Református Kollégium, Kolozsvár, 1892

„«pr* .. —<S,¥'ö'är w ''' LLd “*3*l KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 189~/«:t-ik évről AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA: AZ IGAZGATÓSÁG. 'S KOLOZSVÁRT'!, „közművelődés“ részvénytársaság (ev. ref. koll.) nyomdája. 1893

Next

/
Oldalképek
Tartalom