Református Kollégium, Kolozsvár, 1874

c szf A KOLOZSVÁRI EV. REF. FÖTANODA *i6tOt RÉGIBB is LEGÚJABB TÖRTÉNETE, EGYSZERSMIND értesítő az 1874L-í tanodái évről. SZERKESZTETTE : SZABÓ SÁMUEL, tnnvezetö-taníir. ^ rui tisou ,.r KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT STEIN J. EGYET. NYOMDÁSZNÁL, AZ EV. REF. FŐTANODA BETŰIVEL. 18 7«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom