A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 - Tudománykarok - Orvostudományi kar

ügyelő, tartalékos I. osztályú ezredorvos, a szemészeti műtéttan ma­gántanára, a kolozsvári egyetemnek volt helyettes tanára és a bécsi egyetemnek volt magántanára, a budapesti üllői-úti új kórház trachoma­osztályának vezetője, több tudományos egyesület tagja. V., Sas-utcza 19. Hirschler Ágoston, egyetemes orvosdoctor, a budapesti ált. poli- klinikai egyesület rendelő orvosa, az emésztési szervek bántalmainak m.-tanára. Andrássy-út 18. sz. Haberern Jonathan Pál, egyetemes orvosdoctor, a csont- és izületi seb. bántalmak magántanára, székes fővárosi közkórházi osztályos rendelő-orvos. Szerb-utcza 13. sz. Bársony János, egyetemes orvosdoctor, a szülészeti mütéttan magántanára. VIII., Vas-utcza 6. sz. Dirner Gusztáv A., egyetemes orvosdoctor, a nőgyógyászati mű­tevés magántanára, a kir. orvosegyesület rendes tagja, a „British Gynaecological Society“ fellow-ja. IV., Hatvani-utcza 9. sz. Rothmann Ármin, egyetemes orvosdoctor, a fogak kór- és gyógy­tanának magántanára. Andrássy-út 8. sz. Csatáry Ágost, egyetemes orvosdoctor, a vesebetegségek és álta­lános táplálkozási zavarok magántanára. Korányi Sándor, egyetemes orvosdoctor, az idegrendszer kisérleti és gyakorlati kór- és gyógytanának magántanára. Schaffer Károly, egyetemes orvosdoctor, az idegkór- és gyógy- tannak magántanára. Tanársegédek. Vámossy Zoltán, egyetemes orvosdoctor, gyógyszertani I. tanár­segéd. Lónyay-utcza 3. szám. Antal János, gyógyszertani II. tanársegéd. József-lcörút 57. sz. Imrédy Béla, egyetemes orvosdoctor, a Il-ik számú belklinika I-ső tanársegéde. Szentkirályi-utcza 46. Keresztszeghy Gyula, egyetemes orvosdoctor, a Il-ik számú bel­klinika Il-ik tanársegéde. Szenfkirályi-utcza 46. Grósz Emil, az összes orvosi tudományok doctora, szemészeti I-ső tanársegéd, a kir. orvosegyesület és az orsz. egészségügyi egye­sület rendes tagja. Kecskeméti-utcza 11. Martiny Kálmán, egyetemes orvosdoctor, a II. sebészeti klinika első tanársegéde. JRólcus-lcórház. Kuzmik Pál, egyet, orvosdoctor, a Il-ik sebészeti klinika II. tanár­segéde. Erzsébet-tér 1. sz. — 29 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom