A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1898-1899 (Budapest, 1899)

Egyetemi hallgatók

149 Név Beiktatás j ideje Tanfélév ■ téli s z nyári 1 a k Szenkovszky István...............................? . 97 _1 I . _ Szenóner István.............................................. 9 7 — I. II. Szente Lajos ......................................................... 9 5 — I. II. Szentgyörgyi Géza......................................... 9 7 — — II. Szentgyörgyi Ferencz .................................... — 9 9 — 11. Szentimrei Jenő .............................................. 95 — I. — Szent-Ivány Mór.............................................. 97 — I. — Szent-Ivány Tibor.............................................. 9 7 — I. 11. Szentiványi Dezső ......................................... 97 — I. 11. Szentiványi Elemér......................................... 98 — I. II. Szent-Iványi József......................................... 9 8 — I. II. Szentpétery Ferencz ......................................... 98 — I. 11. Szentpétery István.............................................. — 9 8 L II. Szerdahelyi Zoltán.............................................. 9 7 — 1. II. Szeremley Emil................................................... 98 — I. II. Szeyffert Ödön................................................... 97 — í. II. Szécsény Ferencz . .................................... — 99 — II. Székely Adolf.................................................. — — I . — Székely Aladár................................................... 9 6 — I. II. Székely Aladár................................................... 9 6 — I. — Székely Ármin................................................... 96 — I. II. Székely Béla........................................................ 97 — I. II Székely Dezső................................................... 98 — I. rí. Székely Emil ......................... .... 9 8 — I. n. Székely Emil ................................................... 9 5 — — ii. Székely Ernő ................................................... 98 — I. ii. Székely Gyula.......................................... 98 — I. ii. Székely Imre........................................................ 98 — I. — Székely Jenő ................................................... 98 I. n Székely Károly................................................... 98 — I. ii. Székely Manó............................... .... 9 8 — I. ii. Székely Ödön................................................... 98 — 1. ii. Székely Ödön................................................... — — I. — Székely Zoltán................................... 9 6 — I. ii. Széli János...............................‘........................ L 97 — I. ii. Széli József........................................................ 1 98 — 1. ii. Szénásy György .............................................. 98 — I. ii. Szénásy Laj os................................................... 9 7 — . I. ii. Szép György . . . ......................................... 9 6 — 1. ii. Szfetku Emil ................................................... 97 — I. ii. Sziberth Bertalan.............................................. — 94 I. — Szidon Dezső........................................................ 98 _ I . ír. Szigethy György.............................................. 98 — I. — Szigethv László .............................................. 93 — I. — Szigeti Ferencz................................................... 9 8 — I. ii. Szigeti Gyula................................................... 98 — I. ii. Szigeti Károly................................................... — 99 — ii. Szij Ferencz........................................................ — I. ii. Szilasi Pál ........................................................ — 99 _ i i. Szilassy Béla........................................................ — 99 _ i i. Szilassy Pál.............................................. 95 _ I . ii. Szilágyi Ernő......................................... . . 96 _ I . ii. Szilágyi Jenő........................................................ # 95 — I. ii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom