Református Kollégium, Kolozsvár, 1896

E 1019 $-54' ■•m A KOLOZSVÁRI EV. REF. COüüEGIÜM ÉRTESÍTŐJE §*­&r­4*-­4*­-m —-44-<*4-44 .-*4\-54-44 -9H -4 -m\ —?4 i -*# mm *4#-m-34-34-44 •4^1 *41 ■ -4# 1 -*34! -*541 -34 -54! I H4| -«54 H4| -34’ H4 -*4 H4|-481 az 18967. iskolai évről. # SZERKESZTETTE: Dr. SÁRKÁNY LAJOS IGAZGATÓ. KOLOZSVÁR. NYOMATOTT GOMBOS FERBNCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1807. #*­b+­l rH r :m­18f­K ■p­. #*­1 $-*- £+- «*- #*­íH­Sr #«­te*-

Next

/
Oldalképek
Tartalom