A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1903

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 - Egyetemi hallgatók

121 NI é v Beiktatás ideje Tan félév téli s z nyári a k Kántor Győző .......................................................... 900 II. Kátai Jenő ..........................................................j 9 9 — I. II. Kátscher Lipót..................................................... 9 7­­II. Kátscher Robert..................................................... — — I . II. Kämpfner Izsák..................................................... 98 — — 1 1. Kecsey Lajos........................................................... 99 — I. II. Kecskeméthy Albert........................................... 98 — I. — Kecskeméthy Y. Győző..................................... 98 — — 1 1. Kecskés Kálmán . ..................................... 98 — I . II. Keglevich Géza gróf........................................... 98 — I. — Ifj. Keglevicli István gróf................................ 98 — I. 11. Keglevicb Miklós gróf..................................... 9 5 — I. — Kehrer Gvula..................................................... — 9 7 I. 11. Kekezovich Mátyás ..................................... — 98 I 1 1. Iíekécs Gyula..................................................... 98 — I. II. Kelemen Ede.......................................................... 9 7 — I. 11. Kelemen Frigyes .... ..................... 9 9 — I. II. Kelemen Kálmán................................ . . 99 — I. 11 Kelemen Mátyás................................................ 99 — I. II. Kelemen Nándor................................................ 99 — I. 11. Keleti Jenő.......................................................... 9 7 — I. II. Ifj. Kellenfy Károly........................................... 99 — I. II. Keller Dezső........................................................... 97 — 1. — Keller Károly..................... ...................... 98 — 1 I I. Keller Salamon..................................................... 9 9 — I. II. Kellner József.................................... 9 6 — I. — Kellner Sándor..................................................... 98 — I . II. Kemenes Aladár................................................ 98 — I. II. Kemény Ármin .......................................... 96 — I . — Kemény Béla........................................................... 99 — I. II. Kemény Dezső..................................................... 9 9 — I. II. Kemény István ..................................................... 9 7 — I. II. Kemény Manó..................................................... 99 — I . II. Kemény Vilmos..................................................... 98 — I . II. Ifj. Kenessey Pongrácz............................... . — 9 8 I. II. Ifj. Kenéz Béla..................................................... 98 — 1 I I. Kengyelácz Milivoj .......................................... 9 7 — I. II. Kenyeres Béla . ................................................ 98 — I T I. Kepes Bern át . . ..................................... 9 6 — I. — Kepes Jenő . >................................................ — 900 — II. Kepecs Ármin..................................................... 9 9 — I. II. Kerbler Károly..................................................... 99 — I . II. Kerbolt Károly..................................................... 99 — I . 11. Kerekes Gerő.......................................................... 98 — I. II. Kerekes Izsó............................................................ 99 — I. II. Kerekes József..................................................... 98 — I. 11. Kerekes József..................................................... 94 — I . — Kerese György..................................................... 99 I. II. Kerényi József..................................................... 99 I. II. Kern Rezső ............................... 9 9 — I. — Kern Pál..................................... 99 — I. II. Kernstock Kornél................................................ 99 _ I . 11. Kerpel Simon ..................................................... 9 5 I. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom