Dolgozók Lapja, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-11 / 132. szám

6 DOLGOZÓK LAPJA 1969. június 11. sxerdi NB III A Sárisáp, a Tb. Építők és a Komárom nyert Tokodon egy pont maradt — Két vereség idegenben s Aris api bányász— ÚJLAKI FC 5:1 (4:1) Sárisáp, 600 néző, v.: Bánhidi. Nagy lendülettel kezdett a ha­zai csapat és az első negyedóra végén már csaknem kialakult a végeredmény. Elsőnek Vigh ta­lált az UFC kapujába, majd Far­kas tejelt szép gólt. 2:0 után szé­pítettek a vendégek, de ez nem törte meg a hazai csapat lendü­letét, mert perceken belül Kuri- nyecz növelte az előnyt, sőt, Rátvai megszerezte a negyedik gólt is. továbbra is a bányászcsapat játszott nagy mezőnyfölényben. Szünet után nem sokban válto­zott a játék képe, a Sárisáp fö­lényét rengeteg kihagyott hely­zet és három kapufalövés jelez­te. A mérkőzés végeredményét Ekker állította be. A sárisápi csapat ezen a talál­kozón is igazolta formajavulá­sát. Elsősorban csatárain múlott, hogy a mérkőzés nem végződött nagyobb gólarányú győzelemmel. Jók: Lakics, Feri, Kruzslik, Vigh, Ekker és Rátvai. TOKOD1 BÁNYÁSZ- VÁCI SE 1:1 (0:1) Tokod, 300 néző, v.: Vitárius. A várakozásnak megfelelően vé­gig nagy iramú, színvonalas és sportszerű volt a mérkőzés. Az első félidőben a váciak a me­zőnyben gyorsan, korszerűen játszottak és a kapura is veszé­lyesebbek voltak. A 35. percben egy jobboldali támadás során ők értek el gólt. Szünet után szinte rá sem le­hetett ismerni a hazai csapatra. Rögtön kezdés után magához ra­gadta a kezdeményezést. Az el­lenfél erejéből jcsak elfutásokra tellett, ezek azonban nem jelen­tettek gólveszélyt. A 60. percben sikerült az egyenlítés: Szüli 20 méteres szabadrúgása az egyik védőt súrolva vágódott a váci kapuba. Ezenkívül még sok hely­zete volt a Tokodnak, például Papp két méterről fölé lőtt. A két ellentétes félidőt figyelembe véve azonban a döntetlen ered­mény igazságos. Jók: Bánáti, Farkas (a csapat legjobbja), Szü­li és Pokriva. AZ NB III DUNA MENTI CSOPORTJÁNAK ALLASA vendégek kerültek nyomasztó fö­lénybe, és csak a szerencsének köszönhetik a hazaiak, hogy nem szenvedtek súlyosabb vere­séget. A győztes gól Bácsi—Túri —Szakolczai adogatás után, egy korszerű, gyors támadás végén esett, az utóbbi nagy lövéséből. TATABANYAI ÉPÍTŐK— IKARUS ALBA REGIA 1:0 (1:0) Tatabánya, 500 néző, v.: Rácz. A két csapat találkozója igen élvezetes, sportszerű volt. A ha­zaiak kezdtek nagyobb lendü­lettel és a 20. percben meg is szerezték a vezetést: egy ötletes támadás végén Sárii nagy erő­vel küldött lövése a kapufát ta­lálta el, és a visszapattanó lab­dát Magyar a hálóba juttatta. A gól után az Ikarus került fö­lénybe, de az Építők védelme nagyszerűen hárította a fehérvá­ri kísérletezéseket. A mérkőzés hajrájában újból a jó erőben lé­vő hazaiak kezébe került az irányítás, több gólhelyzetet is teremtettek, de a lövések irány­zékával baj volt. A látottak alapján a több gól­veszélyes akciót vezető Építők nagyobb arányban győzhetett volna bajnokságra törő ellenfe­lével szemben. A hazai csapatból kitűnt Luigits, (aki a mezőny legjobbja volt), valamint Nyárá- di. Bognár és Szován. MOSONMAGYARÓVÁRI VASAS—BÁBOLNÁI SE 3:0 (2:0) Mosonmagyaróvár, 500 néző, v.: Szakács. A megilletődötten kezdő bábolnai csapatot meglep­ték a lelkesen küzdő hazaiak. A 15. percben vezetést is szereztek: a betömörülő védőktől egy tá­voli lövést a kapus nem látott, és a labda a hálóban kötött ki. Néhány perc múlva' a bábolnai kapus bizonytalankodása miatt már 2:0-ra alakult az eredmény. A kétgólos vezetés megnyugtat­ta a hazaiakat, míg a bábolnaia­kat letörte; igen hamar felad­ták a küzdelmet. Szünet * után rögtön egy gyors gólt kaptak, és ez végleg eldöntötte a találkozó sorsát. A hajrában még fellán­golt a Bábolna, fölényt harcolt ki, de támadójátékából hiány­zott a lendület és gólratörés, s így még a szépítés sem sikerült. A gyenge teljesítményt nyújtó csapatból csupán Neizinger, Si­mon és Lőrincz teljesítménye ér­demel említést. MOTIM TE— RÁKÓCZI SE 2:1 (ISI) Mosonmagyaróvár, 1000 néző, v.: Szabó J. Két ellentétes fél­időt láthatott a szép számú kö­zönség. Rákóczi-rohamok vezet­ték be a mérkőzést, a sorozatos támadások közül egyet Czakler a 22. percben góllal fejezett be. A hazai csapat tíz perc múlva azonban egyenlített; a labdáért ugró kapust megzavarták a tá­madók, és utána már könnyen találtak a hálóba. Az egyenlítés után is a vendé­gek rohamoztak, Czakler, Debre és Tambor egy-egy nagy hely­zetben hibázott, így a tataiak nem tudtak vezetéssel fordulni. Szünet után nagyon feljött az MTE, fölénye egyre nagyobb lett, de a győztes gólt újabb ka­pushiba előzte meg. A Rákóczin a második félidőben fáradtság je­lei ütköztek ki: játékosai a gól után megadták magukat, nem tudtak újítani. AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ALLASA 1. Ajka 13 9 1 3 23:13 19 2. Alba Regia 13 7 4 2 21:10 18 3. MOTIM TE 13 8 2 3 23:16 18 4. SVSE 13 6 4 3 14:13 16 5. Rákóczi 13 6 3 4 24:15 15 6. M. Hubertus 13 6 2 5 20:17 14 7. Komárom 13 7 - 6 17:16 14 8. Tb. Építők 13 6 2 5 14:14 14 9. Gy.-sztiván 13 6 1 6 15:J4 13 10. Veszpr. V. 13 3 7 3 11:11 13 11. Fertősztmikl. 13 3 5 5 8:11 11 12. Fertőd 13 4 3 6 19:26 11 13. Bábolna Í3 4 2 7 18:19 10 14. Mosoni V. 13 3 3 7 13*15 9 15. Pápai V. 13 2 4 7 8:20 8 16. Kapuvár 13 2 1 10 14:32 5 1. KELTEX 13 8 4 1 24:7 20 2. Sárisáp 13 7 3 3 24:15 17 3. Z. Danuvia 13 7 3 3 20:14 17 4. Tokod 13 6 4 3 21:12 16 5. Vác 13 6 2 5 23:19 14 6. ÉRDÉRT 13 5 4 4 19:20 14 7. VCS DUTRA 13 6 1 6 31:23 13 8. Telefongyár 13 5 3 5 19:18 13 9. V. Dinamó x 13 6 4 3 27:13 12 10. TFSE 13 5 2 6 20:21 12 11. Autótaxi 13 3 6 4 14:24 12 12. Dunakeszi 12 5 1 6 17:22 11 13. K. Húsos 13 3 5 5 12:16 11 14. UFC 13 3 2 8 11:22 8 15. Pilisi B. 13 3 1 9 11:26 7 16. Bányagép 12­5 7 8:29 f X = = 4 büntetőpontot levontak. KOMAROMI OLAJMUNKÁS— KAPUVÁRI SE 2:1 (1:1) Kapuvár, 1000 néző, v.: Faller. Az önbizalmát visszanyert ven­dégcsapat nagy lendülettel kez­dett, és már az első akcióját Tú­ri góllal fejezte be. Az Olajmun­kás folyamatos összjátékát azon­ban megzavarta az, hogy a 7. percben balszerencsés gólt ka­pott: a félpályáról ívelt szabad­rúgás a kapu elé került, ott egy fűcsomón irányt változta­tott és a kapus mellett a hálóba csúszott. A szerencsés góltól fel­lelkesülve és a szél segítségével támadásba lendült a Kapuvár, de csak egy kapufa lövésre tellett erejéből. Szünet után a széllel játszó Vízilabda OB II TATABÁNYAI BÁNYÁSZ —GANZ VILLANY 10:5 (2:1, 2:0, 3:2, 3:2) Tatabánya, v.: Dombi I. TBSC: Benyó — Lázár 1., Szvitlik — Kovács — Lázár II. Kapcsándi, Togyeriska. Csere: Tiszai, Angyal, A két csapat találkozója igen sportszerű légkörben zajlott le. A kisszámú kö­zönség helyenként nagyszer rű. ötletes megmozdulásokat láthatott, főleg a hazai csa­pat részéről. A gólok több­sége látványos lövésedből és ügyes ejtésekből született, örvendetes volt a hazaiak erőtől duzzadó, gólratörc játéka. A védekezésben azonban sokat kell javulnia a bányászcsapatnak, mert a kapott gólok most is bosz- szantó, durva hibák követ­kezményei vpltak. A fővárosi együttes tagjai közül többen még az elmúlt években I. osztályú csapa­tokban játszottak, rutinjuk azonban kevésnek bizonyult a lendületes, sokat mozgó bányász játékosok teljesít­ményével szemben. Góllö­vők: Lázár II., Kapcsándi 3—3, Lázár I, Szvitlik, An­gyal, Kovács. Jók: Lázár I., Lázár II., Angyal. Torna Esztergomban, a Tanító képző Intézet tornatermébe: bonyolították le a irieghí vásos területi tornaver senyt. A mezőny nagyoi gyér volt, két egyesülettő mindössze négy csapat in dúlt. A színvonal is csak kö zepes volt. A verseny végeredménye Felnőtt II. osztály: MIJV Vasas 180,7 pont. Ifjúság III. osztály: MIM Vasas 17' pont. Serdülő II. osztály MIM Vasas 177,7, Tokod Bányász 169,4 pont. na Úszás Valamennyi megyei szakosztály felvonult A megyei szövetség Komárom­ban rendezett serdülő úszóbaj­nokságát nagy érdeklődés kísér­te. örvendetes, hogy ezúttal me­gyénk valamennyi úszószakosz­tálya rajthoz állította verseny­zőit. így aztán az egyes ver­senyszámokban népes mezőnyök küzdöttek a helyezésekért. Az eredmények is jobbak voltak, mint a korábbi évek hasonló me­gyei bajnokságain. A helyezettek és a jobb ered­mények: FIÜK 100 m gyors: 1. Locker József (TBSC) 1.10,7, 2. Danics Béla (Do­rog) 1.24, 3. Fischer István (TBSC) 1.25,4. 200 mett: 1. Papp László (TJBSC) 3.13,1, 2. Szám Be­la (TBSC) 3.40.8, 3. Huszár Lász­ló (TBSC) 3.44,2, 4. Orsai Zoltán (Dorog) 3.44,5. 100 pillangó: 1. Garami Antal (TBSC) 1.58,2, 2. Lugosi Béla (TBSC) 2.11.7. 200 m vegyes: 1. Locker József (TBSC) 2.57,1, 2. Papp László (TBSC) 3.04,9, 3. Persely József (TBSC) 3.29,4. 100 m hát: 1. Locker József (TBSC) 1.28,9, 2. Persely József (TBSC) 1.40,1, 3. Gál Ferenc (Komárom) 1.52. 400 gyors: 1. Locker József (TBSC) 5.42,3, 2. Papp László (TBSC) 6.09,8, 3. Danics Béla (Dorog) 6.10.1, 4. Danics Tamás (Dorog) 6.32.1. LÁNYOK I. Labancz Zsuzsa (TBSC) 1:28,2, 2. Balia Manama .(TBSQ 1.81.3, / 3. Szerdahelyi Gabriella (TBSC) 1.36,6, 4. Retezi Katalin (TBSC) 1.34.8. 200 mell: 1. Bartos I Magdolna (TBSC) 3.40.9, 2. Kiss Mária (TBSC) 3.48,5. 3. Szerdahelyi Gabriella (TBSC) 3.53.4, 4. Kertai Zsuzsa (TBSC) 3.54,9. 100 m hát: 1. Bállá Ma­rian (TBSC) 1.47, 2. Labancz Zsuzsa (TBSC) 1.48,8, 3. Szmicsek Gizella (TBSC) 1.55,5. 100 pillan­gó: 1. Bartos Magdolna (TBSC) 1.53.4, 2. Hansági Zsuzsa (TBSC) 1.59,8. 200 vegyes: 1. Labancz Zsuzsa (TBSC) 3.45,8, 2. Bállá Mariann (TBSC) 3.55,5, 3. Szerda­helyi Gabriella (TBSC) 3.56. 400 gyors: 1. Bartos I. Magdolna (TBSC) 7.05,8, 2. Retezi Katalin (TBSC) 7.14, 3. Hansági Zsuzsa .(TBSC) 7.11, AzODOT sporteseményei szerdán, csütörtökön Szerdán és csütörtökön is gazdag sportprogrammal gondoskodnak az ODOT rendezői a diákok szórakoz­tatásáról, sportolásáról. Szerdán fél 9 órai kezdet­tel gyalogtúra indul a Fá­cántelephez és Remeteség­hez, valamint a tatabányai János forráshoz és Turul­hoz, autóbusztúra pedig Esztergomba. Tatán, az öreg-tó körül rendezik meg 9 órától a középiskolások akadályversenyének orszá­gos döntőjét. Az edzőtá­borban ugyanekkor a kis­pályás labdarúgó torna elő­döntőjére, valamint a fiú és leány röplabda torna selej­tező és elődöntő mérkőzé­seire kerül sor. Csütörtökön 8 órakor in­dul túra a vértesszentkeresz- ti romokhoz és Gerencsér várának maradványaihoz, s lesz egy rövidebb kirándu­lás, ismét a tatabányai Já­nos forráshoz és Turulhoz. Az edzőtáborban atlétikai versenyeket rendeznek 9 órától, női 100, 400 méteres síkfutásban, magasugrás­ban súlylökésben, a fiúknál ugyanezekben a számokban, a 400 méter helyett 800 m-es távon. 10 órakor kezdődik a kézilabdatorna fiú és leány döntője, egy óra múlva ugyanez röplabdában. 11 órakor lesz a kispályás lab­darúgás döntője a III—IV. helyért, 11.45-kor pedig az első második helyért. Szövetségi hírek A június 1-re kisorsolt Dorogi Bányász—Komáromi OlajffiUhkás NB-s tartalék­bajnoki mérkőzés elmaradt, mert a komáromi csapat a szállító járműben bekövet­kezett váratlan műszaki meghibásodás miatt nem je­lent meg a mérkőzés szín­helyén. A fegyelmi bizottság a mérkőzés 2 pontját 0:0 gólaránnyal a Dorogi Bá­nyász javára igazolja, mivel a Labdarúgó Szabálykönyv szerint az utazó csapat kö­teles hatóságilag megálla­pított, menetrend szerint közlekedő járművet hasz­nálni. Alkalmi, vagyis nem menetrend szerint közlekedő járművet csak saját felelős­ségükre vehetnek igénybe a csapatok. ★ Ugyancsak június 1-én maradt el a Bábolna—Sári- sáp NB-s tartalék- és NB-s ifjúsági mérkőzés, mert a Sárisáp csapata nem jelent meg. A mérkőzések 2—2 JÓ REGGELT! 1969. június 1L szerda Ojanuibás napja 675 éve, 1294. június ll-én halt meg Roger Bacon angol szerzetes, a középkor legnagyobb tudósainak egyike. A fi­lozófia, az orvoslás mel­lett foglalkoztatta a böl­csek kövének és az arany csinálásnak kuta­tása, mégis ő az első . igazi természettudós, mert a fejlődés alapjá­ul a matematikát, a ta­pasztalatot, a kísérlete­zést tartotta. O találta fel a nagyítóüveget, fel­fedezte a fénytörés je­lenségét, észrevette a Julián-naptár fogyaté­kosságait, s javasolta ki­javítását. Leírta a pus­kapor összetételét. Sok későbbi vívmány, mint a repülőgép, tükrös te­leszkóp, stb. technikai elvét sejtette meg. író­ként is termékeny volt. Állítólag 300 művet al­kotott. Nyíltan fellépett kora szerzeteseinek er­kölcsi romlottsága ellen, és az európai tudomány történetében elsőként szállott szembe a te­kintély vak tiszteletével. Merészen bírálta a sko­lasztikus bölcselőket, a hűbérurak önkényeske­déseit, sőt a pápai szé­ket is. Korát meghaladó nézetei, bátorsága, ter­mészettudományos ered­ményei miatt üldözték. — Üj fiangerősíiő beren­dezést kapott a tarjáni Ál­lami Gazdaság BEAT- együttese, amely hétről hét­re mind nagyobb sikerrel szerepel a tatai járás köz­ségeiben. — ÁRAMSZÜNET. Az ÉDÁSZ V. Tatabányai Üzemvezetősége értesíti a lakosságot, hogy 1969. VI. 12-én és 13-án kb. 7-től 15 óráig Tatabánya VI. k. Kertváros egész területén áramszünet lesz. Változatlan marad as időjárás Várható időjárás szerda A Politikai Akadémia befejező előadására június 13-án, pénteken délután 5 órai kezdettel kerül sor Ta­tabányán, a megyei párt- bizottság székhazának föld­szinti tanácstermében. Előadó: Huszár István, a Központi Statisztikai Hiva­tal elnöke. Az előadás té­mája: ..Jövedelempolitikánk és az életszínvonal alakulá­C3 ’* — Bulgária, Csehszlová­kia, Lengyelország, Magyar- ország, az NDK és a Szov­jetunió küldöttségeinek rész­vételével Varsóban kedden megkezdődött a szocialista országok szövetkezeti kuta­tóintézeteinek első nemzet­közi értekezlete. A KGST- együttműködés keretében sorra kerülő tanácskozás egy hétig tart. — NAGY TELJESÍTMÉ­NYŰ levegősürítőt kapott a közelmúltban a tardosbá- nyai kőfejtő. Eddig ezt a munkát 5 kisebb gép végez­te. A gépeket kezelő mun­kásokat most más munka­helyekre irányították át. 3,Romboljunk egyet a faluban...!i ■„Romboljunk egyet a far luban” javasolták egymás­nak Tarján községben, a presszóból hazafelé tartó Weisz György, Sz. László« és G. Ferenc. A jó barátok« tarjáni lakosok, olyan fia­talok, akik éppenhogy el­hagyták az iskola padjait. A javaslatot tett követte. Elindultak, s ami az útjuk­ba került, azt összetörték. Kifeszített kerítések, szét­szórt szemét jelezte útjukat.’ Ahol építkezési anyag volt« azt elhordták onnan. A meszet a járdára öntötték. A legvandálabb pusztítást az iskola gyakorló kertjében végezték, ahol még a me­legágyak ablakait is össze­törték, felfeszítették a szer- számoskamrát. Miután el­fáradtak a rombolásban, ha­zamentek aludni. A há­rom fiatal „hős” tettével a tatai járási rendőrkapitány­ság foglalkozik. j estig: keleten több, nyugaton kevesebb felhő. Néhány he­lyen, elsősorban keleten át­futó eső, zivatar. Mérsékelt, napközben élénk. 1—2 he­lyen átmenetileg erős. észa- kias szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges válto­zás nem lesz. Várható leg­magasabb nappali hőmér­séklet szerdán 20—25 fok — PRÁGÁBAN megnyílt a személygépkocsi-kölcsön­zés kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferencia« amelynek munkájában Bul­gária, Csehszlovákia. Jugo­szlávia, Lengyelország, Ma­gyarország, Románia^ és a Szovjetunió képviselői vesz­nek részt. pontját 0:0 gólaránnyal a Bábolna javára igazolták. A GYÁRKÉMÉN YÉPÍTÖ VÁLLALAT felvételre keres nyugat-magyarcrszégi mun­kahelyeire ács-állványozó, hegesztő, bádogos, lakatos, kőműves szakmunkásokat és férfi segédmunkásokat 40 és 44 órás, ötnapos foglalkozta­tás mellett Teljesítménytől függő ma­gas bérezés, melyhez 15 %- os idénypótlék, esetenként célprémium is jár. Szociális-kulturális jutta­tások: étkezési hozzájárulás, munkásszállás, hazautazási költségtérítés, különélési pót­lék, vállalati üdültetés és magas nyereségrészesedés biztosítása. Jelentkezés: Gyárkémény- építő Vállalat alábbi kiren­deltségein: Pétfürdő, Nitro­génművek; Székesfehérvár. Könnyűfémmű; Kisbér, Tég- lagyár; Győr, Rába u. 3. és Szeszgyár g. 4, £0 között. A Balaton vizének hőmér­séklete Siófoknál tegnap 17 fok volt. A Tatai Állami azonnali belépéssel fel­vesz: mezőgazdasági gépszerelőket, traktorvezetőket, rakodókat és halászokat Bérezés teljesítménybér, halászoknak havi fis fizetés. Jelentkezés a Tatai Állam] Gazdaság központja, munkaügyi előadójánál, Tata n., Vörösmarty u. 2. szám. — Alighogy befejeződik a tanév, útra kelnek a ta- gyospusztai iskolások. Egy­hetes tihanyi kiránduláson vesznek részt. A táborozás költségét a különböző év­közi munkáért kapott bér fedezi. DOLGOZOK LAPJA Az MSZMP Komárom megyei topja. Főszerkesztő: KAPPEÉ EMI» Telefon« 88—tt> Szerkesztőségi Tatabánya Vg megyei tanács székháza. Telefon: 11—67. U—SOt Mezőgazdasági rovat: 81—0L Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya V.. megyei tanács székháza. Felelős kiadó: BOZO BÉLA! Telefon: 81—43. Terjeszti a Magyar Postai Előfizethető bármely postahlvsü tálnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz* V., József nádor tér L sz.) Előfizetési díj 1 hónapra 1T.— Ft Kéziratokat nem érzünk meg és nem küldünk V—a. Komárom megyei Nyomda Váll. Lapnyomdája. Tatabánya. INDEX; 23 03|

Next

/
Oldalképek
Tartalom