Dolgozók Lapja, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-06 / 210. szám

1367. szeptember 6. szerda DOLGOZÓK LAPJA 7 Izgalmas nemzetközi torna Két bajnoki győzelem A Tatabányai Bányász a XVII. Bányásznap tiszteletére nemzetközi kézilabda tornát rendezett, melyen a lengyel bajnok Sosnica, az Ózdi Ko­hász. a Bp. Vörös Meteor és a Bányász női együttese vett részt. Az elődöntőben a Sosnica a Vörös Meteorral játszott és csak nehezen győzött ll:10-re. A másik ágon a Tb. Bányász az Ózdi Kohásszal vette fel a küzdelmet — s ez egyúttal NB I B-s bajnoki mérkőzés is volt. Biztos hazai győzelem A hazai csapat összeállítá­sa: Pethő — Lökös, Németh, Farkas, Nógrádiné, Makláriné, Bellémé. Csere: Csernyiné, Girmann, Dákai. A Bányász az első félidőben ragyogóan játszott, ellenfele csak büntetőből tudott gólt szerezni. A hazai csapat vé­dekezése is kitűnő volt, Pet­hő kapusnak szinte nem le­hetett gólt lőni. Szünet után kissé visszaesett a Bányász, de így is biztosan szerzett két bajnoki pontot 10:6 (6:2) ará­nyú győzelmével. A tornát a Sosnica nyerte Vasárnap délután játszották le a nemzetközi torna dön­tőjét. A harmadik helyért fo­lyó küzdelemben a rutinos és jobb erőnlétű Ózdi Kohász győzött a Bp. Vörös Meteor ellen, s ezzel harmadik lett. Utána a lengyel bajnokcsapat Sosnica és a hazai együttes mérkőzött. A második félidő­re elfáradó tatabányai csapat 14:13 arányban maradt alul rangos ellenfelével szemben, tehát a tornát a Sosnica nyer­te. Még két bajnoki pont Vasárnap délelőtt a Bá­nyász férfi csapata szintén az Ózdi Kohász együttesével vet­te fel a küzdelmet a bajnoki pontokért A Bányász kezdett jobban, 5:2-re, majd 8:4-re vezetett, ötletesen, gyorsan szőtt tá­madásait eredményesen fe­jezte be, s csak a félidő vé­gén esett Vissza, amikor lab­daátadási hibáit kihasználva az ellenfél 10:10-re alakítot­ta az eredményt Szünet után nagy küzdelem folyt a veze­tés megszerzéséért. Előbb a hazaiak, majd a vendégek ju­tottak vezetéshez. Az utolsó 10 percben a tatabányai fiúk nagy iramot diktálva elhúztak az ózdiaktól. Az utolsó per­cekben mindkét kapunál szin­te tűzijáték folyt, de a ka­pusok egymást múlták felül. A végeredmény 21:15 (10:10) a Bányász javára. ' Tanulni lehetett tőlük Dorogi Bányász öregfiúk—Pozsonyi kerületi Öregfiúk válogatott 3:2 (2:1) A gazdag bányásznapi sportprogramhoz tartozott Dorogon a Bányász öregfiúk visszavágó mérkőzése. A csehszlovák csapat erre a ta­lálkozóra nagyon készült, több volt neves játékossal erősített: szerepelt Bily, a Slován Bra­tislava csatára, aki még ta­valy is aktív játékos volt, valamint Tegelhoff, Putera, Stefcsik. Ganzner, Polák, Krá- lik és több, a közelmúltból ismert kitűnő labdarúgó. A dorogi csapatban Grosics *• _ :v«y Az Acs nyerte az ISID llB-as megyei rangadót A Rákóczi, a Tokod és a Viscosa vereségei szenvedett Petőházi Kinizsi — Rákóczi SE 3:0 (1:0) Petőliáza, 800 néző. vezette: Cüu- bor. A Rákóczi csatársora ezen a találkozón Is csődöt mondott. Már az első íélidőben több helyzetet hagyott ki: igaz, a hazai véde­lem olykor túl keményen állí­totta meg a vendégek próbálko­zásait. A Rákóczi védelme sem remekelt: megingásait a hazaiak a második félidőben Jól használ­ták ki, s ezzel meglepetésszerű biztos győzelmet arattak a for- májábap visszaeső vendégcsapat felett. Ácsi Kinizsi — Komáromi Textiles 2:0 (11$) Acs, 2000 néző, vezette: Egyed. A hazai csapat kezdett jobban, és már az első percben Koródi A kapufát találta el. A sorozatos támadások az 5. percben góllá értek: Mészáros jól eltalált lövé­se a kapufáról vágódott a háló­ba. A játék egyre keményebbé vált, de a játékvezető minden sza­bálytalanságot megtorolt, s így a kedélyek is hamar megnyugod­tak. Élénk iramban folyt tovább a játék, de a színvonal alig érte el a közepest. Különösen a vendé­gek játszottak gyengén, csatárso­ruk jóformán semmi veszélyt nem jelentett a kapura. Fordulás . után az ácsiak foly­tatták lendületes játékukat, újabb kapufa lövés és több kihagyott helyzet adódott a komáromi ka­punál, míg végül Richter a 78. percban a hálóba talált. A nagy­számú közönség meglehetősen csalódott, mert csak a hazaiak nyújtottak időnként elfogadható játékot. Említést érdemel az ácsi védelem. Mészáros. Richter, illet­ve Búzás és Gugolya. Magyar Kábel — Tokodi Bányász 2:1 (1:1) Bp., Hengermalom u., 100 né­ző, vezetette: Kacsányi. Nagyira­mú, kemény mérkőzés volt. A hazaiak lendületét a tokodi csa­pat jól fékezte le és ellentáma­dásai általában veszélyesebbek voltak. A találkozó a mérkőzés végéig nyílt volt, s a hazaiak csak némi szerencsével tudtak felülkerekedni. A tokodi csatá­rok több nagy helyzetet kihagy­tak —■ egyedül Ábrahám talált egyszer a hálóba. A látottak alapján a Tokod döntetlent meg­érdemelt volna. i Kőbányai Lombik — Nyergesújfalui Viscosa 3:0 (1:0) Bp., Kőér u., 200 néző, vezet­te : Kaiser. A helyi csapat lépett fel támadólag s a kezdeti ered­ménytelenség után durvasággal próbálta megfélemlíteni a Visco­sa védelmét. A vendégcsatárok egész sor jó helyzetet hagytak ki. A Viscosa védelme — a ka­pus is — többször könnyelműs- ködött, s ezt az egyébként elég erőtlen hazai támadósor kihasz­nálta. A nyergesújfalui csatárok­nak viszont szinte semmi sem sikerült ezen a mérkőzésen. A NB Hl Északnyugati csoportjának állása 1. Mosoni V. 19 11 5 3 35:20 27 2. M. Hubertus 19 11 3 5 40:20 25 3. SVSE 19 11 2 6 45:21 24 4. Pápai V. 19 8 8 3 23:15 25 5. Rákóczi 19 8 6 5 32:19 22 6. Győrszt.-iván 19 6 10 3 24:21 22 7. Veszpr. V. 19 8 3 8 28:24 19 8. P.-várn-Mór 19 7 4 8 29:30 18 9 Petőháza 19 8 2 9 28:38 18 10. Mosonm. TE 19 7 3 9 34:37 17 11. Acs 19 6 5 8 24:40 17 12. Pét 19 5 5 9 36:34 15 13. Ajka 19 5 5 9 32:31 15 14. Fertőd 19 6 3 10 32:40 15 15. Veszpr. KSE 19 4 7 8 19:42 45 16. Komárom 19 4 3 12 14:43 11 Duna-menti csoport i 1. Traktorgyár 19 12 4 3 32:13 28 2. K. Lombik 19 12 4 3 39:18 28 3. Gázművek 19 8 10 1 32:17 26 4. Váci SE 19 9 5 5 33:19 23 5. Viscosa 19 8 6 5 20:19 22 s. XV. kér. V. 19 8 5 6 30:27 21 7. Tokod 19 6 8 5 22:14 20 8. M. Kábel 19 6 5 8 20:22 17 9. Üjlaki FC 19 6 5 8 21:24 17 10. Pilisi B. 18 4 8 6 20:20 16 11. K. Tűzálló 19 5 6 8 21:28 16 12. Z. Danuvia 19 5 5 9 2Í :25 15 13. K. Húsos 18 5 5 8 17:30 15 14. Lőrinci F. 19 3 8 8 20:31 14 15. Aluminium 19 5 2 12 15:36 12 18. Tököl 19 4 t 11 12:32 12 Rádió- és tv műsor KOSSUTH RADIO 8,22 Mesejáték gyermekeknek — 9.00 Kedvelt régi melódiák — 9,34 Kozmosz (ism.) — 10,10 Operakó­rusok — 10,35 Orvosi tanácsok autósoknak — 10,40 Népek zenéjé­ből — 11,13 Az MRT Énekkara énekel — 11,30 A Szabó-család (ism.) —■ 12,15 Tánczenei koktél — 13,03 Válaszolunk hallgatóinknak — 13,18 Délutáni hangverseny — 14.35 A BOLGÁR KULTÚRA HE­TE. Esztrádzene — 15,10 Közvetí­tés a szovjet jubileumi kiállítás­ról — 15,14 Palló Imre énekel — 15.35 A tökéletes alibi. M. Kenne­dy elbeszélése — 15.58 Operarész­letek — 16,30 Az OTP hitelakció­járól. Beszélgetés az OTP igazga­tójával — 13,00 Nyilvános dzsessz­hangverseny a stúdióban — 19,25 Közvetítés a bécsi Práter-ból. Ausztria—Magyarország. Beszél: Szepesy György — 21,22 Solohov: Csendes Don. A regény rádióvál­tozata. I. — 22,20 A BOLGÁR KULTÜRA HETE. Szimfonikus zene — 22,58 Operettrészletek — 23,30 Bartók: V. vonósnégyes — 0,10 Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ 12,15 Zongoraművek — 13,02 Könnyűzenei híradó (ism.) — 13,32 Gazdaszemmel a nagyvilágról — 14,08 Amatőr együttesek műso­ra — 14,20 Falusi percek — 14,25 Mai témák — mai dalok — 14,35 Lemezek közt válogatva — 14,56 Fiatalokról — fiataloknak — 15,01 Orgonamuzsika — 15,14 Népi ka­lendárium: Szeptember — 15,21 Polkák — 1-5,35 Déry Gabriella énekel — 15,50 Vécsey Ernő tánc­dalaiból — 16,05 Operettrész] etek — 16.22 Nemzetközi kérdések — 16,32 Massenet: Festői jelenetek — szvit — 17,00 Az Alekszandrov 17,15 Délutáni frissítő — 18,10 Eu- együttes énekel — 17,10 Orvosi tanácsok autósoknak (ism.) — rópa és az integráció — 18,20 Mo­zart: Don Juan. 2 felvonásos ope­ra — 21,56 Népi zene — 22,21 Min­denki másképp látja. Riport — 22,36 A hanglemezbolt könnyűze­nei újdonságai. TELEVÍZIÓ 17,48 Hírek — 17,55 Expedíció a „Zöld pokol”-ba — 18,25 Sokszem közt. Aktuális ipari riportműsor — 18,55 Este mese — 19.05 TV- Híradó — 19,25 Ausztria—Magyar- ország labdarúgó-mérkőzés. Köz­vetítés Bécsbol — A szünetben: A Magyar Hirdető műsora — 21,15 A világ térképe előtt... — 21,30 Illés Endre: A szerelem törékeny­sége. TV-játék — 22,20 TV-Hír- adó — 2. kiadás. BRATISLAVA! TV 9.30 10. X válaszolj! (ism.) — 11,00 Családi posta Usm.) — 11,30 Közgazdasági szemle — 12,00 Tv- újság — 16,40 A legkisebbek mű­sora — 17,10 Biológiai híradó — 17,40 A forradalom nevében — 18,25 A Keletszlovákiai Kerület életéből — 19,00 Tv-újság — 19,20 Sziléziai dalok. Ünnepi műsor Petr Bezruc születésének 10. év­fordulója alkalmából — 19,45 J. Kilty: A kedves hazug — 20,50 Beszéljünk a lakáskérdésrőL bordatörése miatt nem véd­hetett, helyettese a Dorogról a Vasashoz került Kamarás volt. A hazai csapat így állt fel a kezdéshez: Kamarás — Buzánszky, Kónya, Fellegi, Pálmai. Prohászka, Pozsonyi, Varga, Kiss II, Bakonyi, Kin­ézel. Az első félidőben kitűnően játszott a hazai csapat. de a vendégek sem maradtak adósok a jó játékkal. A ha­zai fölényt Kinczel nagyszerű gólja fejezte ki, amelyet rö­vid időn belül Varga növelt. A lelkes vendégek a félidő befejezése előtt 11-esből szé­pítettek A szünetben mind­két csapat cserélt: a dorogiak­nál Pintér, Laczkó, Horváth, Kertész, Révész I váltotta fel társait. A játék jóval ldegyen^ súlyozottabb lett. Igaz. hogy Kinczel góljával 3:l-es veze­téshez jutott a hazai gárda, de aztán feljöttek a vendé­gek és nem 6ok hiányzott ahhoz, hogy egyenlítsenek. A nagyszámú közönség so­kat tapsolt a mérkőzésen. So­kan elégedetten csettintgettek egy-egy nagyszerű alakításnál, elismeréssel adózva a szívvel- lélekkel küzdő öregfiúknak. Bizony a mai fiatalok tanul­hatnak még mindig a közel­múlt kiváló játékosaitól. Az öregfiúk mérkőzés jó vissz­hangot váltott ki a szurkolók körében és valóban méltó színfoltja volt a bányásznapi ünnepségeknek. G. S, «5* Felhívás Felhívjuk a kézi tűzoltó készülékekkel rendelkező vállalatok figyelmét, hogy szövetkezetünk 1968. január 1-től változatlanul végzi — minden korlátozás nélkül — a kézi tűzoltó készülékek szabvány szerinti helyszíni ellenőrzését és központi műhelyünkben azok javítását, rövid határ­idővel. Vállaljuk textíliák, valamint fafelületek szabvány sze­rinti lángmentesítését, fali tűzcsapok ellenőr­zését, kendertömlők nyomáspróbáját és javítását. Kérjük megkeresésükkel bennünket írásban, vagy tele­fonon értesíteni, mely esetben felvilágosítással, Illetve részletes árajánlattal szolgálunk, TÜZOLTÓKÉSZÜLEK KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ KTSZ Budapest Vni., Szigetvári n. 10. Telefon: 138—819, 342—692 134—026, 334—966. APRÓHIRDETÉS ÁLLAS LAKÁS Kőműves szak­munkást több éyes gyakorlattal azonna­li belépésre felve­szünk. Bérezés meg­állapodás szerint. Jelentkezés: Komá­rom megyei Ipari Elcserélném tata­bánya-kertvárosi,, Néphadsereg u. 148. 1/2. kétszoba össz­komfortos szövetke­zeti lakásomat ta­tabánya-újvárosi hasonló szövetkeze­ti lakásért. dolgozó és Építő­anyagipari Vállalat Munkaügyi Osztá­lyán. Tatabánya I., Béke tér 1. szám. 1642 Beköltözhető rész eladó. II., Somogyi 34. ház- Taí-a B. U. 1611 1661 Elcserélném Buda­A Tatai Vízgaz­dálkodási Társulat nehézgépkezelői vizsgával rendelke­ző kotrómestert ke­res, lánctalpas kot­rógépre. Jelentke­zés: Tata I.« Fa­zekas u. 11. hegyvidéki 1 szo­ba hall, komfortos, gázfűtéses, telefo­nos lakásomat ha­sonló luxus föld­szintire, esetleg 2 szoba pótlékmen­tesre. Gács Tiva­dar, Budapest I., Gsap u. 4. sz. 1/8. Telefon: 267—S58. 1651 1504 Lenfonó és Szö­vőipari Vállalat Ko­máromi Fonógyára: lakatos, esztergá­lyos, marós, he­gesztő. vízvezeték­szerelő, kőműves szakmunkásokat és férfi segédmunká­sokat azonnali be­lépéssel felvesz. jarmc 350-es oldalkocsis DKW eladó. Vecsei János, Szár H., Mesterberek. 1641 Trabant 601 Li­mousine, CM rtnd­számú 16 000 kilo­méterrel eladó. Oroszlány, Mészá­ros Lajos u. 32. 1633 US4 Eladó ló állapot, ban lévő 407-ca Moszkvics. Tata­bánya VI., Nép­hadsereg u. 73. 1838 VEGYES Sürgősen eladó költözés miatt áron alul új állapotban lévő bordó huzattal egy kombinált szo­babútor. Környe, Alkotmány u. 2. sz. alatt. ________________1648 Z ongora gyakorlási lehetőséget keresek Tatabánya-Cj vá­rosban. Címet • kiadóba kérem. 1638 , ( Eladó egy rádió, egy lemezjátszó, valamint házhely. Cím: Tatabánya V., Töhötöm u. 6. 11/9. 1837 I Kózsaűjdonságok (bokor, futó. baba­fajták, gladiolus, tulipán, Jácint i Kérje díjmentc fajtaismertetőmet Székely rózsákért*: szét. Budapest III.. Vörösvári út 18. Szállítás postán.' UM

Next

/
Oldalképek
Tartalom