A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1909-1910 (Budapest, 1910)

Egyetemi hallgatók

JOGHALLGATÓK. 177 X é v Beiktatás ideje téli | nyári szak Tan fél év Schöffer Mátyás............................................................. 908 I. IL Schöffer Zoltán ............................................................. 9 09 — 1. 11. Schön Károly................................................................... 909 — i I. 11 Schön László................................................................... 909 — 1. 11 Schön Viktor................................................................... 9 08 — i 1 n. Schőnbeck János ....................................................... 909--- ; 1 . íi Schönfeld Béla............................................................. 909 — í I. ii. Schönfeld Gyula............................................................. 909 — 1. ii. Schönfeld Miklós....................................................... 9 07 — I. — Schönfeld Péter............................................................. — 910 ii. Schőnwitzky Bertalan . ............................... 909 — 1 I. n. Schramm Frigyes....................................................... — 910 — ii. Schrank Géza ................................................................... 909 — ! 1. íi. Schrank Ödön ............................................................. 9 07 — I. ii. Schreiber Ferenc....................................................... 909 — 1. íi. Schreiner Ferdinánd................................................. 9 05 — -1 1. — Schriffert István............................................................. 9 06 ■ j 1. íi. Schröder Gábor ............................................................. —' i I. n. Schuchtár Pál................................................................... 909 — j 1. ii. Schultz Ákos................................................................... 908 _ : í. íi. Schulz Károly............................................................. 907 — 1. II. Schuszler Rezső............................................................. — 909 F. ii. Schutzenberger Endre................................................. 910 — ii. Schvarcz Móricz Miklós........................................... 909 — I. ii. Schvarcz Nándor . ................................................. 9 07 — ! I. ii. Schvartz Vilmos............................................................. 9 07 — I. íi. Schvartcz András....................................................... 909 — 1. ii. Schvarz Miklós............................................................. 9 09 — í.-­Schveiczer Dezső....................................................... 906 — I 1. — Schwalb Bertalan....................................................... 909 — I. ii. Schwarc Arnold............................................................. — 907 1. — Schwarcz Béla............................................................. 909 1. ii. Schwarcz Imre............................................................. 909 — 1. ii. Schwarcz Simon ............................................................ 9 09 1. ii. Schwartz Andor ............................................................. i 906 — ; 1. — Schwartz Dezső............................................................. 908 — 1 1. íi. Schwartz Emil............................................................. 909 — ­I. ii. Schwartz Emil............................................................. — 910 — ii. Schwarz Adolf............................................................. 907 — ■ 1 1. — Schwarz Ferenc............................................................. 907 — 1. — Schwarz Gyula............................................................. 909- 1 1. ii. Schwarz Richárd............................................................. 909­1. ii. Schwarzwald Chaim Leib..............................................- ! I. íi. Schweig István............................................................. 903 — L. — Schweinitzer József Mór........................................... 909 — 1. ii. Schweitzer Albert....................................................... 908 — I ii. Schweitzer István lovag........................................... — 910 — ii. Schweitzer Márton . ...........................................1 907 — í 1. ii. Schwerer Béla............................................................. 908 — 1. ii. Schweiz Ernő................................................................... 908 1. ii. Schwimmer István....................................................... 907 1. — Schwuger Ervin............................................................. 909 — 1. — Sebestény Ernő............................................................. 909­>• ii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom