A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1894-1895 (Budapest, 1895)

A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1894-95. tanév első felére

XL Törvényszéki orvostan. Törvényszéki orvostan; heti 5 óra. Hétfőn, kedden, szerdán, pén­teken és szombaton d. e. 12—1-ig. (Törvényszéki orvostani intézet, IX. kér., Üllői-ut 93.) Dr. Ajtay K. Sándor ny. r. tanár. Törvényszéki orvostan gyakorlatokkal; csütörtökön és vasárnap V28 — 10-ig. (Ugyanott.) Ugyanazon tanár. Törvényszéki elmekórtan és lélektan elméletileg; csütörtökön d. e. 10—12-ig. (Törvényszéki orvostani intézet, Üllői-ut 93. sz.) Dr. Moravcsik Ernő Emil ny. rk. tanár. Az elmebeli állapotok törvényszéki orvosi elbírálása; szerdán d. e. 11 — 12-ig. (Ugyanott). Ugyanazon tanár. Törvényszéki elmekórtani gyakorlatok; hétfőn d. u. 5—7-ig (az irgalmasrend tébolydái osztályán, II. k., Zsigmond-utcza 24, Margit-hidfőnél.) Ugyanazon tanár. Törvényszéki és egészségrendőri vegytan; hetenkint 2 óra, később meghatározandó időben. (Orsz. m. kir. cbemiai intézet, nádor- utcza,lföldmivelési ministerium.) Dr. Liebermann Leó m.-tanár. XII. Bőrbajok és bujabetegségek, BŐrkórtan; rendszeres oktatás, valamint bőr- és bujakóros bete­gek bemutatása.; csütörtökön és vasárnap d. e. 11 — 721-ig; kedden és pénteken d. u. 2—3-ig. (Orvoskari központi épület, földszint és üllői-uti közkórbáz.) Dr. Schwimmer Ernő ny. rk. tanár. Bőrgyógyászat és bujakórtan, betegek bemutatásával; csütörtökön és vasárnap d. e. 9—10-ig. (I-ső belgyógyászati kóroda.) Dr. Havas Adolf m.-tanár. Bőrgyógyászat és bujakórtan; betegek és górcsövi készítmények be­mutatásával; vasárnap d. e. 9 -72 11-ig és pénteken d. u. 6—728-ig. (Nyilvános ambulatorium, VI., Révay-utcza 22. sz.) Dr. Róna Sámuel m. tanár. Természettan Állattan XIII, Gyógyszerészeti tanfolyam. első Év. lásd a bölcsészeti karnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom