Nediliczi Váli Mihály: Házi orvos szótárotska, az az betü szerént magyarúl szólló orvos könyvetske (1797)

Második rész. A' füvekről

A' Füvekről. iii dél tájban, mikorieg-jobban süt a'nap. Igen hafonlit ezen fii az atratzélhoz, kék Virágja vagyon, a’ levele töviífes és fzö- rös, a’ fzára hafonlóképpen. Ezen fűnek ki fatsart vízét ha meg-iízfza a’hideg lelés- ben fzenvedo ember, a? hideg-leléstöl meg­menti; ha pedig levelét, virágját, és gyö­kerét a1 vad ökör nyelvnek borban meg­főzöd, és gyakran ifzod, a’ fzívedbe esett mérget belőle fzerentséfen ki-üzi. Virágjá­ból liktáriomot tsinálván, a’ kinek azt en­ni adod, melancholiától, fekete epétől, és fzívbéli bánattól meg-menti. Haa’fzopta- tó afzfzonyok a’ magvát meg-törik, és azt borban iízfzák, tejeket meg-ízaporitja. Ha virágjának vizét vefzed, jó azzal a" fájó fzemeket mosni. 4.) Vad sáfránt Sz. Jakab havának 23- dik napján kell fzedni, köfzvény vagy po- dágra ellen jó orvofság. A’ vad sáfrán, vagy nárcilfus magvát ha annyi kömény maggal, a’ mennyit a’ nárciffus1 magva le­nyom, nád-mézzel együtt meg főzöd, és annak levét ifzod, hasat indit. Házafság- béli fzemély eknek tsak fzárazon«is hafznos enni a’ narciíTus1 magvát. Rolika ellen-is hafznos a’ vad sáfránt etzetben enni. 5.) Vad m

Next

/
Oldalképek
Tartalom