Református Kollégium, Kolozsvár, 1941

S £ io Kolozsvári tankerület Erdélyi református egyházkerület INTERNÁTUS A KOLOZSVÁRI f REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL Az iskola fennállásának CCCLXXXV. évében szerkesztette: GÖNCZI LÁSZLÓ igazgató. Iskolafenntartó: az Erdélyi Református Egyházkerület f * Nyomatott a „Lyceum“ nyomdában Kolozsvár, Minorita utca 1. Telefon : 19-80. Felelős kiadó: Gönczi László. Felelős vezető: Kozma Nagy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom