Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1907

177 Pest, 1867. — Dr. Nagy Mór : Őszi gond. Kolozsvár, 1896. — Mika Ottokár : A székely-kérdés megoldásának módjai. Kolozs­vár, 1902. 20 1. — Gr. Dessewífy Emil : Alföldi levelek. Budán. 1842. — Blacks Guide to Belfast. Edinburgh, 1877. — Bánó Stephanus: Posthuma Gloria B. Johannis Jósika. — Székely kongresszus. Budapest, 1902. — Merza Gyula: Svájczi képek. Kolozsvár, 1897. — Dr. Veress Vilmos: Politikai számtan. Kolozsvár, 1890. — Hegel G. W. F.: Wissenschaft der Logik. I II. Berlin, 1841. — Richtzeit Arthur: Éhezve a világ körül. Kolozsvár, 1902. — Péterfi Gyula: Innen és onnan (csonka), Budapest, 1904 — Report of the commissioner of education 1898-99. Vol. 2. — State Board of agriculture 1898. — Sixth international prison congress. Washington, 1903. Sixty ninth annal report of the trustees of the Perkins Institution. August 1900 és 1896. — Ninth annual report of the Rhode Island agri­cultural experiment Station 1896. Part. II. Igazgatói irodából: Dr. Boros György: A kolozsvári unitár. kollégium írásban és képekben. Kolozsvár, 1901. — Kőváry L.: Erdély története, VI. kt. Pest, 1868. — Mikó B. Dezső: Adoma- Emlék. Kolozsvár, 1856. — Némethy Lajos: A róm. kath. egyh. szertartások kézikönyve. Budapest, 1877. — Okmánytár az 1848—49-iki erdélyi eseményekhez. Szerk. Kőváry L. Kolozsvár 1861. — Gelléri Mór: Az ezeréves Magyarország múltjából és jelenéből. Budapest, 1896. — Nagy János: A székelyek scytha- hún eredetisége és az ellenvélemények. Kolozsvár, 1879. — Baur F.: A keresztény egyház a IV., V., VI. századokban. Ford. Keresztúri Sándor Budapest, 1879. — Haan L.: A magyar- országi ág. hitvall. evangélikusok egyetemes gyűlései. Budapest, 1882. — Kolozsvári kalauz. Kolozsvár, 1894.—Udvarhelymegyei turista-kalauz. Kolozsvár, 1897. — Brassómegyei turista kalauz. Kolozsvár, 1895. — Dr. Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400 ig. Budapest, 1902 — Antolik Károly: Az ifjúsági játékok. Pozsony, 1901. Ili — Skultéty Lajos: Közérdekű tudnivalók a hülyékről. Budapest, 1901. — Felsmann József: A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve V. évf. 1882. Paa! Ferenc: Iskoláink és az egész­ségtan. Budapest, 1875. — Lévai Miksa: Az iskolapadok hatása 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom