A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1903

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 - Egyetemi hallgatók

Név Beiktatás ideje Tanfélév téli nyári s z a k Széllé József ............................................... 98 I II. Szelletics Sándor ..................................... — 98 I . Szemere Géza.......................................................... 99 — 1. 11. Szemere Oszkár .......................................... 96 — I . _ S zemerey Zsigmond........................................... — 900 II Szemery János .......................................... 9 6 — I. II. Szemléi' Lőrincz . . .................................... 9 9 — I. II. Szende Arisztid..................................... . , 9 7 _ I I I. Szende István. . . ................................ 99 — ü I. II. Szende Pál.......................................................... 9 6 — 1. _ S zendrei Mór ... ........................... 98 — I. _ S zenkoszky István................................................ — 900 — II. Szenkovich Dénes............................................... 9 9 — I. II. Szentirmay Elemér............................................... 99 I. 11. Szent-Ivány Egon................................................ 99 — I. 11. Szentiványi Dezső ................................................ 9 7 — i I. II. Szentiványi Ede ................................................ — — ! I. II. Szentiványi Elemér ................................ 98 — I. — Szentmiklóssy László.......................................... 9 9 — I. II. Szentpétery Eerencz .......................................... 98 — — 1 1. Szentpétery István ...........................................­98 1. II. Szentpétery József ................................................ 99 — I. ,11 Szerdahelyi Zoltán................................................ 97 — I. II. Szeredy Dezső ........................................... 9 9 — I. II. Szerelemhegyi Jenő. ..................................... 99 — I . 11. Szeremley Emil..................................................... 9 8 — I. II. Szécsén Ferencz . ............................... . — 98 . I. II. Szécsén Ferencz..................................................... 99 — 1. — Székely Aladár..................................................... 99 — I . 11. Székely Aladár...................................................... 96 — I. II. Székely Ármin..................................................... 99 — I . II. Székely Béla.......................................................... 9 7 — I. 11. Székely Emil . .... .... 98 — 1. II. Székely Emil ..................................................... 95 — I . II. dr. Székely Ernő............................................... 9 9 : i. 11. Székely Ernő .... ................................ 98 i. — Székely Gyula...................................................... 98 — i. II. Székely Jenő ..................................................... 98 — i . II. Székely József ..................................................... 99-­i. — Székely Károly..................................................... 98 — i . II. Székelv Manó ... ....... 98 — i II. Székelv Ödön.......................................... . 9 8 — i. II. Székely Zoltán..................................................... 9 6 — i. — Szél Lajos............................................................... 9 9 i. II. Széli János ... ................................ 9 7 — i. II. Széli József.......................................................... 98 — I . II. Szénásy György ................................................ 98 _ i. I I. Szép György........................................................... 96 i. II. Szfetku Emiiián ... ................................ 9 7 — i. II. Szidon Dezső.......................................................... 9 8 — i. 11. Szigeti Endre.......................................................... 99 — i. II. Szigeti Ferencz..................................................... 98 — i. I I. Szigeti Károly . . ........................................... — 98 T I I. Il

Next

/
Oldalképek
Tartalom