Dr. Bókai Árpád tanítványainak dolgozatai

Antal János dr.: 1894 első felében felmerült fontosabb újabb gyógyszerek

Különleüyomat az „Orvosi Hetilap“ 1894. évfolyamából. 1894 első felében felmerült fontosabb újabb gyógy­szerek. Ismerteti: Antal János dr. egyetemi tanársegéd. Antispasmin (narce'ínnatrium—nátrium salicylicuin). Az antispasmin- nek nevezett praeparatum nem egyéb, mint narcei'nnatriumnak és nátrium salicylicumnak keveréke; az előbbinek 1 molekulája, az utóbbinak 3 molekulájával van keverve: C23 H2? NO? Na + 3C6 H4 (OH) COONa narceínnatrhun natrium salicylicum. Fehéres színű, gyengén hygroskopicus, alkalicus kémhatású por, mely vízben igen jól oldódik; tartalmaz 50J/o narce'ínt. Hatását Dentine tanár Bernben vizsgálta meg legelőször; kísérletei mutatták, hogy csak igen nagy adagok hatnak mérgezően; a letális dosis 2 grm. pro kiló házi­nyúlnál ; 001—O'l grm.-nyi adagok pedig narcoticus hatásúak. Mint sedativumot is dicséri, különösen görcsökkel összekötött fájdalmas affectióknál; inneu rövid elnevezése „antispasmin“. Demme rövid köz­lésében kiemeli, hogy az antispasmin különösen a gyermekgyógyászat­ban kisérlendő meg, hol ő maga pl. pertussis eseteiben 0 01—01 grm.-nyi adagoktól kitűnő sikereket látott. Eabow, ki elmekórtani osztályán számos betegen kísérelte meg hypnoticus és sedativ czélból, nem oly kedvezően nyilatkozik, mint Demme. Hypnoticus hatását e szernek ő sem tagadja, azonban kiemeli, hogy a betegek a szert gyorsan meg­szokják, a midőn mindig nagyobb és nagyobb adagokhoz kell folya­modni ; egyáltalán a szer megbízhatatlan hatású és drága; 100 gramm 27 frt 60 kr. Adagolását illetőleg megjegyzi, hogy legczélszerübb az antispasmint vizes oldat alakjában rendelni; por- vagy pilula-alakban azért nem czélszerű, mert a gyomorsav bontó hatása folytán nehezen felszívódó vegyiiletté változik; subcutan injectiókra sem alkalmas, mert fájdalmat okoz. Hasonlóképen nyilatkozik Bourgeb is az antispasmin értékéről; szerinte hatása hasonló a morphin hatásához, csakhogy 40—50-szer gyengébb ; ő is hangsúlyozza, hogy betegei gyorsan szoktak hozzá. Valamennyi szerző azonban megemlíti, hogy a gyermekgyógyá­szatban, hol a morphin adagolását lehetőleg kerülni kell, mint ennek pótszerét jó sikerrel alkalmazták, adagolását itt czélszerűnek tartják, annál is inkább, mert káros mellékhatásokat még hosszabb alkalmazás után sem észleltek. Rp. Antispasmini gramma unum Aqu. amygdalar. amarar. gmta decem M. D. S. 1—2-szer naponta 15 cseppet ezukros vízben. Loretta (Jodoxychinolinsulfonsav). A loretin a chinolin egy jod- derivatuma, melyet a „Meister, Lucius és Brüning“ gyár hozott keres­kedésbe, mint a jodoform egy újabb pótszerét. Claus tanár Freiburgban

Next

/
Oldalképek
Tartalom