A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1898-1899 (Budapest, 1899)

Egyetemi hallgatók

102 Név Beiktatás ideje Tanfélév téli nyári S z a k Fábry István........................................................ 95 r. Fábry János ........................................................ 9 8 — i. ii. Fái Ferencz........................................................ 9 6 — i. _ F ángler Béla........................................................ 9 6 — i. Fáy Antal ............................................................. 9 7 — i. _ « F áy György........................................................ 9 8 — i. ii. Fáy István........................................................ — i. ii. Fehér Edgar........................................................ 97 — i. ii. Fehér István ........................................................ 9 6 — i. _ Fehér Kálmán................................................... 9 7 — i. H. Fehér Kálmán................................................... 9 5 — i. _ F ehér Lórin ez................................................... 9 5 _ i . ii. Fehér Mihály........................................................ 9 7 — i. ii. Fehér Mór.............................................. 9 7 — i. ii. Fehérváry Dezső .............................................. 98 — i. ii. Feiks Jenő ........................................................ 98 — i. ii. Feingold Ödön ................................................... 9 6 — i. ii. Feitscher Oszkár.............................................. 9 6 — i. ii. Fejes Árpád........................................................ 9 6 — i. ii. Fejes Béla............................................................. 9 6 — i. ii- . Fejes Ödön........................................................ 95 — i. ii. Fejér Barnabás................................................... 98 — í. ii. Fejér Elemér........................................................ 9 4 — i. — Fejér Sámuel ................................................... — 99 — ii. Fejér Sándor ......................................................... 9 7 — i. n. Fejérdy Jenő ........................................................ — 9 9 — ii. Fekete Jenő ........................................................ 9 5 — i. ii. Fekete Jenő ........................................................ 9 5 — i. ii. Fekete László................................................... 9 8 — i. ii. i Fekete László................................................... 98 — i. — I Fekete Rezső........................................................ 9 7 — i. n. Feldheim Alfréd.............................................. 98 — i. — I Feldmann Béla................................................... 96 — i. — Feldman Mór ................................................... 95 — i. H. Feldmesser Sámuel.............................................. 96 — i. H. Feles Márk ........................................................ — i. 11. Felföldy Elemér ................................................... 9 7 — i. H. Fengya Igor ........................................................ 9 8 — i. 11. Fenyő Béla........................................................ — — i. I L Fenyő Miksa........................................................ 95 — i. II. 1 Ferber Jenő ........................................................ 98 — i­II. Ferbstein Károly.............................................. 98 — i. 11. Ferenczi Ferencz .............................................. 97 — i. — Ferenczi Lajos................................................... 96 — i. IL Ferenczy Árpád................................................... 95 — i. — 1 Ferenczy Gyula................................................... 98 — i 11. 1 Ferenczy Kálmán.............................................. 97 — i. II. 1 Ferenczy Tibor................................................... — 9 8 i. 11. 1 Fertsák Ödön................................................... 96 — i. IL Fest Aladár........................................................ 9 7 — i. IL Feszty Sándor................................................... 98 — í. II. 1 Feuer Adolf . ... ^.............................. 9 5 — i. II. 1 Feuer Mór........................................................ 9 8 1 i. n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom