A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1892-1893 - Tudománykarok - Orvostudományi kar

28 Schwarz Arthur, orvosdoctor, az idegkor- és gyógytan magán­tanára, a „nyilvános ambulatorium“ rendelő orvosa. Bálvány-ütem 6.sz. Csápodi István, egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakorlati módszerei magán, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan meg­bízott tanára, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természet- tudományi társulat választmányi tagja, az orsz. közegészségi egyesület titkára, az „Egészség“ szerkesztője, polgári leányiskolái tanár, sz. k. v, bonvéd-főorvos. Rózsa-tér. Hoor Károly, egyetemes orvosdoctor, cs. és kir. ezredorvoö, a szemfénytörési és alkalmazkodási rendellenességeinek magántanára, a 17. sz. helyőrségi kórház szemészi osztályának főorvosa. Albrecht-út 3. sz. Benczúr Dénes, egyetemes orvosdoctor, a szív- és tüdőbetegségei­nek magántanára, budapesti VI. kér. rendőrorvos. Teréz-körút 34. sz. l. emelet. Bartha Gábor, orvosdoctor, a csont és izületi seb. bánt. kór- s gyógytanának magántanára. Károly-könít 4. sz. Salgó Jakab, orvosdoctor, az elmekórtan m. tanára. Feuer Náthán, a Ferencz-József-rend lovagja, a hadiérem tulajdonosa, orvos-sebészdoctor, szemészmester, kir. közegészségi fel­ügyelő, tartalékos I. osztályú ezredorvos, a szemészeti mütéttan ma­gántanára, a kolozsvári egyetemnek volt helyettes tanára és a bécsi egyetemnek volt magántanára, a budapesti .nyilvános ambulatorium“ rendelő szemorvosa, több tudományos egyesület tagja. József-tér 14. sz. Hirschler' Ágoston, egyetemes orvosdoctor, a budapesti ált. poli- klinikai egyesület rendelő orvosa, az emésztési szervek bántalmainak m. -tanára. Andrássy-út 18. sz. Haberern Jonathan Pál, egyetemes orvosdoctor, a csont- és izületi seb. bántalmak magántanára. Lipót-uteza 48. sz. Bársony János, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan magántanára. VIII. Vas-utcza 6. sz. Dikner Gusztáv A., egyetemes orvosdoctor, a nőgyógyászati mű­tevés magántanára, a kir. orvosegyesület rendes tagja, a „British Gynaecological Society“ fellow-ja. IV. Hatvani-utcza 9. sz. Rothmann Ármin, egyetemes orvosdoctor, a fogak kór- és gyógy­tanának magántanára. Andrássy-út 8. sz. Tanársegédek. Vámossy Zoltán, egyetemes orvosdoctor, gyógyszertani I. tanár­segéd. Lónyay-uteza 3. szám. Antal János,, gyógyszertani II. tanársegéd. József-körút 57. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom