Református Kollégium, Kolozsvár, 1864

KÜZVIZSG ÁLATOK RENDJE. Január 25-kén d. e. 8—12 óráig a jogászok a politikából. az egyházi­jogból. Я Febr. d. u. 3- d. u. 5—7 26- kán d. e. 8—12 „ d. u. 3 — 6 27- kén d. c. 8—12 „ d. u. 3- 28-kán d. e. 8­12 г eur. ^-eu a. n/\ V» „ d. u. 3—6 29- kón d. e. 11 — 1 30- kán d e. 8—12 „ d. u. 3—6 31- kón d. e. 8—12 „ d. u. „ d. u. 5—6 d-éu d. e. 8—12 i d. u. 3—6 , „ a latin és hellenirodalomból. „ a természettanból. „ az észjogból, а II od éves bölcsészek a természettanból, a Il-od éves bölcsészek az ásvány- és földtanból, a Il-od éves bölcsészek a hazai történetből, a középtanodai I-sö osz­tály a) fele. Ének- és zene-próba, a Il-od éves bölcsészek latin és hellenirodalomból. a középtanodai Vl-ik oszt. az I-sö éves bölcsészek a menynyiségtanból. iz elemi I-sö osztály, a íranczia nyelv tanulók, az I-sö éves bölcsészek az egyetemes történetből, a középtauodai I-sö osz­tály b) fele.

Next

/
Oldalképek
Tartalom