Református Kollégium, Kolozsvár, 1897

t i i iiiiiiiii iiiüiiUM •kí —Ki-Ki •Ki-Ki-Ki-Ké-Ki-Ki-Ki-Ki 41 45-Ki —Ki-Ki-i# —Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki Kf-Ki-Ki 41 —Ki-Ki-Ki-K#-Í4-i# Kf j( A KOLOZSVÁRI EV. REF. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE 9. iskolai évről. rr az Í8971 SZERKESZTETTE: Dr. SÁRKÁNY LAJOS IGAZGATÓ. KOLOZSVÁR. NYOMATOTT GOMBOS FERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1S98. gUK íK~ #í­K~ <K­tt" 5= <?■>*­<*r­<»v­fc»r­<?r­* f­£*­$*­0*« tT* &*?­<)•?­v* • f*­o-«­#*­<**­$"S~

Next

/
Oldalképek
Tartalom