Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1910

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1910—911 IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dk GÁL kelemen, IGAZGATÓ, A THEOLOGIAI RÉSZT: CSIFÓ SALAMON, DÉKÁN. XXXII. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT QÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom