Református Kollégium, Kolozsvár, 1876

A KOLOZSVÁRI EVAliG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE az 187c--ik iskolai évről. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: ziAlmAit, tanvazetö-tanár. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT STEIN J. EGYET. NYOMDÁSZNÁL, AZ EV KEP. KOLLÉGIUM BETŰIVEL, t 1 s ry rr. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom