A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 - Egyetemi hallgatók

121 Rendkívüli hallgatók: N é v Kar fan félév Név Kar Tanfélév Acsay Vilmos . . . jogi I. ii. Dach Sándor .... orvosi I. — Adler Bernát .... orv. — ii. Dalnoki Sándor . . jogi I. n. Adler Vilmos .... bölcs I. ii. Danes Árpád .... 77 — ii. Almásy István . . . jogi I. — Dániel Lajos .... 77 I. ii. Altenburger Károly I. ii. Deneberger Kálmán orv. I. 1 ii. Ambró Nándor . . . otvosi I. — Derekassy László . 77 I. — Apáthy Gábor . . . jogi — it. Dessauer Lipót . . . jogi — ii. Ascher Antal .... I. n. Detela Géza .... orv. I. — Áj er Mihály .... I. — Deutsch József . . . 77 I. ii. Baky Bencze .... I. ii. Dékány Lajos . . . 7? I. ii. Baky Béla ............ I. — Déry Béla................ jogi I. ii. Balassa Zoltán . . . orvosi I. —• Dévai Zsigmond . . orvosi — ii. Balázs Márton . . . I. — Diamant Jakab . . . bölcs. I. — Balla Pál ............... böl cs. I. — Doktor Sándor . . . orv. I. •— Barakovich János . jogi I. — Dorka János .... jogi I. — Baranyay Zsigmond I. ti. Dózsa Nándor . . . 77 1. — Barta Béla ............ o rv. I. — Döbrentey Géza . . 77 I. — Bartha Gábor . . . — ii. Dörner Béla .... — ii. Batizfalvy István . I. — Drágfy Sándor . . . 77 I. — Baum Ignácz .... I. — Drechsler Dávid . . orv. I. ■— Baumgarten Pál . . I. ii. Drótos József. . . . jogi — ii. Baumhorn Armin . I. ii. Duliczky Gyula . . 77 — ii. Beck Károly .... jogi I. — Dura Máté............. 77 I. ii. Beck Sándor .... orv. I ii. Dusbaba Károly . . 77 I. — Berger Gedeon . . . I. — Edelmann Menyhért orv. I. n. Berger Jakab .... I. — Ehrenreich Károly . 77 I. ii. Bergsmann Jakab . I. — Elemy Károly . . . .jogi I. íi. Biláskó György . . — ii. Előd Aladár .... I. ii. Biró Imre................ 1 jogi I. ii. Erdélyi Izidor . . . bölcs. — ii. Blau Dezső ............. I. — Erdős János dr. . . orv. I. — Blau Sándor .... orvosi 1. — Erős József dr. . . . — ii. Bloch Vilmos .... jogi I. ír. Eberling Ágost. . . jogi I. — Blum László dr. . . orv. 1. n. Ehn Kálmán .... orvosi — ii. Blum Robert .... I. — Faragó Sándor . . . jogi 1. — Bodor Pülöp .... 77 I. — Fábry Ágoston . . . orv. — ii. Bodrogközy Lajos . jogi I. ír. Fái Gábor ............ j ogi I. n. Bogoss Kálmán . . I. — j Fehér Samu ............ o rv I. ii. Borbély Kálmán . . — ii. Fekete Vilmos . . . — n. Boskovitz Sándor . orv. í I­ii. Felsenburg Guszt. dr. I. — Braun Aladár .... jogi r. — Feuer János .... I. — Brauer Lajos .... orv. i.-­Feuer Lipót............. I. ii. Brett Gusztáv . . . i. — Feuerstein Izidor. . 1 ” — ii. Brém János dr. . . 77 — i ii. ! Feyertag János . . jogi 1. ii. Bringmann Sándor. jogi i. n. Fischholf Rezső . . orvosi I. ii. Bülch Károly .... bölcs i. — Fischhof Sámuel . . I. — Csatkai Ignácz . . . orv. — n. Flegmann Sándor . I. ii. Csánk Béla ............ — 1II. Fleischner Sándor . — ii. Cseh-Szombathy L. i. Fodor Andor .... L — Cserháti Mór .... 77 — n. Forgó Kálmán . . . jogi I. ii. Csics György . . . — 11. Forti Imre ............ 1. ii. Csihás József.... — 11. Földes Ottó ............ 1. ii. Czwikli Gyula . . . ii ” — 11. 1 Frank Albert .... 77 — ii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom