Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1910

136 — Idősb Robinson Crusoe. Ford. Malmosi Károly. Budapest, 1874. — Eötvös József: Kazinczy Ferenc utazásai. Bpest, 1885. — Szamota István': Régi utazások. Bpest, 1891. — Csengerv Antal: Történetírók és történetírás. Bpest, 1888. — Kun László: A magyar ügyvédség története. Bpest, 1895. — Rutilus : Lázadó papok. Bpest. 1893. — Szalády Antal: A magyar hirlap-irodalom statisztikája. Bpest, 1884. — Dr. Szádeczky Lajos: Magyarország története. Budapest, 1901. — Róna Béla: Az újabb magyar irodalom. Budapest, 1897. — Dr. Csuday Jenő: Világtörténelem I. k. Budapest, 1903. — Mika Sándor: Világtörténet III. k. Budapest, 1904. — Rakodczay Pál : Színpadi tanulmányok. Budapest, 1881. — Freeinan E. A.: Világ- történelem. (Angolból átdolgozta: Dr. Marczali Henrik.) II. kiadás. Budapest, 1883. — Mika Sándor: Világtörténet. II. k. Budapest, 1902. — Magyarország újjászületése. Budapest. — Négyessy László: Stilisztika. Budapest, 1897. — Limbay Elemér: Magyar daltár. III. k. Győr, 1882. — Dr. Nagy János: A székelyek scytha-hun ere- detüsége és az ellenvélemények. Kolozsvárt, 1879. — Paál Ferenc : Zene ábécé. Pest, 1873. — Erdélyi János: Népdalok és mondák. Pesten, 1846. — Benkő Mihály: Marosszék ismertetése. Kolozs­várt, 1868—9. — Széchy Károly : Benyomások és emlékek. Bpest, 1897. — Gerő Ödön (Viharos): Az én fővárosom. Bpest, 1891. — Almásy János: Magyar közmondások gyűjteménye. Budapest, 1890­— Szabó Károly: Kisebb történelmi munkái 1—II. füzet. I. k. Budapest. — Kobzy János: Zrinyiász s a régi epikai költészet. Nagyvárad, 1892. —Bocskay Brutus: A jezsuiták története. I—VI. k., egy pótlékkötet. 7 drb. — Llorente és Gallois: A spanyol inquisitio története. I—II. rész. Lipcse, 1863. — Demosthenes válogatott beszédei. (Ford.: Dr. Földi József.) Budapest, 1903. — Molnár György: Gyöngyök és homokszemek Shakspere Lear király tragédiája és előadásáról. Szeged, 1885. — Kovács János: Kriza album. Budapest, 1892. — Benczédi Gergely: Berde Mózsa élet­rajza. Budapest, 1901. — Kovács Vidor: A magyar nyelvnek jogaiba iktatása. Esztergom, 1900. — Shakespeare Vilmos: Hamlet. Leipzig, 1868. — Székely Ferenc: A tagosítás kérdése. Debrecen 1901. — Wetzel Ferenc: Képes világtörténelem. (Ford.: Huszár, Károly.) Székesfehérvárott, 1895. —Szana Tamás: Magyar költők Szerelmei. Budapest, 1887. — Szász Károly: Zrínyi a költő. Lorántfi

Next

/
Oldalképek
Tartalom