Református Kollégium, Kolozsvár, 1883

Ä KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 18ü-ik évről­AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ IGAZGATÓSÁG. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT STEIN JÁNOSNÁL AZ EV. REF. COLLEGIUM NYOMDÁJÁBAN. 1 S 8 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom