<-i Will.. Övömről út 79—83.), vidéken a munkahelyek vezetőinél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom