Református Kollégium, Kolozsvár, 1894

KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 1894/9r,-ik évről. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA: AZ IGAZGATÓSÁG. KOLOZSVÁRT, KÖZMŰVELŐDÉS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (|5V. REF. KOLL.) NYOMDÁJA i89S-

Next

/
Oldalképek
Tartalom