A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1883-1884 (Budapest, 1884)

Egyetemi intézetek és gyűjteménytárak

41 Gyakornokok: Dr. Hirschler Gusztáv. Dr. Gyurmán Emil. Dr. Udránszky László. Dr. Horváth Árpád. Szolgák: Fülöp István. Németh István. Fűtő: Sváb Márton. I. Sebészeti kóroda. (Üllői út.) Igazgató: Kovács József (1. orv. kar). Segédek: Dr. Szénássy Sándor. Dr. Axman Béla. Szolga: Kuboczky Lajos. I. Sebészeti műtőintézet. Igazgató : Kovács József (1. orv. kar). Segédek: Dr. Szénássy Sándor. Dr. Nagy Béla, közöshadseregbeli tartalékos főorvos. Műtőnövendékek: Dr. Prochnov József, köz. hads. t. főorvos. Dr. Schächter Miksa, köz. hads. t. főorvos. Dr. Bakodi Árpád. Dr. Feuer Miksa, m. kir. tettl. honv. főorvos. Dr. Kakuczy Sándor. Dr. Koller Károly, közös hadseregbeli tar­talékos főorvos, bajnok. Dr. Kosztka Emil, köz. hads. t. főorvos. Dr. Lemberger Rezső, magyar királyi tettL honvéd-ezredorvos. Dr. Machleid Gyula. Dr. Okolicsányi János. II. Sebészeti kóroda. (Rókus-kórház.) Igazgató: Lumniczer Sándor (1. orv. kar). Segédek: Dr. Schmid Hugó. Dr. Haberern J. Pál. Szolga: Répásy József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom