A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1942-1943 (Budapest, 1943)

Tudománykarok - Jog- és államtudományi kar

képesített magántanár. (Habilitáltatott 1940. május 29-én, megerősíttetett 1940. július 9-én a 31.811/1940. IV. 1. sz. vkm. rendelettel.) XI., Schweidel utca 35. sz. Távbeszélő: 259-886. és a Közp. Városházán 189-648. Jencs Árpád, a jog- és állam tudomány ok doktora, okleveles ügyvéd, miniszteri titkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a Horthy István Kollegium igazgatója, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság és a Kihágási Tanács tagja, a Magyar Jogászegylet ügy­vezető titkára, a Magyar Jogászegyleti Értekezések és Egyéb Tanulmányok szerkesztője, a Bolgár Polgári Érdemrend lovagkeresztjének és a bolgár Szent Sándor Rend IV. osztályának tulajdonosa, a büntető jog „Gazda­sági bűncselekmények“ c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habili­táltatott 1941. május 5-én, megerősíttetett 1941. május 30-án a 38.448/1941. sz. vkm. rendelettel.) IV., Egyetem-utca 2. sz. Távbeszélő: 387-086. Dunaszerdahelyi ifj. Szladits Károly, a jogtudományok doktora, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alügyésze „Fejezetek az összehasonlító magánjog köréből“ c. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1941. május 6-án, megerősíttetett 1942. július hó 2-án a 90.259/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel.) Lakás: II., Érmelléki-utca 7. sz. Távbeszélő: 153-424. Feketekúti Feketekúty László a jogtudományok „sub auspiciis Gubernatoris“ doktora, az államtudományok doktora, oki. ügyvéd, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumba beosztott közalapítványi kir. ügyigazgatósági titkár, a magyar közjog „Alkotmányjogi főszervek“ című tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1942. február 24-én, megerősíttetett 1942. március 12-én a 86.477/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel.) XI., Badacsonyi-utca 16. sz. Távbeszélő: 456-194. Kelemen László, a jogtudományok doktora, budapesti kir. ítélő­táblái bíró, a magyar magánjognak a „Kötelmi jog“ c. tárgyköréből képe­sített magántanár. (Habilitáltatott 1942. április 14-én, megerősíttetett 1942. július 2-án a 89.269/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel. Előzőleg magán­tanári képesítést nyert a Ferenc József Tudományegyetem jog- és állam- tudományi karán a „Magyar magánjog“ tárgykörből Szegeden 1938. december 19-én, megerősíttetett 1939. február 22-én a 30.976/1939. IV. sz. Vkm. rendelettel, továbbá Kolozsvárt 1941. december 16-án, megerősít­tetett 1942. január 29-én a 47.852/1941. IV. sz. Vkm. rendelettel.) I., Nap­hegy-utca 15. sz. Nötel Rudolf, az államtudományok doktora, a Magyar Nemzeti Bank ellenőre, a közgazdaságtannak „Konjunkturaelmélet és konjunktúra- politika, különös tekintettel a mezőgazdaságra“ c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1942. április 28-án, megerősíttetett 1942. július 2-án a 89.214/1942. IV. sz. Vkm. rendelettel.) XII., Nárcisz-utca 26. sz. Távbeszélő: 366-618. Folyfalvi Zöldy Miklós, a jogtudományok és államtudományok doktora, koronaügyészhelyettes, a legfelsőbb Dicsérő Elismerés tulajdonosa, a „Magyar anyagi büntetőjog“ c. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott a Ferenc József Tudományegyetemen 1933. január 10-én a 25.613/1932. IV. 1. sz., a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1942. július 2-án a 90.427/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel. II., Borbolya-utca 5. sz. Távbeszélő: lakáson 156-494., hivatalban 121-505. Kauser Lipót, a jogtudományok doktora, oki. ügyvéd, a magyar magánjognak „Magánjogi fogalomelemzések“ c. tárgyköréből képesített magántanára. (Habilitáltatott, 1942. május 19-én, megerősíttetett 1942. július 2-án a 90.426/1942. IV. sz. Vkm. rendelettel.) VIII., József-utca 37. sz. Távbeszélő: 143—110. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom