Református Kollégium, Kolozsvár, 1871/II.

«SV aw. REV 98 Jan. » » it it it 1) it it a „ d. u. r> n w 20. d. e. „ d. u 21. d. e. KOZVIZSGiLATOK BENDJB: 16. d. u. 4—6 óráig a zene-énekkar próbatétele. 19. d. e. 7 —10-ig a II. éves bölcsészeti osztály: Magyar­ország történelméből. _ „ „ j- 10— 1-ig az I. év. bölcs, oszt.: a magyar iro­dalom-történetből. 3— 6-ig a középtanodai YI. osztály. 6— 7-ig a franczia nyelvet tanulók csoportja. 7— 10-ig a II. óv. bölcs, oszt.: a természet- tanból. 10— 1-ig az 1. év. bölcs, oszt.: a menynyiség- tanból. 3— 5-ig az elemi I. oszt. 7— 10-ig a II. év. bölcs, oszt.: az egyháztör­ténelemböl. „ „ „ 10— 1-ig az I. év. bölcs, oszt.: a latin- és hel­len irodalomból. „ d. u. 3— 6-ig a középtanodai I. osztály. 22. d. e. 7 —10-ig a II. óv. bölcs, oszt.: a gondolkodás­és ismerettanból. „ „ „ 10— 1-ig az I óv. bölcs, oszt.: az egyetemes történelemből. „ d. u. 3— 6-ig az elemi II. osztály. 24. d. e. 7 — 10-ig a II. óv. bölcs, oszt.: a növénytanból. „ „ „ 10— 1-ig az I. év. bölcs, oszt.: az ásványtanból. „ d. u. 3— 6-ig a középt. II. osztály. 25. d. e. 7 —10-ig a n. év. bölcs, oszt.: a latin- és hel­len-irodalomból. 8— 11-ig a középt. V. oszt. 3— 6-ig az elemi III. oszt. 8—11-ig a középt. IV. oszt. 3— 6-ig az elemi IY. oszt. 8—11-ig a középt. III. oszt. 3 órakor órdemsorozat-olvasás, jutalom-osztás és a tanodái év ünnepélyes bezárása. 28-, 29 és 30-dik napjain a II. év. bölcs, osztály érettségi szigorlata. » d. e. „ d. u. 26. d. e. » d. u. 27. d. e. „ d. u.

Next

/
Oldalképek
Tartalom