Református Kollégium, Kolozsvár, 1881

A KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 18«a-ik évről. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: 3DEBRECZENI JÓZSEF. TANVEZETŐ TANÄR. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT STEIN JÁNOS BETŰIVEL, AZ EV. REK. COLLEGIUM NYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom