Református Kollégium, Kolozsvár, 1910

A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT FŐGIMNÁZIUM, BENNLAKÁS, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1910—11. ISKOLAI ÉVRŐL. KIAD]A AZ ELÖLJÁRÓSÁG. 1911 KOLOZSVÁRI KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom