Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1904

144 tői: Wolnhofer F.: Konstantinápolyi utam emlékei. Kiss M.: Verő- fényes emberek. Gyepi: Cigarette-füstkarikák. Városy M.: Híres magyar nők. Kazinczy: Költemények. Szerelmi népdalok. Shakespeare: Színművek. Kabdebo F.: Költemények. Tüske P.: Mindenféle. Pap M.: Nóták. Péterfy Gy.: Különös történetek. Farkas S.: Ván­dorfelhők. Jókai M.: A két Trenk. Nagy M.: Őszi gond. Nagy M.: Merengés. Biró B.: Vallási harc. Hangay 0.: Harc a magyarság'rt. Erdélyi Z. Vesztett boldogság. — Köntzey I.-nétől. Egressy Á.: Emlékeim. — Rietly Károly tanártól: Herényi I. dr.: Magyar zene. Keller N.: Geschichte der Musik. Feuer: Liliom-álmok. Gaál M.: Petőfi Kún 1 Költemények. Hugo V.: Der Glöckner von Notre Dame. Nádasy: Jancsi és Juliska. Gaál M.: Trany Obermann: Deutsche Minnegesang. Spielmann: Bátran és híven. — Récsei Ede tanártól: Récsei E : Erzsébet királyné hazai túrista útjai. — Hoór lvárolytól: Simonyi: Iskolai helyesírás. — Varjú Zoltántól: Simonyi Zs.: Iskolai helyesírás — Mezei Viktortól: Simonyi Zs : Iskolai helyesírás. — Alexi Györgytől: Simonyi Zs : Iskolai helyes­írás. — Hermann Viktortól: Körösi: A magyar helyesírás. — Bányai Józseftől: A magyar helyesírás szabályai. — Lóky Zoltán­tól: Simonyi Zs : Az új helyesírás. — Elekes Antal VIII. oszt. tanulótól: Mohi: A Mária-congregációk története — Mihályi György, VIII. oszt tanulótól: Révai K.: Aranyos Erzsiké megérkezett. — Pollák Lajos, VIII. oszt. tanulótól: Kazinczy, Wirth: Catilina össze­esküvése Kemechey: Bodrogközi történetek. Aischylos: A leláncolt Prometheus. Plutarchos: Perikies. Shakespeare: Coriolanus. Plu- tarchos: Coriolanus. Kármán I.: Fanny hagyományai. Faludi: Há­rom elbeszélés. Gaál M : Kisfaludy Károly. —Bodó Albert II. A) o. tanulótól: Rákosi: Korhadt fakeresztek. — A Kisfaludy-Társaság- tól tagsági illetmény gyanánt: Sebestyén Gy: A magyar honfog­lalás mondái, 2 kötet, Kisfaludy-társaság Évlapjai XXXVIII és XXXIX. kötet Vadnay K : Irodalmi emlékek. —- Szent István- társaságtól tagsági illetmény gyanánt: Immaculata emlékkönyv. Notter: A Szent István-társulat története. Karácsonyi: Szt. István király élete. b) Vétel útján. Gobineau: A renaissance. Endrődi: A magyar költészet kincsesháza. Jókai: Színművek. Németh: A Quarnero vizein. Petelei: Az élet. Szabó: Jókai élete és művei. Endrődi: Babérerdő Glatz: Kiss József. Endrei: A régi magyar költészet remekei. Endrei: Az új magyar költészet remekei Rudnyánszky: Uj költemények. A könyvtár álladéka 2210 mű 3900 darabban, 7500 K értékben. Rietly Károly, a könyvtár őre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom