A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1894-1895 (Budapest, 1895)

A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1894-95. tanév első felére

A látószerv kórboncztana ; bemutatásokkal. 2-szer hetenkint, vasár­nap és csütörtökön d. e. 11—12-ig. (Alt. poliklinika helyi­ségében.) Dr. Goldzieher Vilmos magántanár. Elméleti és gyakorlati szemtükrészet; heti 4 óra; csütörtökön és vasárnap d. e. 10—12-ig. (A pesti izr. kórház szembeteg osztályán.) Dr. Szily Adolf m.-tanár. Szemoperálások elméletileg és gyakorlatilag; hétfőn, kedden, szerdán d. e. 7—8-ig. (II. boncztani intézet tanterme.) Dr. Ottava IgnáCZ magántanár. Szemvizsgálás gyakorlati módszerei: Szemtiikrészés változó cso­portokkal, csütörtökön d. e. 10—12-ig. Látásvizsgálás, vasár­nap d. e. 10—11-ig. (Egyetemi szemklinika.) Dr. Csapody István magántanár. Szemészeti műtéttan gyakorlatokkal; csütörtökön és vasárnap d. e 8—Va 10-ig. (Egyetemi szemkóroda.) Dr. Feuer Náthán m. tanár. 17 X. Szülészet és nőgyógyászat. Elméleti és gyakorlati szülészet és gynaekologia; hétfőn, kedden, szer­dán, pénteken és szombaton d. e. 8—10-ig. (I. szül. kóroda Mária-utcza 31.) Dr. Kézmárszky Tivadar ny. r. tanár. Szülészeti műtéttan; kedden d. u. 4—5-ig. (Ugyanott.) Ugyanazon tanár. Nőgyógyászat és szülészeti poliklinikum, olyanok számára, kik a szülészetet már egy féléven át hallgatták; a nőgyógy. kedden és szerdán d. e. 8—10-ig. A szülészeti polyklinikum csoportok­ban, később meghatározandó időben. Heti 4 óra. (VIII. kér., Rökk-Szilárd-utcza 35. sz.) Dr. Tauffer Vilmos ny. r. tanár. A méh és járulékainak lobos folyamatairól; csütörtökön és vasárnap d. e. 9 — 10-ig. (Szt.-Rókus kórház szülészeti és nőgyógy. osztályán, II. em. 35. sz.) Dr. Elischer Gyula magántanár. Szülészeti műtéttan; szerdán d. u. 6—8-ig. (I. szül. és nőgyógy. kóroda tantermében. Mária-utcza 31.) Dr. Liebmann Mór magántanár. Szülészeti műtevések tana; csütörtökön d. u. 5 — 7-ig. (I. szül. és nőgyógy. kóroda. Mária-utcza 31.) Dr. Bársony János m.-tanár. Nőgyógyászati műtéttan; pénteken és szombaton d. e. 1A9—10-ig. (II. sebészeti kóroda. Szt.-Rókus kórház.) Dr. Dirner Gusztáv magántanár. Tudomány-egyetemi tanrend. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom