Református Kollégium, Kolozsvár, 1878

KOLOZSVÁRI EVAKG REFORM. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 187*(»-dik iskolai évről­5^ AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: JDEBRECZENI JÓZSEF, tahvbzetS-tahAb. KOLOZSVÁRT, KTCHATOTT STEIN 1. EGTET. NYOMDÁSZNÁL, AZ EV. BEF. COI.LEGIEM BETDiTEI 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalom