A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1897-1898 (Budapest, 1898)

Tudománykarok - Orvostudományi kar

2S Aekövt József, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat ‘magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel és jelleggel, a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője, az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a magyar-stomatologusok egye­sületének elnöke. (A rendkívüli tanári czím és jelleg adományoz­tak) tt 1892-ben.) Fx+sóbot hürni, £*0. C Ángyán Béla, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kör- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel és jelleggel, a Szent ítókus-kórbáz II. orvosi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz­kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren­des tagja. (A rendkívüli tanári czím és jelleg adományoztatok 1894-ben.) IV., Ferenc zieh bazárja. Korányi Sándor, egyetemes orvosdoctor, az idegrendszer kisérleti és gyakorlati kór- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel és jelleggel, az I. belgyógyászati tanszék adjunctusa. (A rendkívüli tanári czím és jelleg adományoztatok 1897-ben.) Czímzetes rendkívüli tanárok. GtOLDZIEHER Vilmos, orvos- és sebészdoctor, szemészmester, a látószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel, a Szt.-János-kórkáz szemész-főorvosa, az országos vakok- intézete és a budapesti általános poliklinika szemorvosa, a buda­pesti kir. orvosegyesület, a keidelbergi szemésztársulat és a ter­mészettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és a „Société ophtalmologique de Paris“ levelező tagja, a közkórházi orvostársulat üléselnöke. (A rendkívüli tanári czím adományoztatok 1895-ben.) V., Arany János-utcza 9. sz. Feuer Nathániei., orvos-sebészdoctor, szemészmester, a szemé­szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkívüli tanán czímmel, a Ferencz József-rend lovagja, a hadiérem tulajdonosa, kir. köz­egészségi felügyelő, tartalékos I-ső osztályú ezredorvos, a kolozsvári egyetemnek volt helyettes-tanára és a bécsi egyetemnek volt magán­tanára, a budapesti Üllői-úti új (Szent István) kórház trachoma­osztályának vezetője, a budapesti és kolozsvári orsz. tisztiorvosi vizsgáló-bizottság, több tudományos egyesület tagja. (A rendkívüli tanári czím adományoztatok 1895-ben.) V., Sas-utcza 19. sz. Szili Adolf, orvosdoctor, szemészmester, az elméleti és gyakorlati szemtükrészet magántanára nyilvános rendkívüli tanári czímmel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom