Református Kollégium, Kolozsvár, 1880

­fl­SZf \ & hb(Oj KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 18*i-ik évről. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: ÍDEBRECZENI JÓZSEF, KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT STEIN J. EGYET. NYOMDÁSZNÁL, AZ EV. REF. COLLEGIUM BETŰIVEL. 18 8 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom