Dolgozók Lapja, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-26 / 94. szám

19(59. április 26, szombat DOLGOZÓK LAPJA 5 Sok ezer pár szandál a tatabányai f Centrum Áruházban női műlakk szandál 6 színben női pantonctt 10 színben női papucs több fazon 4 színben női szandál 3 színben női síing szandál piros kék betéttel női síing műlakk szandál, 3 színben női műlakk sarokpántos szandál 3 színben női szandálok különböző színekben nagy választékban llő—210 Ft-lg gyermekszandálok nagy választékban a tatabányai CENTRUM ÁRUHÁZBAN. A SZANDÁLOK NAGY RÉSZÉ MEGYÉNKBEN CSAK NÁLUNK KAPHATÓ! 129 Ft 71 Ft 63 Ft 117 Ft 150 Ft 130 Ft 115 Ft HAJDÚ A Hajdúsági Iparművek keresi a 905122 gyártási számú HAJDÚ porszivógépet, amely a vállalat március hónapban meghirdetett százezredik porszívója volt Kérjük a 905122 gyártási számú HAJDÚ porszívógép tulajdonosát hogy vállalatunk Kereskedelmi Osztá­lyát szíveskedjék értesíteni. HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK Debrecen I. Pf: 126. Telefon: Téglás, 6. 248-as mellék Telex: 00—262. Szülők, tanulók figyelmébe! MAR MOST a tanév befejezése előtt érdemes megkötni a tanulók balesetbiztosítását Az ez évi tanulóbiztosítás június 30-ával lejár, a MOST MEGÚJÍTOTT biztosítás viszont MAR A SZÜNIDŐBEN IS ERVENYES. Az elmúlt évben 1010 esetben fordult elő könnyebb 1 esetben halálos, 3 esetben pedig maradandó rokkant­ságot okozó gyermekbaleset. Az elmúlt évek gyermekbaleset-statisztlkája bizonyít­ja, hogy a tanuló balesetbiztosítás szükséges. Díja egész évre 10 Ft. Állami biztosító Mai rádió- és tv-műsor KOSSUTH RADIO 8,15: Lányuk, asszony ok. 8,35: A studio U játszik. 8,55: Életem, találkozásaim. A mikrofon előtt: szigeti Jozseí. IX. rész (ism.) y,zj. Lemezmuzeum (isin.) iu,ua: Uj telvtítfcieinkból (ism.) 10,37: t uvósinaulók. lü,50: iiudiószin- naz: Agyak a horizonton. Dia- ma három hangra. 12,20: Me­lódiákoktól. 13, üu: Könyvszemle. 14,00: Koruspodium. 14,10: Kere­kes Tóth Erzsébet enekel, Keszt­helyi Pál iurulyazik. 14,25: Uj Zenei Újság. 15,05: Hétvégi kül­politikai figyelő. 15,20: CsaK fiata­loknak! Komjáthy György tanc- zeneműsora. 16,05: Húszas stú­dió. 17,05: Közvetítés a Buda­pesti Honvéd — Dunaújváros oajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 17.15: Albert István népi zeneka­ra játszik. 17,32: A Magyar Nyelv Hete. A magyar oecenevek. 17,52: Nagy mesterek — világ­hírű előadók. Ravcl-cst. 19,25: Egy show és más semmi. II. 21,03: Otven ev a pódium mögött, ül. rész. 22,20: Táncoljunk! PETŐFI RADIO 8,05: KimszkiJ-Korszakov: Sehe- rezadé — szvit. 8,45; Külpolitikái ügyelő (Ism.) 9,00: Notacsokor, sjourdáscsokor. 9,45: VálaszolunK .lailgatóinknak! 11,52: Orvosok a mikrofon előtt (Ism.) 12,00: Vi- ragéntkek. 12,20: Aureliano Per­uié lemezeiből. 13,05: Barokk Kamarazene. 14,00: Faust. Rész­letek Gounod operájából. 14,26: Publicisztika. 14,36: Verbunko­sok, népdalok. 15,04: A magyar vonósnégyes Haydn-vonósne- gyeseket játszik. 15,45: Egy hír a mikroszkóp alatt. 16,05: A Ma­gyar Nyelv Hete. Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos műso­ra (Ism.) 16,10: A hét műsorá­ból (Ism.) 16,40: A Magyar Nyeiv Hete. Játék a szavakkal. (Ism.) 18,10: Közvetítés a Bp. Honved — Dunaújváros bajnoki labdarú­gó-mérkőzésről. 18,19: Kíváncsi­ak klubja. 19,09: Új lemezeinkből. 20,25: Uj könyvek. (Ism.) 20,28: Az „Új lemezeinkből” című mű­sor folytatása. 20,59: Manón Lss- caul. Jelenet Prévost abbé köl­tői játékából. 22,08: Külföldi kul­turális híradó. 22,23: Agay Ka­rola és Faragó András énekel. 23,10: A Naphoz. Versek. 23,15: Boismortier-m ű vek. TELEVÍZIÓ 9,00: Nótaszó. (Ism.) 9.20: Szép hétvége. Nyugatné­met film (Ism.) 10,50: A Tv-ívlin- tabcltja (Ism.) 11.40: Felfedező úton a képzőművészet birodalmá­ban. (Ism.) 15.00: Ki tud rá meg­oldást? 15.05: A lány és a fény­képész. Dán feliratos film. 16,40: A Báli testvérek. Riportliim. 17.20: Hírek. 17,25: Tudományos tudakozó—önmagunkról... Front­átvonulás. 18,15: Egy nap, mint a többi. Szovjet kisjátékfilm. 18,10: A TV-jelenti... 19,25: Cicavízió. 19,35: Lírai riport: Vass Ist­vánnal. 20<00: Tv-híradó. 20,20: Pesti kabaré I. ’ Kb. 21,55: Tv-híradó — 2. kiadás. •22.15: Gála-est 69 az Euróvízié 111. 15-i műsorának II. része képfelvételről, 23,15: Jó éjszakát, felnőttek! Tűrpi úrfi, IV. Hanta- mandi maharadzsa. bratislavai tv 15,55: Zvl Zilina — Dukla Pra­ha labdarúgó-mérkőzés. 17,45: Tátra az 1970-es sí világbajnokság előtt. 18,00: Lányok-fiúk- maga­zinja. 19,00: Tv-híradó. 19,50: Al­batroszok szigetén — japán ter­mészetrajzfilm. 20,20: Szaniszló, a nyomozó — francia bűnügyi film. 21,50: Hangverseny. 22,55: Tv-híradó. . a* a« , Hirdessen a Dolgozók Lapjábanl a*. :♦> as­F elhívás! Tatabányai Szénbányák azonnali belépéssel 1700—2800 Ft havi átlagkeresetlel, hosszú időre biztosított foglalkoztatásra alkalmaz KÜLSZÍNI ÉS FÖLD ALATTI MUNKAHELYRE VASIPARI SZAKMUNKASOKAT: villanyszerelőket, szerkezeti és géplakatosokat aut ogén és villany hegesztőket ÉPÍTKEZÉSEN SZAKMUNKASOKAT: ácsokat, kőműveseket, VALAMINT SZÁLLÍTÓ BANYACSILLESEKET ES FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT. A munkaidő heti 44 óra. minden második szombat szabad KÜLÖN JUTTATÁSOK­munkaruha jogosultság esetén föld alatti pótlék minőségi és mennyiségi prémium hűségjutalom nyereségrészesedés családfenntartó részére évi 58 mázsa ingyenes illetményszén kedvezményes munkába szállítás vidékieknek elhélyezés korszerű munkásszálláson, térítés ellenében napi háromszori étkezéssel, JELENTKEZNI LEHET: A munkakönyv, katonakönyv, személyi igazolvány és Munkavállalói Igazolási Lap egyidejű bemutatása mellett. TATABANYAI SZÉNBÁNYÁK Munkaügyi Osztályán Tatabánya, Tel.: 10—'*0. flPROHIRDETES 4LLAI Lenfonó és Szövőipari Vallalat Komáromi Fonó Gyára: fel­vesz fonó. szövő. géplakatos szakmunkásokat, valamint női cs férfi segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet a fenti címen. 709 A Tatabányai Városi Tanács Szabadtéri Színpada május 1-töl keres nyugdíjas őröket. Felvilá­gosítás és felvétel munkanapo­kon 8—12-ig a Városi Tanács Mű­velődési Osztályán, Újváros­ban. 700 A Tatabányai Városi Tanács VB Városgazdálkodási Csoportja fel­vételt hirdet „Dísznövényter­mesztő szakmunkás” képzésre. Képzési idő: 3 év. Kedvező jut­tatások. Részletes tájékoztatás személyes jelentkezés esetén. Je­lentkezhetnek azok a tanulók, akik a 8 általános iskolát sike­resen elvégezték, jelentkezni le­het: Tatabánya V., Mártírok út­ja 4. ísz. 1. Telefon: 82—95. 894 KPM Győri Közúti igazgatóság Komárom megyei Kirendeltsége. Tatabánya-Alsógalla (Táncsics M. úti laktanya, telefonszám: 13—56.) Felvételre keres: általános mér­nököt , műszaki csoportvezető- munkakör Detöltésére: gépész- mérnököt gépcsoportvezető­nek; mérlegképes könyvelőt pénzügyi csoportvezetőnek: technikust előkSlkulátornak; mű­szaki rajzolót. Jelentkezés a fe..- ti címen. 688 Azonnali belépéssel felveszünk gyakorlattal rendelkező raktárost, továbbá rakodómunkásokat, és kertészeti női dolgozókat. Je­lentkezni iehet Tatabánya Váro­si Tanács VB Városgazdálkodási Csoport, Tatabánya V.. Mártírok útja 4. szám alatt. 636 Adminisztrációs munkakörbe női dolgozót felveszünk. Üveg- és Porcelán Nagykereskedelmi Vállalat, Tata I., Kossuth tér 3. 711 Kocsikísérőket felvesz a tata­bányai MÉK kirendeltség zöld­ség-gyümölcs szállításáhóz. Je­lentkezés: a Tatabánya II., Er­dész u. 1. sz. telepen. S59 JÁRMŰ Eladó egy jó karban lévő, 1962. típusú Opel Record gyártmányú, 4 ajtós, rádióval ellátott gépko­csi. Érdeklődni lehet: Tatabánya I., Ságvári Endre u. 11. I. em. 5. Szombat délután, vasárnap egész nap. 715 Moszkvics 407 kitűnő állapot­ban eladó, oroszlány, Fürst Sán­dor utca 40. 1/4. 716 Betegség miatt eladó, jó kar­ban lévő 125-ös Danuvia motor- kerékpár 12 000 km-rel. Dorog, Pataksor 44. 721 26 000 km-t futott, sötétszürke MB 1000-es Skoda eladó. Eszter­gom, Vasas utca 16. 719 Fekete, oldalkocsis Pannónia motorkerékpár kitűnő állapot­ban eladó. B. Nagy Sándor, Ta­tabánya V., Martos Flóra tér 1. III. 12. Érdeklődni délután 3-tól. 673 1200-as Volkswagen személy- gépkocsi eladó. Megtekinthető szombat és vasárnap, Máté, Mo- csa, Kis u. 1. 7°8 500-as Trabant, új motorral, be­járatos, kifogástalan állapotba * eladó. Esztergom, Porcelánüziei. 69c 250 cm3-es Jáva motorkerékpárt vennék 13 000 Ft készpénz. „Sür­gős” jeligére a kiadóhivatalba. 695 600-as Trabant Combi eladó. Tatabánya V., Schönherz Zoltán u. 33. fsz. 2. 672 Eladó műszaki vizsgázott, na­gyon megkímélt állapotban P 70-es, kisfogy asztasú személy- gépkocsi. Jakab, Tatabánya Alu­míniumkohó Szálló, Telefon: 12—22/195 mell. 703 VCUTU Balatonszéplak-Alsón 104 négy­szögöl telek, parttól 300 méter­re eladó. Oroszlány, Hunyadi 1/1. Illés Károly. 717 Saját termésű, jó minőségű, piros és fehér bor kedvezményes áron eladó, nagyobb mennyiség­ben is. Szabó József, Dunaföld- vár, Templom u. 68. 568 Szétszedhető garázs 2,70x5,50 ni es eladó. Tingyela, Esztergom Aranyhegyi út 15. 696 Sezlonok, ágybetétek 900 te rinttói. Mintát Küldök. Szállítás díjtalan. Gellér kárpitos, Pápa. 512 bazassag Jó megjelenésű, jó kedélyű dolgozó nő, megismerkedne józan férfival házasság céljából, 40 évesig. Bútor van.' „Gyermeksze­rető 89601” jelige, Oroszlányi Hir­dető. 707 (.A HAS f Négy helyiségből álló házrész eladó, Esztergom, Thököly ut 9. alatl. Érdeklődni lehet délután o-tói Esztergom, Irinyi u. 2/b. II. emelet 3. Petrovicsnal. tiü? 225 négyszögölön fekvő, 2 lak- reszes családi náz elhalálozás miatt elauo. Tatabánya I., Bem József u. 25. Érdeklődni: Rasz­ter, Tatabánya 1., Erdősor 2/2. lAlsógalla). 651 Elcserélném tatabánya-újvárosi egyszoba összkomfortos lakáso­mat, paradicsomkerti lakásra. Cser Géza, Tatabánya V., Huba v. u. 8. III./12. Délután 15 órától. 687 Elcserélném Tatabánya V., Esz­tergomi út 3/13 kétszobás, össz­komfortos, központi íűtéses la­kásomat esztergomi hasonlóért. 706 Kétszoba, konyha, verandas ház eladó. Kis alakítással, két külön lakássá alakítható át. Ta­tabánya III., Bulcsu u. 16. 631 Az Építőipari Gépesítő Vállalat keres toronydaru kezelői tanfolyamra 18—42 éves kor­határig, GYŐR, KOMÁROM és VESZPRÉM megyei változó munkahellyel, vasipari, villanyszerelői vagy könnyűgépkezelői jogosítvánnyal, 8 általános vagy en­nél magasabb iskolai végzettségű munkaerőket A tanfolyam időtartama alatt, a bérezés megegyezés szerint. A tanfolyam helye Debrecen, ahol kedvezmé­nyes térítés ellenében, a hallgatók teljes ellátásban ré­szesülnek. Cím: Építőipari Gépesítő Vállalat, Budapest XX., Marx K. u. 255 Cipőgyár. Tata, (érti sewéd- munkásokat felvesz Jelentkezés a gyár munkaerőgazdálkodá­sán. A DOROGI SZÉNBÁNYÁK GÉPKOCSI RÉSZLEGE '.zonnal vállalja mindennemű CSEPEL SKODA ZETOR gyártmányú jármű, adagoló szakszerű javítását. A Tatabányai Alumíniumkokó Vállalat belső ellenőri munkakör betöltésére felvesz okleveles közgazdászt, vagy mérlegképes könyvelői vizsgával rendelkező munkaerőt. Fizetés 1800—3000 Ft-ig. A Csőszerelőipari Vállalat almásfüzitői munkahelyre felvesz csőszerelő, hegesztő, központi fűtésszerelő, vizvezc- tékszerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat Jelentkezni lehet: az Almásfüzitői Timföldgyár terü­letén lévő „CSŐSZER’’ kirendeltségen. Az Országos Bányagépgyártó Vállalat 1 atabányai Bányagép- nyár a 44 órás munkahétre gyors-gépírót, közgazda- sági technikumot végzett munkavállalókat ceres azonnali felvételre Jelentkezni lehet a gyár személyzeti osztályán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom