A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1885-1886 (Budapest, 1886)

Egyetemi intézetek és gyűjteménytárak

41 Thomka István. Török Arthur. Weisz József. Preysz Cornél. Tóth Lajos. Thürnböck István. Szolgák: Bójás József, Szájki Péter. Élet- és felsőbb boncztani intézet. (Eszterházy-utcza 5. sz.) Igazgató: JendráSSIK Jenő (1. orv. kar). Segédtanár: Dr. Regéczy Nagy Imre (1. orv. kar). Tanársegédek: Dr. Rothman Ármin. Dr. Mihajlovics Miklós, Gyakornokok: Dr. Szászy István. Neupauer Gusztáv. Demonstrátorok: Scholtz Gyula. Szigethy Károly. Andrássy Ernő. Bilaskó György. Doktor Sándor. L. Farkas Jenő. Tóth István. Gépész: Pichler Ferencz. Szolga: Báli István. Háziszolga: Péter János. Kórboncztani és kórszövettani intézet. (Mária-utcza 47. sz., a volt bölcsőde-épületben.) Igazgató: Scheuthauer Gusztáv (1. orv. kar). Segédek: Dr. Hutyra Ferencz. Dr. Preisz Hugó. Gyakornok: Buday Kálmán. Díjtalan gyakornokok: Tauscher Árpád. Lumnitzer József. Szolgák: Székely János, Jaroskiewitz Nándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom